Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/s-satkem-je-kriz', '', '3.237.2.4', 1632433759) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
S šátkem je kříž | Respekt nebolí

S šátkem je kříž

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: kopie výňatku z textu Náboženství a lidská práva od Petra Hansliana a Ivo Keislera (viz soubor k tisku Vnitřní a vnější projevy vyznání pod touto aktivitou), případně připojení na internet (počítačová třída) a další podpůrné materiály (např. Muslimský šátek jako právo a projev svobody, viz  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/220975-muslimsky-satek-jako-pravo-a-projev-svobody/)


Cíle:

 • Studenti diskutují o náboženských svobodách v souvislosti se symboly.
 • Studenti vyhodnocují konkrétní případ, který posuzoval Evropský soud pro lidská práva.

Postup:

EVOKACE 

Na úvod se zeptejte studentů, jakým způsobem byli a jsou lidé zvyklí dávat viditelně (tedy veřejně) a velmi jednoduchým způsobem najevo sounáležitost nebo sympatie s nějakou:

 • filosofií,
 • skupinou lidí stejného názoru, naladění nebo vyznání.

Proč to dělají? Návrhy studentů sepište na viditelné místo. Pokud studenti pojali úvodní aktivitu neosobně (nevycházeli také ze svých vlastních zkušeností), ptejte se dál:

 • Hlásíte se i vy sami například svým oblečením nebo něčím jiným k nějakému životnímu názoru, stylu, sounáležitosti s nějakou skupinou lidí?
 • Poznáte něco takového na svých spolužácích ve škole?
 • Dokázali byste se svého symbolu vzdát pod pohrůžkou vyloučení ze studií?

(V padesátých letech byli ze studií vylučovaní studenti, kteří se otevřeně hlásili ke křesťanství nošením křížku. V sedmdesátých letech minulého století například pedagogové nedoporučovali studentům nosit džíny, chlapcům zakazovali chodit do školy s dlouhými vlasy.)

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Přečtěte si se studenty příběh Leyly Sahín, který řešil Evropský soud pro lidská práva.

Leyla Sahín proti Turecku

Pro případy sporů, v nichž hlavní úlohu sehrává nošení pokrývky hlavy coby externího projevu náboženství, nemusíme chodit jen do zemí s křesťanskou tradicí. Jedním z nejznámějších je případ Leyla Sahín proti Turecku, případ turecké studentky medicíny na univerzitě v Istanbulu. Po čtyřech letech studia, v roce 1998 vedení univerzity vydalo oběžník zakazující nošení pokrývek hlavy a vousů u všech studentů, kteří v případě nedodržení této podmínky nesměli být vpuštěni na přednášky, semináře či cvičení. Leyla Sahín, dívka z velmi konzervativní muslimské rodiny, pociťovala tento krok za nepřiměřený zásah do své svobody vyznání a bránila se proti dotyčnému oběžníku, v jehož důsledku se nemohla účastnit výuky, právní cestou. