Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/setrna-turistika', '', '3.238.204.31', 1634802652) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Šetrná turistika | Respekt nebolí

Šetrná turistika

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 60-90 min. (případně následný domácí úkol)

Pomůcky: kopie textů Jana Svatoše Když místo deště padají dolary pro polovinu třídy a Lesk a bída safari pro druhou půlku, kopie textů Hany Kolářové Co je a kde se vzala šetrná turistika pro skládankové učení, pracovní listy Charakteristika udržitelné turistiky a Deset zásad šetrné turistiky (viz přílohy), flipchart nebo tabule, kartičky, fixy

Cíle:

  • Žáci vysvětlí vliv turistického ruchu na krajinu a život místních obyvatel.
  • Žáci uvedou opatření, která účinně omezují negativní dopady turismu.
  • Žáci navrhnou zásady odpovědného cestování.

Postup:

Z následujícího postupu lze s ohledem na časové možnosti některé části vynechat, ponecháváme na vlastním zvážení, které to budou. 

EVOKACE

Zeptejte se studentů, jestli mají nějaký sen, kam by se chtěli jednou podívat jako turisté. Můžete je nechat nejprve hovořit o cestovatelských plánech a touhách ve trojicích, teprve pak ať každý řekne před celou třídou nebo napíše na část tabule, kam by se chtěl podívat.

Je možné také rozdat větší kartičky a požádat studenty, aby na ně cílovou oblast napsali velkým čitelným písmem a vystavili je. (To je bezesporu varianta nejrychlejší.)

Můžete zároveň studenty vyzvat ještě jednou, aby tentokrát na tabuli/flipchart/další kartičky sepsali co nejrychleji místa, která sami/s rodinou/ kamarády navštívili jako turisté. Nemusí to být jen země za hranicemi naší republiky, ale také místa v ČR.

Následně společně vytvořte:

a) Soupis toho, co je spjaté s cestováním a může být přínosné pro ty, kteří cestují (turisty).

b) Soupis toho, co může být (díky turistům) přínosem také pro místní obyvatele, celou komunitu, kraj, krajinu.

c) Soupis toho, co může v souvislosti s nadměrným turistickým ruchem působit na kraj rušivě (zhoubně).

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte studentům texty Jana Svatoše Když místo deště padají dolary a Lesk a bída safari (viz přílohy). Stačí, když si každá půlka třídy přečte pouze svůj text. Po četbě se studenti sejdou ve dvojicích a převyprávějí si je vzájemně.

Vyzvěte je, aby doplnili všechny soupisy (a, b, c) o další položky, které je napadají po četbě textů.

Povězte studentům, že turismus je – a ve 21. století i bude – nejrychleji rostoucím odvětvím světové ekonomiky. V roce 1998 cestovalo do zahraničí 625,2 milionu lidí, v roce 2020 už to má být 1 miliarda 600 milionů osob. Situaci řeší státy na vládní i nevládní úrovni, řeší ji některé cestovní kanceláře, řeší ji i někteří uvědomělí jednotlivci.

Řekněte studentům, že byste byli rádi, aby se seznámili s fakty a myšlením, které patří do oblasti, které říkáme „šetrná turistika“. Budou číst text Co je a kde se vzala šetrná turistika (viz příloha), který napsala šéfredaktorka časopisu Bedrník, což je časopis pro ekogramotnost a je určen zájemcům o udržitelný rozvoj a životní prostředí.

Jelikož je text poměrně dlouhý, přečte si ho celá třída formou skládankového učení, což znamená, že si každý fakticky přečte jen čtvrtinu textu a se zbylými stránkami bude seznámen spolužáky. Napište na tabuli zdroj pro ty, kteří by se třeba chtěli k textu vrátit ještě doma na internetu: http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Turistika.

Skládankové učení

Studenti vytvoří nejdříve čtyřčlenné, tzv. domovské skupiny. Do každé domovské skupiny dejte článek Hany Kolářové rozdělený na čtyři očíslované části. Každý student si vezme jednu část textu – jeden list. Poté se studenti rozdělí do tzv. expertních skupin (se stejnými částmi textu – jednička s ostatními jedničkami, dvojka s dvojkami atd.) V expertních skupinách mají za úkol přečíst si všichni svou část textu, hledat v něm odpovědi na níže položené otázky (napište je na tabuli) a shodnout se na tom, co z textu budou následně reprodukovat ve svých domovských skupinách spolužákům.

  • Co všechno z turistického ruchu se podílí na devastaci krajiny a životě domorodých obyvatel?
  • Jaká existují účinná opatření, která omezují špatné dopady turistického ruchu?

REFLEXE

1) společná (v domovských skupinách):

Studenti se na závěr lekce sejdou v domovských skupinách a sdílejí poznatky ze svých částí textu. Každá domovská skupina vytvoří písemně Kodex odpovědného turisty, který pak vystaví.
Na závěr mohou studenti své kodexy porovnat s kodexem z pracovního listu Charakteristika udržitelné turistiky a s Deseti zásadami šetrné turistiky (viz přílohy) a vyjádřit se k případným sporným bodům.

2) individuální
Volné psaní na téma Co všechno si zjistím, než do svého vysněného kraje (místa) pojedu, a co budu respektovat? Poté ať studenti krátce sdílejí napsané texty s ostatními. 

Varianta:

Domácí úkol. Vystavte níže uvedené citace a požádejte studenty, aby si vybrali jednu z nich a napsali na dané téma jako domácí úkol esej v rozsahu 1-2 normostran:

1) „Zatímco poutník genius loci navštívených míst posiluje, turista jej vysává.“ (Rupert Sheldrak)
nebo
2) „Turismus ničí turismus.“

Návrh hodnocení žáků:

Hodnocení si můžete v průběhu lekce dělat průběžně, neboť studenti pracují samostatně a vy tak můžete citlivě přisedat k pracujícím skupinám, pozorovat aktivitu jednotlivých studentů i celé skupiny a dělat si písemné poznámky. Na závěr se studentů může zeptat, jak je téma lekce zaujalo, co je oslovilo, jak jsou spokojeni s prací ve svých expertních a domovských skupinách a jak byli spokojeni s tématem a průběhem výuky.

Autor lekce: Nina Rutová
 

Soubory k tisku

Metoda

Skládankové učení
Volné psaní
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.