Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/skola-pro-nevidome-v-peji', '', '3.237.2.4', 1632431433) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Škola pro nevidomé v Peji | Respekt nebolí

Škola pro nevidomé v Peji

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: kopie komiksu Škola pro nevidomé v Peji do každé dvojice (viz příloha), tabule/flipchart, křídy/fixy, psací potřeby pro každého studenta, meotar/promítací zařízení nebo předem nakopírované papírky s krátkými texty pro každého studenta (viz rámečky v části Uvědomění si významu informací či příloha)    

Cíle:

  • Studenti uvádějí situace, v nichž jsou nevidomí (zdravotně hendikepovaní) spoluobčané přehlíženi a je třeba na ně myslet a poskytnout jim potřebnou podporu.
  • Studenti na základě textu a komiksu odhadují pokračování příběhu, a tím si dále rozšiřují povědomí o rozvojové spolupráci.

Postup:

EVOKACE

Požádejte studenty, aby si vzpomněli na nějakou situaci, kdy se s něčím na ně zapomnělo, nebo na takovou situaci, kdy je někdo neprávem přehlížel. Dejte jim nějaký čas na promyšlenou.

Po chvíli ať si vezmou psací potřeby a ke vzpomínce ať si napíší pár slov v tříminutovém volném psaní. (Pokud si někdo takovou situaci nevybaví, ať píše o tom, jak se asi cítí člověk, který je přehlížen.) Volné psaní ať studenti následně sdílejí ve dvojicích.

Zeptejte se studentů: Při jakých situacích je třeba myslet na lidi s postižením, aby se necítili společností přehlíženi?

Dejte jim chvíli na rozmyšlenou a na poznámky. Na tabuli pak udělejte soupis všech situací, které studenty napadají.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte studentům do dvojic, v nichž si četli volná psaní, komiks Škola pro nevidomé v Peji, ovšem bez posledních dvou obrázků!

Potom, co si studenti podrobně přečtou komiks, se jich zeptejte:  Z čeho všeho může Honza cítit uspokojení? (z aktuální rychlé pomoci těsně po válce, z finanční pomoci na výstavbu/renovaci školy pro nevidomé děti…)

Zadejte studentům následující úkol: Předvídejte, na jakou další věc asi ještě mohl Honza v Kosovu před volbami přispět a z čeho může mít teď radost do třetice?

Studenti ať se opět ve dvojici zamyslí a napíší si své nápady na papír. Poté udělejte na tabuli/flipchart soupis nápadů, které budou studenti mít.

V dalším kroku ať si z nápadů studenti vyberou dle svého ten nejlepší a komiks (nejlépe ve dvou políčcích) sami dokončí. (Mohou, ale nemusejí i tento krok zvládnout ve dvojici.)

Poskytněte (nebo promítněte) studentům tento odstavec (viz také příloha):

„Přelom let 2010 a 2011, v Kosovu se konají parlamentní volby. V budově školy pro nevidomé v Peji je jedna z volebních místností. Celková účast na volbách je méně než poloviční, volby jsou provázeny manipulacemi a budoucnost Kosova se nejeví v nejlepším světle. Jeden údaj ale z marasmu optimisticky vybočuje – zatímco při minulých lokálních volbách volilo podle údajů Asociace nevidomých z 1500 členů asociace, kteří jsou oprávněnými voliči, jen zhruba 200 lidí, tentokrát je jich 1450.“

Zeptejte se studentů: Na jakém projektu se asi Honza podílel tentokrát?

Opět nechte studenty nad otázkou ve dvojici přemýšlet. Po několika nahlas vyřčených nápadech (nápady už sepisovat nemusíte) nechte studenty dočíst poslední dvě políčka komiksu a odstavec z textu (viz také příloha):

„Dělám si z Bujara legraci, že se mu zase podařilo nás pumpnout o peníze na školení nevidomých ve volebních procedurách, a on nám z toho pak dělá volby s téměř komunistickou účastí, ale ve skutečnosti jsem dojat, že dobrá věc se podařila. A budově školy pro nevidomé už jsem to smrduté seznámení tisíckrát odpustil.“

Na závěr se zeptejte studentů:

  • Blíží se něčí odhad skutečnosti?
  • Z čeho měl Honza radost do třetice?

Poznámka: Formulace odpovědí na tuto otázku se mohou různit. Možná bude zajímavé, jakým způsobem se budou různit. Jistě může mít Honza radost z toho, že sehnal peníze na školení nevidomých při volebních procedurách. Ale může mít radost také z toho, že kamarád (spolupracovník) z Kosova je i nadále iniciativní, ví přesně, na co potřebuje peníze a umí je účinně utratit. Ze své vlastní dobře odvedené práce, z vysoké volební účasti nevidomých ve volbách, z toho, jak se podařilo dům opravit, z práce ve společnosti Člověk v tísni atd.

REFLEXE

Vraťte se se studenty k soupisu situací, v nichž je třeba myslet na lidi se zdravotním postižením a na základě této lekce soupis doplňte o další nápady, ale také o možná řešení.

Např.: lidé s postižením v městské hromadné dopravě – řešení: nízkopodlažní vozy, bezbariérové vstupy do stanic, zvuková signalizace. Studium nevidomého spolužáka – řešení: nahrát mu dle jeho potřeb odborné i jiné texty na MP3 atp.

Budou-li studenti po lekci více vnímat potřeby hendikepovaných, uvědomí-li si, že i v jejich blízkosti žijí lidé, kteří potřebují pomoc, je na  lekci možné navázat projektem, který zlepší situaci jejich „sousedů“ ve městě.

Návrh hodnocení žáků:

Vyhodnoťte aktivitu studentů v hodině. Zaměřte se nejen na celek, ale také na jednotlivce, kteří byli zvláště aktivní.

Autor lekce: Nina Rutová
 

Materiál k výuce

Škola pro nevidomé v Peji

Soubory k tisku

Metoda

Volné psaní
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.