Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:117:\"Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:100:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc\";s:5:\"%line\";i:47;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:94:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:744;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:137:\"Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context\";s:5:\"%file\";s:106:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc\";s:5:\"%line\";i:35;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:137:\"Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context\";s:5:\"%file\";s:106:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc\";s:5:\"%line\";i:35;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:109:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:159;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zijeme-spolu-komunikujeme-spolu-potrebujeme-se-a-obohacujeme-se-navzajem', '', '3.237.2.4', 1632431868) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
ŽIJEME SPOLU, KOMUNIKUJEME SPOLU, POTŘEBUJEME SE A OBOHACUJEME SE NAVZÁJEM | Respekt nebolí

ŽIJEME SPOLU, KOMUNIKUJEME SPOLU, POTŘEBUJEME SE A OBOHACUJEME SE NAVZÁJEM

Obsahem projektu SOŠ Olomouc, s. r. o. bylo několik na sebe navazujících nebo paralelně realizovaných aktivit, směřujících k odstranění nezájmu a časté lhostejnosti ke spoluobčanům starších generací. Projekt se zaměřil na znovunavázání na tradice udržování rodinných vazeb, paměť rodiny. V širším kontextu se snažil zdůraznit často velmi cenné avšak opomíjené hodnoty životních zkušeností starých lidí. Snahou bylo vytváření pozitivních vztahů ke starší generaci spoluobčanů, hledání úcty, porozumění i poučení se z jejich životních zkušeností. Z užšího hlediska se projekt soustředil na hledání, vytváření a rozvíjení generačních vazeb v rodině.

Legislativně projekt vycházel z Listiny základních práv a svobod, ze Všeobecné deklarace lidských práv a Charty základních práv Evropské unie, které obsahují mj. práva starších osob týkající se respektování jejich důstojného a nezávislého života a jejich aktivní účasti na společenském a kulturním životě. 

Studenti měli v rámci projektu hned několik úkolů. Prvním bylo pořízení souboru fotografií všech generací v jejich rodinách, které pak byly prezentovány mj. formou výstavy. Kromě fotografií měli studenti za úkol zachytit v písemné formě výpovědi a vzpomínky starších spoluobčanů. Příběhy pak byly prezentovány formou veřejného čtení, přičemž jeden vybraný příběh byl následně zpracován také komiksovou formou.

Projektový tým zároveň připravil anketu pro Olomoucký večerník, v rámci níž studenti zjišťovali převládající postoje ke starým lidem u mladé a střední generace. Osloveno bylo 700 respondentů.   

Studenti získali v rámci jednotlivých aktivit cennou zkušenost ze spolupráce s členy svých rodin, především seniory, Olomouckým večerníkem a také profesionálním grafickým studiem, které pomohlo při přípravě CD-Romu s výstupy projektu a webovou prezentací. 

Počáteční obavy studentů, že senioři nebudou mít zájem spolupracovat, se nakonec nepotvrdily. Naopak, potěšil je zájem vnuků a mladých lidí obecně o jejich životy a vzpomínky. Studenti si díky projektu mohli mj. uvědomit, že užší citové vazby s prarodiči jsou přínosem i pro ně samotné a letní povídání a focení považovali za příjemně strávené chvíle. Z jejich hodnocení vyplynulo, že si více uvědomují pomíjivost těchto okamžiků, pochopili, že prarodiče ani rodiče tu nejsou navždy a že je třeba vážit si pozitivních vztahů v rodině. 

Hodnocení zapojených studentů:

„Zpočátku se nám do projektu moc nechtělo, protože jsme se trochu báli, co bude naše práce všechno obnášet. Nakonec jsme si uvědomili, že to nebude tak obtížné a odnesli jsme si spoustu zkušeností, zejména přečtením příběhů a povídáním o nich. Čas, který nás projekt stál, přinesl dobré zkušenosti.“

Výběr fotografií ze školních projektů je k dispozici ve Fotogalerii.  
 

PřílohaVelikost
Prezentace - záměry a popis projektu4.18 MB
Výstupy projektu - vzpomínky pamětníků6.12 MB
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.