Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250084) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/zaci-a-studenti/materialy/obcanstvi-a-lidska-prava', '', '54.227.97.219', 1638250085) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Občanství a lidská práva | Respekt nebolí

Občanství a lidská práva

Na počátku 21. století nám může slovo občanství znít docela obyčejně. Přesto tomu tak nebylo vždy. Koncem 18. století, v době velkých revolucí proti absolutistickým monarchistickým státům, se pro toto slovo prolévala krev. Být občanem – to znamenalo pro vedoucí osobnosti Velké francouzské revoluce tak důležitý požadavek, že jej vtělili do názvu Deklarace práv člověka a občana z roku 1789. Tento důležitý text byl inspirován americkou Deklarací nezávislosti a oba tyto dokumenty představovaly odmítnutí vlády absolutistických monarchů a založení vlády Lidu, který představuje člověk – občan. Konec 18. století představoval kopernikovský zlom a byly zde položeny základy pro ustanovení demokratických právních států, jak je známe dnes. Států, kdy má každý občan možnost a jakousi povinnost se aktivně zajímat o správu státu.

Být skutečným aktivním občanem znamenalo důležitý požadavek i pro bojovníky proti totalitám 20. století. Proto mluvil o lidech – občanech i Václav Havel ve svém slavném projevu ke členům amerického Kongresu v roce 1990 (projev Václava Havla lze snadno najít na youtube.com).

Pro všechny tyto zlomové epochy, kdy se rodily moderní demokracie, ve kterých dnes žijeme, představoval požadavek „být občanem“ jeden ze základních symbolů.

Co znamená být občanem?

Na občanství se můžeme dívat dvěma úhly pohledu. Právníci hovoří o občanství jako o statusu jednotlivce, tedy jako o příslušnosti občana ke státu. Je jedno, jaký je to stát, vždy se hovoří o občanství jako o faktické příslušnosti občana ke svému státu. O občanství jako o právním statusu jednotlivce pojednává druhá kapitola (Občan ČR a občan EU), o politických právech, která umožňují aktivní občanskou participaci na fungování státu, bude kapitola třetí (Res publica).

Občanství znamená ale i něco více. Je to i politická angažovanost občanů, příslušníků toho kterého státu. Mimo poučky ústavních právníků je občanství právem i povinností každého z nás. Každý z nás má odpovědnost za to, co se v tomto státě děje. Existuje spousta možností, jak se každý z lidí – občanů může zapojit a přispět svojí troškou k celkovému fungování státu. Tomuto druhu občanství říkáme občanská společnost, která tvoří základní pilíř demokratických států a demokracie vůbec. O tomto pojetí občanství bude čtvrtá a pátá kapitola (Občanská společnost, odpovědný občan).

Občan ČR a občan EU

Občanství znamená příslušnost jedince – občana k danému státu. Občanství v České republice získáváme od našich rodičů a v současné době můžeme být občany pouze jednoho státu (z tohoto pravidla ale existují výjimky, a proto je možné, že některá osoba má občanství více – např. lidé, kteří mají za manžela nebo manželku cizince). Problematika nemožnosti mít dvě občanství je znevýhodňující především pro cizince, kteří do ČR přijeli a dlouhou dobu tady žijí nebo pracují. Nový zákon o státním občanství, na kterém momentálně pracuje česká vláda, by tak měl umožňovat dvojí občanství.

Protože je Česká republika členským státem Evropské unie, občané ČR jsou zároveň i občany EU. Z toho plyne spousta výhod, například svoboda volně cestovat po Unii (v rámci tzv. Schengenského prostoru), svobodně se usazovat v EU, svobodně pracovat ve státech EU. Tyto svobody jsou základním stavebním kamenem sjednocené Evropy a umožňují jejím obyvatelům nové, netušené možnosti.

Res publica

Nyní už víme, že samotný pojem občanství jako právní status je poměrně úzký. Znamená být členem nějakého státu. V úvodu jsme si řekli, že občanství s sebou nese i práva. Práva, která jsou v České republice vyjádřením aktivního občanství, se nazývají práva politická.

Res publica je latinská fráze, která tvoří základ slova „republika“. V latině znamená „věc veřejná“. Význam tohoto slova se od doby antiky lehce posunul, ale to, že stát je věc veřejná, je stále základním východiskem moderních demokracií (proto také hovoříme o právních odvětvích, která regulují vztah člověka a státu, jako o právu veřejném). Aby mohlo být fungování státu věcí veřejnou, je potřeba, aby stát svým lidem – občanům garantoval některá základní lidská práva a svobody, které jim tuto participaci na fungování státu umožní.

