Přehled a profily zapojených škol

Níže naleznete přehled dvanácti středních škol zapojených do projektu Respekt nebolí. Pedagogové se v rámci tříletého projektu mj. zúčastnili cyklu workshopů věnovaných problematice lidských práv a praktickému začleňování tohoto tématu do výuky a zároveň spolupracovali na výsledné podobě  výukových lekcí, které jsou k dispozici v sekci Pro učitele / Materiály k výuce. Studentské týmy ze zapojených škol pak měly za úkol vytipovat v daném místě (regionu) určitý problém související s lidsko-právní oblastí a navrhnout možné způsoby jeho řešení. Vzniklo tak celkem 13 různých školních projektů, kterými se nyní může inspirovat i vaše škola. Viz sekce Pro učitele / Školní projekty.

 

 

  • Poslat
  • Tisk