Nový soutěžní příspěvěk

Autor soutěžního příspěvku
Celé jméno autora soutěžního příspěvku.
Dosažaný věk v rocích.
Název školy, kterou autor příspěvku v tomto roce navštěvuje.
Úplná korespondenční adresa školy.
Kontakty
Kontaktní telefon.
Kontaktní email.
Kategorie
Zadejte věkovou kategorii, do které soutěžící patří.
Zadejte typ soutěžního příspěvku.
Soutěžní příspěvek
Pokud soutěžíte s textem, zadejte zde soutěžní text.
Maximální velikost souboru: 50 MB
Povolené přípony: png gif jpg jpeg
Pokud soutěžíte s obrázkem, nahrajte zde soubor se soutěžním obrázkem.
Pokud soutěžíte s videem, zadejte zde odkaz na soutěžní video na Youtube.
The following services are provided: YouTube

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s poskytnutím nevýhradní, časově a teritoriálně neomezené licence pořadateli k jím zaslanému autorskému dílu.