Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/uc-se-cist-o-kube', '', '3.235.56.11', 1627685794) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Uč se číst o Kubě! | Respekt nebolí

Uč se číst o Kubě!

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (Možné prodloužit na 90 min. či navázat v další hodině lekcí Uč se číst o Kubě 2.

Pomůcky: papír a psací potřeby pro každého studenta, kopie textu Uč se číst o Kubě! pro každého studenta (viz příloha)

Cíle:

  • Studenti si  vytvoří  představu o situaci na Kubě na základě čteného textu.
  • Studenti okomentují vybrané myšlenky z textu o Kubě.


Postup:

EVOKACE

Na začátku hodiny zadejte studentům následující evokační otázku: Co se vám vybaví, když se řekne Kuba? Požádejte je, aby své asociace o Kubě zpracovali pomocí metody tzv. pětilístku, které pak dobrovolníci mohou přečíst ostatním.   

Pětilístek

1. řádek – 1slovný název pro téma – v tomto případě „Kuba“.
2. řádek – 2 slova, která vyjadřují popis, vlastnosti, charakteristiku slova na 1. řádku.
3. řádek – 3 slova vyjadřující činnost tématu (co dělá, co se sním děje…).
4. řádek – 4slovná věta nebo slovní spojení vztahující se k tématu, vyjadřující pocity studentů z tématu.
5. řádek – 1slovné synonymum, které vystihuje podstatu tématu.

Např. :   


                                  Kuba
         slunečná                        nesvobodná
         kouří              tančí          demonstruje
 Barevná              a                plná                     života
                                 Castro

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte každému studentovi kopii motivačního textu Uč se číst o Kubě! Po jeho přečtení se studentů ptejte:

  • Jakých témat se text dotýká?
  • Čím je poznamenán dialog se studentkou malířství z Argentiny?
  • Co chtěl autor textu čtenářům sdělit, na co chtěl upozornit?

Připomeňte jim, že v podobné situaci, v jaké je dnes Kuba, byly ještě před dvěma desítkami let i nové (bývalé socialistické) členské státy Evropské unie včetně ČR a že jakákoliv zahraniční pomoc byla pro tehdejší disidenty a s režimem nekolaborující občany velkou posilou. Jevy, které jsou pro nás spjaté s minulým režimem, jsou pro lidi žijící na Kubě stále realitou.

REFLEXE

Požádejte studenty, aby 2-3 nejpodstatnější informace z textu Uč se číst o Kubě!  zpracovali formou tzv. dvojitého zápisníku (podvojného  deníku). Může se jednat o myšlenky, které je v textu nejvíce zaujaly, s kterými souhlasí, ale i ty, s nimiž naopak nesouhlasí.       

Podvojný deník

Citace z textu:   Vlastní komentáře: 
   
   
   
   
   

Až budou mít všichni studenti podvojné deníky hotové, požádejte dobrovolníky o sdílení vybraných citací a komentářů s ostatními spolužáky. 

Pokud máte k dispozici pouze 45 min., můžete aktivitu v tuto chvíli ukončit a navázat na ni v následující vyučovací hodině. 

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

Metoda

Dvojitý zápisník (podvojný deník)
Pětilístek
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.