Všechna základní lidská práva jsou zakotvena v Listině základních práv a svobod. Politická práva tvoří oddíl druhý a celkově je zde upraveno šest základních práv a svobod. Svoboda projevu a zákaz cenzury (čl. 17), petiční právo – právo psát petice státním orgánům (čl. 18), právo shromažďovat se (čl. 19), právo sdružovat se ve spolcích, společnostech a zakládat politické strany (čl. 20, čl. 22 říká, že veškerá úprava politických práv a svobod musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž demokratických politických stran), právo volit a být volen (čl. 21), právo na odpor (čl. 23).

Základem politických práv ve všech demokraciích je to, že občané participují na správě věcí veřejných a to buď jako členové politických stran – politici a političky, jako voliči – ti kdo rozhodují ve volné svobodné soutěži politických stran, nebo jako členové aktivní občanské společnosti – tedy členové různých spolků a organizací.

Politické strany slouží ke sdružování občanů, kteří mají jednotný společný cíl a chtějí ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Politické strany mohou být založené na nějaké politické ideologii (strany politicky pravicové, levicové, liberální či konzervativní), na konkrétním veřejném cíli (např. monarchistická strana má za cíl zavést v ČR demokratickou monarchii, Česká pirátská strana má za cíl změnit přístup k právu duševního vlastnictví, Strana zelených usiluje o větší šetrnost lidí ke svému okolí atd.). Nikomu nemůže být bráněno v založení politické strany a ve snaze oslovit svým politickým programem voliče. To souvisí i se svobodou projevu a zákazem cenzury. Svobodné volby, ve kterých se pak tyto strany a ideologie utkávají o voliče, jsou tím nejdůležitějším, co se v demokracii děje. Proto jsou také volby označovány za „svátek demokracie“. A možná proto měly snad všechny totalitní režimy potřebu legitimovat svoji existenci falešnými volbami (jak například v Československu před rokem 1989, kdy byla u voleb pouze jedna kandidátka a neexistovala tedy skutečná volba).

Ovšem i proces tvorby politických stran a jejich utkávání se ve svobodných volbách má své limity. Tyto limity spočívají ve faktu, že demokracie není lhostejná k těm, kdo ji chtějí zničit a snaží se proti tomuto zničení bránit. Proto je v České republice možné soudně zakázat stranu, která představuje ohrožení pro demokratický systém – stručně řečeno, pokud chtějí politické strany hrát demokratickou hru (volby), musí přijmout pravidla této hry (demokracii). Jediným příkladem, kdy byla v ČR zakázána politická strana, je rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci zákazu Dělnické strany v roce 2010 (její pokračovatelka se jmenuje Dělnická strana sociální spravedlnosti). Jednalo se o neonacistickou extremistickou stranu, která byla napojena na pravicové extremisty a programově se snažila o vyvolání etnického násilí a o odstranění demokratické vlády v ČR. I v demokratickém světě jsou známy příklady zakázaných stran, například ve Španělsku byla zakázána strana napojená na teroristy ze skupiny ETA (kteří prosluli několika krvavými atentáty).

Každý občan v demokratickém státu tak může buď svojí vlastní činností v rámci politické strany, nebo jako zodpovědný volič ovlivnit veřejné dění ve svém státě. Další možností, jak měnit věci veřejné k lepšímu, je být aktivním členem občanské společnosti.

Občanská společnost

Občanská společnost je jedním ze základních pilířů demokracie. Představuje různé organizace, spolky, náboženské společnosti, profesní organizace a jiné, které se nějakým způsobem podílí na veřejném životě ve státě (poskytují služby občanům, snaží se ovlivnit legislativu a směřování státu – tzv. lobbing, či sdružují různé zájmové skupiny – odbory či profesní komory). Velmi často jsou v souvislosti s občanskou společností zmiňovány nevládní neziskové organizace („nevládky“, „neziskovky“ či anglicky NGO). Jedná se o organizace, které - nezávisle na státu a z jiného důvodu než je zisk (tím se liší od kapitálových společností  - a. s., s. r. o. a dalších), vykonávají veřejně prospěšnou činnost.

Úloha nevládních neziskových organizací a občanské společnosti vůbec spočívá v tom, že představují pojítko mezi klasickými politickými stranami a občany.

Jednotlivé nevládní organizace (které často působí i mezinárodně) se soustředí na určitý cíl a v rámci tohoto cíle se snaží být aktivní ve veřejném prostoru. Cíl i aktivity mohou být, jak již bylo řečeno, mezinárodní, v tomto případě mají organizace rozsáhlou strukturu a snaží se komunikovat s vládami po celém světě a ovlivňovat (lobbovat) je. Stávají se respektovaným partnerem na poli veřejného dialogu. Například nevládní organizace Transparency International (která je aktivní i v České republice) pravidelně sleduje korupci po celém světě a její zprávy o stavu korupce pravidelně slouží jako ukazatele pro vlády na celém světě (např. kritika ze strany TI vyvolala rozsáhlou debatu na téma korupce i u nás). Další nadnárodní organizací je například Amnesty International (je aktivní i u nás), která sleduje dodržování lidských práv (např. v souvislosti s nespravedlivě odsouzenými v zahraničí – v této oblasti pomáhala AI i československým disidentům) a pořádá kampaně za jejich dodržování. Amnesty dostala v roce 1977 Nobelovu cenu míru. Dalším případem mezinárodní organizace, která se tentokrát zabývá ekologickými tématy, je organizace Greenpeace.

