Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/zbavena-svepravnosti', '', '3.237.2.4', 1632432434) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Zbavená svéprávnosti | Respekt nebolí

Zbavená svéprávnosti

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45-60 min.

Pomůcky: počítačová učebna s možností připojení k internetu, otázky připravené na proužcích papíru (viz Evokace níže), předem připravená a zakrytá citace z občanského zákoníku na tabuli či flipchartu (viz www.mvcr.cz/soubor/sb004-10m-pdf.aspx), krátký film Dáša

Cíle: 

 • Studenti se seznámí s organizacemi a principy, které pomáhají k inkluzi.
 • Studenti vyhodnotí, jaké jednání je vůči lidem, kteří se něčím vymykají průměru (rozličnými formami hendikepu nebo nemoci), etické/neetické a jaké jednání je v souladu se zákony a mezinárodní úmluvou a jaké nikoliv.

Postup:

EVOKACE

Hodinu můžete začít tak, že budete mít na lístečcích připravené uvedené otázky, které si studenti (dobrovolníci) budou tahat z klobouku. Pokud nebudou znát na některou otázku odpověď, mohou požádat nějakého spolužáka, aby odpověděl za ně.

Otázky:

 • Co všechno může znamenat, když se o někom řekne, že je nesvéprávný? (pozn.: Nesvéprávnost je neschopnost používat vlastního rozumu bez vedení jiných.)
 • Co slyšíš v samotném slovu – N E  SVÉ PRÁV NÝ? (nemající práva)
 • Je slovo „nesvéprávný“ jen řečnický obrat, nebo lze skutečně někoho zbavit svéprávnosti?
 • Kdo zbavuje člověka jeho práv a proč?
 • Získává někdo jiný právo jednat místo nesvéprávného člověka? Kdo?
 • Jaký vliv může mít na život člověka to, že je zbaven práv?
 • V jakých případech by měl být člověk zbaven svéprávnosti?

V této chvíli studentům (nejlépe s laskavým humorem) prozraďte, že se na závěr této lekce bude hodnotit jejich aktivita, míra zapojení a komunikační dovednosti.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Na tabuli nebo flipchartu odkryjte předem připravenou citaci z občanského zákoníku:


Člověk má právní osobnost po celý svůj život (§ 15, 16). Náleží mu vrozená práva seznatelná samotným rozumem a citem; tato práva jsou nezcizitelná a nelze se jich vzdát.

Vyzvěte studenty, aby společně (případně každý na svém počítači) zhlédli krátký film Dáša.

Požádejte je, aby se na film nejprve podívali vcelku a při druhém promítání film stopli pokaždé, když jim něco připadne dle vlastního rozumu a citu jako porušení lidských práv nebo pokaždé, když jim něco není jasné. Své poznámky ať zapisují do dvou sloupců. Na konci filmu by studenti mohli mít přibližně tento výčet.

Porušení právOtázky
Přestup do zvláštní školy mezi děti s poruchou chování.Proč Dáša chodila do zvláštní školy?
Doktor zbavil děti svéprávnosti, dokonce i přesto, že s tím rodiče nesouhlasili.Proč byla Dáša umístěna do Palaty?
Ředitelka z Palaty chtěla získat Dášin byt.Co je to Palata?
Z Dášina bytu odnesli její vlastní knihy i vybavení.Nakonec dostala Dáša svůj byt zpět. O jakých službách mluví, když na závěr říká       ženská jména?
Do svého bytu mohla Dáša jen v doprovodu....

To, že byla Dáša naštvaná, označili za agresi a nechali ji zavřít do Bohnic.
...
Dávali jí sedativa – pravděpodobně neoprávněně, neboť za čtrnáct dní ji pustili....
Přestože měla Dáša svůj byt, bydlela v ústavu pro zrakově postižené....
Nuceně bydlela s někým, s kým si nerozuměla....
Opatrovník jí byl určen bez jejího vlastního vědomí a souhlasu....
......
......
......

                                                                                                   
Potom, co si studenti zapíší své poznámky, nechť je sdílejí ve dvojicích a posléze v celé skupině.

Pak se jich ptejte: Co vnímáte jako porušení práv? Diskusi podpořte dalšími otázkami:

 • Jak na vás paní Dáša působí?
 • Svědčí něco z jejího projevu o tom, že by musela být zbavena svéprávnosti?
 • Co je vám na paní Dáše sympatické?
 • Jaké otázky jste si zapsali? Pokuste se na ně najít odpověď. Pokud nevíte, jste přece u počítačů a můžete odpověď hledat na internetu…

Požádejte studenty, aby si na webu našli a pročetli Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením a sdíleli ve dvojicích ty body úmluvy, které byly porušené v případě paní Dáši. 
 

Dodržování všech bodů úmluvy vede k INKLUZI. Zeptejte se studentů, jestli se s pojmem INKLUZE již setkali a pokud ano, při jaké příležitosti to bylo.

REFLEXE

Varianta I:

Požádejte studenty, aby na základě studia Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením vymysleli alespoň ke čtyřem písmenům slova INKLUZE přídavné jméno, které je pro inkluzi charakteristické. Přídavné jméno ať potom dále použijí ve větě.

Příklad akrostichu:

I      Individuální – K inkluzi patří individuální plánování.
N     Neobvyklá –  Inkluze je u nás ještě stále neobvyklá.
K     Komplikuje – Komplikuje život byrokracii.
L     Ladí – Inkluze ladí s lidskými právy.
U    Upřednostňuje – Upřednostňuje zájmy každého člověka nad zájmy státu.
Z     Zprostředkovává – Zprostředkovává komunikaci mezi společenskými vrstvami.
E     Eliminuje – Eliminuje nezájem společnosti o jednotlivce.

Sdílením akrostichů v celé skupině můžete lekci ukončit.

Varianta II:

Ještě lépe studenti pochopí pojem INKLUZE, když porovnají nástroje, které používají dvě různé organizace, které se věnují péči o občany se zdravotním postižením.

Všichni studenti ať nejdříve prostudují stránku http://www.kvalitavpraxi.cz/o-sdruzeni-quip.html a pak se podívají na videa Domova pro zrakově postižené http://www.palata.cz/.

Nakonec požádejte studenty, aby společně dali dohromady, na jakých zásadách je založena ústavní péče a na jakých zásadách stojí inkluze.

Varianta III:

Studenti mohou sami najít na internetu nějaké kauzy diskriminace (z hlediska svéprávnosti/nesvéprávnosti) a diskutovat o tom, zda bylo podle nich postupováno v souladu s lidskými právy.

Návrh na (sebe)hodnocení žáků:

Vynikající práceVelmi dobrá práceUspokojivá práceNeuspokojivá práce
 • Účastní se diskuse.
 • Přináší dobré myšlenky.
 • Dokazuje.
 • Dobře odpovídá.
 • Klade dotazy.
 • Reaguje na dotazy ostatních.
 • Poměrně zúčastněný v diskusi s ostatními.
 • Sdílí myšlenky a pocity.
 • Občas nabízí myšlenky, důkazy, odpovědi a vznáší dotazy.
 • Většinou při diskusi jen naslouchá.
 • Zřídka vznáší myšlenky a důkazy. 
 • Občas vznese otázku či odpověď.
 • Nepozorný.
 • Zřídka nabízí myšlenky.
 • Myšlenky mimo téma.
 • Přerušuje jiné členy skupiny, skáče do řeči ostatním.


Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Dáša
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.