Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:117:\"Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:100:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc\";s:5:\"%line\";i:47;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:109:\"Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options)\";s:5:\"%file\";s:94:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc\";s:5:\"%line\";i:744;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:137:\"Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context\";s:5:\"%file\";s:106:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc\";s:5:\"%line\";i:35;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:137:\"Non-static method views_many_to_one_helper::option_definition() should not be called statically, assuming $this from incompatible context\";s:5:\"%file\";s:106:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc\";s:5:\"%line\";i:35;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:154:\"Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:109:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc\";s:5:\"%line\";i:159;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/projekty/zaostrit-usti-nad-labem', '', '3.237.2.4', 1632427067) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Zaostřit: Ústí nad Labem | Respekt nebolí

Zaostřit: Ústí nad Labem

Projekt Gymnázia Jateční se zaměřil na reflexi lidských práv ve městě Ústí nad Labem. Stěžejní aktivitou projektu se stal fotografický desetiboj, jehož cílem bylo vzbudit ve studentech zájem o jejich rodné město v souvislosti s lidskými právy. V dlouhodobém měřítku je Ústí nad Labem městem, které má jeden z nejhorších mediálních obrazů v republice. Ve městě a celém regionu se mísí celá řada problémů. Ať už se jedná o otázky sociální, politické či problematiku životního prostředí. S daným mediálním obrazem se do značné míry sžívá i současná mladá generace.

Projekt a jeho aktivity měly na jednu stranu upozornit na problémy, které region dlouhodobě trápí, současně však bylo jeho snahou dosáhnout toho, aby základní reflexi situace v regionu provedli samotní studenti, a to nejen v onom negativním duchu, který je povšechně znám, ale aby si byli schopni najít svůj vlastní pozitivní úhel pohledu na věc.

Při reflexi lidských práv vycházel projekt z Listiny základních práv a svobod v té podobě, v níž je součástí českého ústavního pořádku. Největší důraz byl kladen na politická práva menšin (čl. 24 a 25), vzdělání a přístup ke kulturnímu bohatství (čl. 33) a právo na ochranu životního prostředí (čl. 35) – tedy témata, která ústecký region trápí nejvíce. Projekt se ale dotkl i dalších základních lidských práv, protože jeho záměrem byla celková reflexe a pochopení tématu lidských práv obecně.

Na začátku projektu proběhlo několik besed s externími odborníky – zástupci neziskových organizací či spolků, které se věnují práci v sektoru sociálních služeb a lidskými právy se zabývají v rámci své profese každý den. Díky nim získali studenti základní vhled do dané problematiky.

Vlastní práce studentů na projektu pak spočívala v plnění zdánlivě prostých úkolů – fotografickém desetiboji. Studenti měli za úkol v rámci skupinek vytvořit sérii deseti fotografií, z nichž každá měla podle zadání vystihnout vždy jiné téma z oblasti lidských práv v Ústí nad Labem. Studenti tak v jednotlivých fázích projektu sestavovali svou vlastní fotografickou "koláž" města. Zadání jednotlivých úkolů dostávali postupně vždy poté, co splnili předchozí krok. Pro jejich snazší motivaci byl každý úkol doplněn krátkým motivačním textem s vazbou na konkrétní lidská práva a ústecký region.

Výsledkem projektu jsou fotografie studentů (koláž města a jeho problematiky), skrze které uchopili a reflektovali vlastním pohledem problematiku lidských práv ve městě Ústí nad Labem. Fotografie doplnili studenti o krátké komentáře tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem k zadání přistoupili a proč zvolili právě danou formu zachycení daného tématu. V rámci výstavy se pak s vybranými finálními pracemi mohli seznámit nejen ostatní studenti gymnázia, ale i širší veřejnost.

Ukázky studentských fotografií jsou k dispozici v přílohách níže.
 

PřílohaVelikost
Článek 13: Listovní tajemství9.69 MB
Článek 36: Nestranný soud 5.79 MB
Článek 32: Rodina pod ochranou zákona2.6 MB
Článek 6: Každý má právo na život 2.27 MB
Článek 21: Správa věcí veřejných a svobodné volby1.98 MB
Článek 33: Právo na vzdělání1.8 MB
Článek 9: Žádné nucené práce6.09 MB
Článek 25: Práva menšin2.9 MB
Článek 16: Svoboda náboženství4.57 MB
Článek 16: Svoboda náboženství4.03 MB
Článek 16: Svoboda náboženství1.22 MB
Článek 16: Svoboda náboženství2.66 MB
Článek 12: Obydlí je nedotknutelné1.77 MB
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.