Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/solokachna', '', '3.237.2.4', 1632431514) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Sólokachna | Respekt nebolí

Sólokachna

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: noviny pro každého studenta či do dvojice, komiks Sólokapr(kachna) rozstříhaný na jednotlivá okénka (vždy do dvojice nebo s možností promítat ho po částech celé třídě najednou na interaktivní tabuli), dataprojektor / interaktivní tabule / video, na kterých studentům můžete pustit reportáž ČT Pátrání po mystifikátorovi Václavu Prokůpkovi (k dispozici na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/212452801240018/video/), Etický kodex novináře do dvojice či pro každého studenta (k dispozici na http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex), další podpůrné texty (viz http://mediainsider.net/index.php)

Cíle: 
 

 • Studenti během četby modelového příběhu najdou problematické situace novinářské práce.
 • Studenti odhalí manipulativní součásti mediálních sdělení.
 • Studenti porovnají chování novinářů v modelové situaci s Etickým kodexem novinářů.

Postup:

EVOKACE 

Požádejte studenty, aby zalistovali novinami (mohou být klidně staršího data) a označili si v nich titulky, fotografie, zprávy, které je na první pohled zaujmou. Teprve pak zkoumají, proč je zaujaly právě tyto zprávy, a postupně odpovídají na vaše otázky. V ideálním případě jejich odpovědi zapisujte na flipchart, který může zůstat vystaven ve třídě. Otázky:

 • Proč vás zpráva zaujala?

 

Předpokládané odpovědi: Má velký/lákavý/šokující titulek; je u ní výrazná fotografie, fotografie vzbuzuje emoce; týká se mne téma; hraje v ní roli známá osobnost; líbí se mi vtipné obrázky…

 • Poznáte ze zprávy, že si noviny (novináři) něco přibarvují, lžou nebo něco zkreslují? Podle čeho?

Předpokládané odpovědi: Článek je z bulvárního tisku; údaje ve zprávě jsou nekonkrétní; údaje se neopírají o vyjádření odborníků/statistik/průzkumů; zpráva má „bombastický“ titulek; novinář používá příliš mnoho hodnotících výroků atd.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Rozdejte žákům první tři obrázky komiksu Sólokapr(kachna), ovšem bez nadpisu. Oznamte jim, že je nyní čeká ve dvojicích (nebo v celé třídě společně) čtení příběhu, který je založený na typických situacích z novinové redakce. Četba bude probíhat formou tzv. řízeného čtení

1.
(Za počítačem se nudí novinář, rukou si podepírá bradu, civí do monitoru.)

Komentář: Pracovní den novináře Káčátka byl toho dne obzvláště nezáživný. Události z domova i ze světa už byly řádně proprány napříč médii, staré senzace byly dávno zapomenuty a nové žádné.

2.
(Do dveří strčí hlavu šéf:)

„Káčátko, doufám, že do oběda budu mít od vás na stole konečně něco pořádného. Jinak zapomeňte na prémie, chlape!“


3.
(Káčátko si drbe hlavu. Hlavou mu běží:)

„Nějakého pořádného sólokapra by to chtělo…“ 

Po přečtení položte studentům následující otázky: 

 • Jak se asi cítí novinář po takové výzvě?
 • Jaké další stresující faktory kromě pohrůžky šéfa jsou při práci v médiích stále ve hře?

Předpokládané odpovědi (v případě nutnosti můžete doplnit odpovědi studentů vlastními informacemi): v mediálním světě je velká konkurence; bojuje se o to, kdo publikuje zprávu první; existují tzv. „peoplemetry“, které počítají množství čtenářů (diváků) – existuje přímá úměra mezi počtem čtenářů a reklamami, které médiím přinášejí zisk; tiskových zpráv je velké množství, vyžadují rychlou orientaci a pohotovou reakci; na média vyvíjejí tlak politici a lobbistické skupiny (existuje snaha koupit si novináře dárečky, pozváním na „výlet“ apod.); proud zpráv nikdy nekončí – je těžké „vypnout“ a po práci si odpočinout – hrozí workoholismus a syndrom vyhoření…

Pokračujte v četbě komiksu: 

4.
(Na monitoru naskočí nová tisková zpráva.)

5.
(Káčátko radostí vyskočí a přilepí obličej na monitor:)

„Páni, tohle je přesně ono!“

Zde čtení opět přerušte a nechte studenty, ať sami vymýšlejí, co se asi stalo:

 • Z čeho se asi novinář raduje?

Možné odpovědi: stalo se nějaké neštěstí – čím blíže geograficky, tím lépe (válka, živelná pohroma, masakr, vražda, znásilnění, pád měny…); stalo se neštěstí nějaké známé osobnosti; pachatelem je člověk cizí národnosti; nastal krach velkého podniku; jde o peníze nás všech; jde o politický skandál; jde o soukromý skandál známé osobnosti; vědecký objev/vynález; někdo významný byl oceněn…

Poznámka: Až studentům dojdou vlastní nápady, mohou opět listovat novinami a hledat, co novináři podávají jako senzaci v „jejich“ novinách. Soupis pak můžete na základě toho ještě doplnit. Veďte studenty k zobecnění: Jaké zprávy jsou z hlediska sledovanosti pro novináře „dobré“?

Doplňte (odkryjte) studentům další políčko z komiksu:

6.
(Na monitoru čteme kus TZ)

„Pokladník nové romské strany zmizel s penězi...“

Zeptejte se studentů, zda by se tato zpráva mohla zařadit pod některý bod předchozího soupisu, nebo zda ji bude lepší přidat jako samostatný bod? Např.:  Zpráva je o tom, že něco provedli Romové.

Otázky pro studenty:

 • Co měl v tuto chvíli novinář správně udělat? (např. Zprávu si ověřit ještě u dalšího zdroje nebo kontaktovat někoho, koho se zpráva týká.)
 • Co myslíte, udělal to?

Nechte studenty předvídat, jak asi bude příběh pokračovat. Své předvídání ať zdůvodní. Pár nápadů vyslechněte v celé třídě. Poté pokračujte ve čtení zbytku komiksu:

7.
(Káčátko píše, až se mu kouří od klávesnice.)

„Hlavně rychle! Budu první! Bude to senzace! Budou prémie!“

8.
(Odesláno.)

9.
(Káčátko se spokojeně vyvalí na židli.)

„A na sólokapra je zaděláno!“ Pomyslí si novinář.

10.
(Rozzářená hlava šéfa ve dveřích.)

„Káčátko, taková bomba, to svět neviděl! Já to říkám pořád, že máte talent.“

11.
(O pár dní později... Káčátko sedí pod stolem, na stole zvoní telefon, mobil, leží hromada dopisů, na monitoru skáčou maily, od všeho jdou bubliny s textem.)

„Nehorázná lež redaktora Káčátka!“

„Žaloba za pomluvu!“

„Urážka na cti!“

„Kdo šíří falešné zprávy?“

„Zpráva o romském pokladníkovi je blud!“

12.
(Káčátko si rve vlasy.)

„Proč jsem si tu zprávu nejprve neověřil? Takový průšvih!“

13.
(Šéfova hlava ve dveřích.)

„Káčátko, co jste to provedl? Taková ostuda pro celý náš deník. Ale já jsem vám nikdy nevěřil. Já jsem vás tu neměl nikdy nechat pracovat!“

14.
(Káčátko nešťastně pod stolem.)

„Tak a mám ze sólokapra pěknou novinářskou sólokachnu…“

Otázky pro studenty:

 • Víte, co znamenají pojmy „sólokapr“ a „sólokachna“?
 • Co to znamená mít talent pro novinářskou práci?

Předpokládané odpovědi: být pohotový; umět dobře formulovat myšlenky; klást dobré otázky; umět argumentovat a komentovat; k profesi patří také dobře rozlišovat mezi žánry (zpráva, reportáž, komentář, fejeton, sloupek,…); umět se prosadit v tlačenici ostatních novinářů; být přirozeně investigativní.

Na závěr nechte studenty hlasovat:

 • Kdo si myslí, že komiks vznikl na základě pravdivé události? Proč si to myslíte?
   
 • Kdo si myslí, že komiks si někdo vymyslel? Proč?
   

Poté pusťte studentům začátek reportáže Pátrání po mystifikátorovi Václavu Prokůpkovi, ze které pochopí, že komiks vychází z pravdivé události. Stačí první dvě a půl minuty, zbytek reportáže můžete studentům převyprávět sami.

REFLEXE:

V rámci reflexe položte studentům následující otázku: Kdo byl poškozen zprávou, kterou „vypustily“ Parlamentní listy?

Požádejte je, aby na základě dnešního příběhu vymysleli pár bodů, které by podle nich měly být ukotvené v Etickém kodexu novinářů.

Očekávané odpovědi: novinář si musí zprávu ověřit minimálně ze dvou zdrojů; novinář by měl mít právo odmítnout pracovat pod tlakem honby majitele za ziskem; je nepřípustné hanobit nějakou etnickou skupinu obyvatel tím, že zdůrazníme jejich původ, rasu, příslušnost…

Poté studentům rozdejte Etický kodex novináře s požadavkem, aby v něm označili ty body, které poukazují na to, že novináři z komiksu Sólokapr(kachna) jednali neeticky.

Hodnocení:

Požádejte studenty, aby na závěr hodiny (případně jako domácí úkol) napsali zprávu o dnešní hodině a sami se pokuste o totéž.

 

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Sólokapr(kachna)

Metoda

Řízené čtení
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.