Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uprchlici-aneb-jak-si-tvorime-nazor', '', '3.215.177.171', 1632061458) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Uprchlíci, aneb jak si tvoříme názor | Respekt nebolí

Uprchlíci, aneb jak si tvoříme názor

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (+ lze zadat domácí úkol)

Pomůcky: interaktivní tabule či dataprojektor, dvě citace napsané zvětšeným písmem (viz EVOKACE, bod c), vytištený úryvek z Listiny základních práv a svobod (články 15 a 16) pro každého žáka, strip na téma Uprchlíci od Vojtěcha Maška, tabule/flipchart, fixy, psací potřeby pro každého žáka

Cíle:

 • Studenti mapují zdroje, z nichž čerpají informace.
 • Studenti hledají souvislost mezi svými názory a zdroji (médii), na jejichž základě jejich názor či názor spolužáků vzniká.
 • Studenti komentují Listinu základních práv a svobod.

Postup:

EVOKACE

Poznámka: Dle znalosti svých studentů se rozhodněte, jestli zvolíte všechny tři evokační aktivity. Lze začít také aktivitou b a pokračovat aktivitou c, případně lze hodinu začít až aktivitou c.

a) Prozraďte studentům téma hodiny (Uprchlíci) a promítněte jim strip scénáristy a výtvarníka Vojtěcha Maška. Požádejte studenty, aby se pokusili člověka z obrázku (Josefa Knedlíka) charakterizovat.

Podpůrné otázky:

 • Z čeho má pan Knedlík asi strach?
 • O jaké jistoty nechce přijít?
 • Jaké noviny pravděpodobně čte?
 • Jaké je asi jeho společenské postavení?
 • Jaké by mohl mít zaměstnání?
 • Co ví nejspíše o islámu?
 • Jaké jsou asi jeho vědomosti o křesťanství?
 • Na čem si pravděpodobně zakládá?
 • Kde asi své názory vyslovuje, případně šíří?
 • Na co nejspíše svým projevem reaguje?

b) Požádejte studenty, aby každý sám během pěti minut vytvořil svou myšlenkovou mapu na téma UPRCHLÍCI. Poté nechte studenty, aby si své myšlenkové mapy představili navzájem ve dvojicích.

c) Do opačných rohů ve třídě vyvěste větším (čitelným) písmem napsané dvě citace (do každého rohu jednu). Požádejte studenty, aby se na pomyslné úsečce mezi oběma citacemi postavili na místo, kterým vyjádří své sympatie k tomu či onomu názoru. (Čím blíže k jedné z citací stojím, tím více se s názorem ztotožňuji.)

Naštvané matky  (z diskuse na facebooku,  18. 1. 21:53)

Sledujte tento týden Prostřeno. V praxi uvidíte, jak si muslimové získávají prostor jsou milí, mažou nám med kolem huby, samé úsměvy a vstřícnost. Ale ruku nepodají, alkohol zakážou.

A naše reakce? Ustoupíme... Proč proboha? Už jsme zmanipulovaní z médií pořád nám nutí tu toleranci, až nás ta tolerance bude stát náš způsob života.

Cizinci a hosté nám budou určovat pravidla v naší zemi? To je nemyslitelné, ale jak vidno, spousta lidí už se nechala zblbnout.

 

Zdroj: Muslimka v Prostřenu rozběsnila český internet. Ať se jim tady krásně žije, vzkázala anonymům (Magazin.aktualne.cz, 22. 1. 2016)

„Nedomnívám se, že by dnešní Evropa měla jít cestou etnické, kulturní nebo nedej bože rasové čistoty. To už si jednou zkusila," říká Beránek v rozhovoru pro aktuální číslo týdeníku Ekonom.

Ani střet civilizací, jak před ním varoval před lety americký historik Samuel Huntington, podle něj neexistuje, protože nikde na světě nejsou jasně ohraničené civilizační okruhy. Přeceňovat by se neměly ani kulturní odlišnosti nebo tvrzení rozšířené po událostech v Kolíně nad Rýnem že se všichni muslimové chovají agresivně k ženám.“

Zdroj: Arabista: Evropa bude barevná, nelze tomu zabránit. Střet civilizací neexistuje (Ekonom.ihned.cz, 22. 1. 2016)

Citace pocházejí ze dvou zdrojů. Požádejte studenty, aby každý sám zapsal zdroje, ze kterých čerpá své znalosti a postoje vůči uprchlické krizi. (Zdrojem nemusí být jen média, ale také příbuzní, kamarádi, příspěvky na sociálních sítích, ...).

JAK VZNIKL VÁŠ NÁZOR?

 

Často o tom mluvíme doma, věřím, že rodiče mají správný postoj...

Čtu ……………………………………... (Napište, které knihy, tiskovinu/tiskoviny čtete.)

Poslouchám…………………………. (Napište, jaké rádio posloucháte.)

Sleduji……….…………………………. (Napište, na jaké televizní zpravodajství se nejčastěji  díváte, k jaké relevantní sociální síti či skupině případně patříte.)

Sepište zdroje, z nichž studenti čerpají, na tabuli. (Pokud je zdroj na tabuli už uveden, stačí k němu udělat jen čárku.) Měly by se tam objevit opravdu všechny zdroje.

Požádejte studenty, aby soupis zdrojů komentovali. (Jsou-li ostýchavější, nebo jestli hovoří před celou třídou pokaždé stejní lidé, nejprve ať studenti komentují soupis ve dvojici, teprve pak v celé skupině.)