Cíle nevládních neziskových organizací mohou být na úrovni státu. V České republice máme zavedené spektrum nevládních organizací, které jsou tradičně součástí veřejné debaty. V poslední době však vznikají spousty nových organizací (především v souvislosti s bojem proti korupci).

Mezi tradiční organizace (mimo české pobočky mezinárodních organizací) působící v České republice můžeme zařadit organizaci Člověk v tísni. Jedná se o organizaci, která poskytuje mezinárodní humanitární pomoc – pomáhá po celém světě (Afghánistán, Etiopie, Haiti), především obětem přírodních katastrof a obětem humanitární krize (hladomory), ale i v případě rozvoje společnosti (program Postavme školu v Africe či program na stavbu studní v Afgánistánu). Organizace zároveň vyvíjí i řadu aktivit přímo v ČR, zejména v oblasti sociální integrace a vzdělávání.

Mezi organizace, které se věnují právní pomoci při ochraně veřejného zájmu, patří Ekologický právní servis. EPS původně začínal jako sdružení právníků, kteří se zabývají právem životního prostředí (působili například jako právníci občanů postižených velkými nadnárodními investicemi – stavba chemičky Nemak či automobilky Hyundai v Nošovicích – o stavbě této automobilky je i zajímavý film Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic), postupně se ale začali zajímat i o témata korupce a lidsko-právního lobbingu (snaží se přesvědčit politiky o důležitosti lidských práv, především v oblasti regulace byznysu). Další důležité české „nevládky“ jsou například Romea – která sleduje informace z prostředí romské komunity a snaží se pomoci Romům v hledání práce či Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, která se snaží pomoci cizincům a poskytuje právní poradenství v oblasti lidských práv a diskriminace. Liga lidských práv se zabývá právy pacientů a zdravotnickým právem, diskriminací v oblasti školství a bojem proti policejnímu násilí.

Nevládních organizací působí v České republice celá řada. Spousta z nich – a kolikrát jsou to ty nejdůležitější pro život v místních komunitách – jsou pouze na lokální úrovni – města, obce či malého území. Jedná se o sdružení občanů, kteří chtějí pozitivně ovlivňovat svoje okolí, svoji obec či město. Zapojení se do této struktury lokálních spolků je snadné a každý tak může dostát své povinnosti odpovědného člověka – občana.

Odpovědný občan

Být odpovědný občan, to je povinnost každého z nás. Demokracie rozhodně není bezchybná. Jedná se však o nejlepší formu vlády, kterou lidstvo zatím vymyslelo. Umožňuje totiž tím, že poskytuje svobodu každému jednotlivci, aby sám občan svou vlastní angažovaností napravoval chyby v systému.

Pokud člověk není politicky aktivní v rámci nějaké politické strany a přesto se mu něco v jeho okolí nelíbí (může to být spousta věcí: korupce, ničení místa, které má člověk rád, nelegální skládky, které radnice neřeší, a další problémy, na které narazíte ve svém okolí), může jako angažovaný člověk – občan do těchto věcí zasáhnout. Může využít své svobody projevu a o problému informovat (například článkem v regionálním deníku), může využít své svobody shromažďování a uspořádat o problému veřejnou debatu či protest, může využít své svobody sdružování a založit spolek, který bude sjednocovat aktivity občanů s podobnými zájmy. Člověk – občan si nenechá všechno líbit.

Význam občanské společnosti spočívá v tom, že představuje takovéto občany. Od nadnárodních organizací, které zaměstnávají profesionály a snaží se ovlivnit fungování vlád a nadnárodních korporací (lidská práva ve válečných zónách, humanitární pomoc, boj proti nadnárodní korupci, boj proti vykořisťování pracovníků v rozvojových zemích či boj za čisté životní prostředí na celé Zemi), po národní organizace, které řeší celostátní témata a snaží se být partnerem vlád a politických stran (boj proti korupci, právní pomoc nemajetným, boj proti rasismu, diskriminaci a chudobě v romských ghettech, právní pomoc menším nevládním organizacím), až po místní spolky, sdružení a aktivity jednotlivých občanů, které řeší regionální problémy. Jaký bude náš stát, naše občanská společnost, závisí na každém z nás. Každý z nás je člověk – občan a jako takový může a musí ovlivňovat věci kolem sebe.


Autor textu: Miroslav Knob, Centrum pro lidská práva a demokratizaci, student Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně .  

  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.