Na závěr se společně se studenty vraťte ke stripu Vojtěcha Maška. Ptejte se:

 • Co ze svých zdrojů víme nebo si myslíme, že víme o Bohu, kterého vyznávají muslimové?

(Párový a posléze skupinový brainstorming.)

 • Co víme nebo si myslíme, že víme o Bohu, kterého vyznávají křesťané?

(Párový a posléze skupinový brainstorming.)

 • Ve kterých zemích stojí ve městech vedle sebe kostely a mešity?  Jak byste tyto země charakterizovali?

(Párový a posléze skupinový brainstorming.)

 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Poslechněte si, co o Bohu křesťanů a muslimů říká Kardinál Miloslav Vlk v diskusním pořadu DVTV:

Martin Veselovský: „Do prostoru, který stojí na židovsko-křesťanských základech (…) přicházejí lidé, kteří vyznávají islám, věří v jiného boha.  Je to pro římskokatolickou církev, řekněme, potenciální nebezpečí?“

Kardinál Miloslav Vlk: „Vy jste řekl, že věří v jiného boha, ale to není pravda. Protože my v naší republice máme společenství tzv. abrahámovských tradic. A tam jsou zástupci židů, tam jsou zástupci křesťanů a zástupci islámu. To jsou velká náboženství, která věří v jednoho boha. To je monoteistické vyznání a vyznávají, že jejich Bůh je Bůh Abrahámův.“

Martin Veselovský: „Jenom pardon, abych tomu správně rozuměl: ti, kdo vyznávají islám – muslimové – věří ve stejného Boha jako křesťané?“

Kardinál Miloslav Vlk: „Ano, v podstatě ano, jo. V Boha, který JE, v Boha Stvořitele, v Boha, který vychází lidem vstříc“. (...) V situaci, která je, je zapotřebí jedna věc a to je dialog mezi těmito náboženstvími. A dobře rozlišovat. Hodně lidí u nás ztotožňuje islám s terorismem. A to je špatné, protože to se nedá udělat. Terorismus je zneužití víry V Boha, víry islámu pro politické a jiné cíle – a to odsuzují i rozumně uvažující muslimové.

 

Zdroj: Kardinál Vlk: Křesťané a muslimové mají stejného Boha, teroristé víru zneužívají pro své cíle  (DVTV, 27. 12. 2015, 14. min, 16. s.)

Nyní studentům představte, jak je svoboda náboženského vyznání ukotvena v Listině základních práv a svobod. Každý student má k dispozici svůj vlastní text. Studenti ať si podtrhnou nebo si vypíší z textu citace, které by ČR (podobně jako ostatní evropské země) měla dodržovat a napíší si k nim komentář.

Článek 15 odst. 1 Listiny každému zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství nebo víru, popřípadě být bez náboženského vyznání. Tato práva mají absolutní charakter v tom smyslu, že nikdo nemůže být podroben takovému opatření, jehož cílem je změna procesu a způsobu myšlení, nikoho nelze nutit, aby změnil svoje myšlení, náboženské vyznání nebo víru. Při jejich ochraně se jedná o respektování vnitřního rozměru těchto práv, který vylučuje jakýkoliv nátlak nebo ovlivňování myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Tato práva v důsledku jejich absolutního charakteru není proto možné omezovat zákonem.[92] (…)

Podle čl. 16 Listiny má každý právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.[97] Článek 16 odst. 2 upravuje autonomii církví a náboženských společností.[98]

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod

REFLEXE

Na závěr hodiny se studentů zeptejte, se kterými z následujících citací se momentálně nejvíce ztotožňují?

 • Není třeba nic číst, pátrat po tom, co si myslí jiní lidé. Mám celkem jasno i bez toho.
 • Když si vytvoříme názor na základě kusých (neúplných) informací, můžeme zasahovat do lidských práv.
 • Je těžké změnit názor, když si všichni kolem myslí totéž.
 • Jsem překvapen/á, že máme s muslimy stejného Boha.
 • Je třeba aktualizovat (změnit) Listinu základních práv a svobod.
 • Není třeba se stydět, když člověk změní názor na základě četby a studia ověřených zdrojů.
 • Měl/a bych se více zajímat o kulturně-politickou a náboženskou problematiku.

Požádejte studenty, aby formulovali  vlastní závěr/y z této hodiny.

Varianta:

Pokud téma studenty zaujalo, mohou na hodinu navázat prací doma. V souvisejících textech ať vyhledají a označí informace, které jsou pro ně nové, nebo na základě nichž pozměnili svůj dosavadní názor na uprchlíky. Doporučené zdroje:

Svět: sexuální útoky migrantů a muslimskké bratrstvo (Neviditelnypes.lidovky.cz, 13. 1. 2016)

ROZHOVOR: S Kalouskem o uprchlících (Neviditelnypes.lidovky.cz, 7. 12. 2015)

Kardinál Vlk má stejného boha s muslimy! (PhDr. Petr Hampl, PhD., 28. 12. 2015)

Arabista: Evropa bude barevná, nelze tomu zabránit. Střet civilizací neexistuje (Ekonom.ihned.cz, 22. 1. 2016)

Proč se tolik uprchlíků topí? A proč neletí? (Neviditelnypes.lidovky.cz, 16. 12. 2015)

Několik slov k uprchlíkům (blog.idnes.cz, 15. 6. 2015)

Jsou migranti přínosem? (blog.idnes.cz, 7. 1. 2016)

A dále:

http://www.migrace.com/cs/akce

http://neviditelnypes.lidovky.cz/hledej.aspx?q=uprchlici

 

Autorka lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

To je můj názor

Metoda

Myšlenková (mentální mapa)
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.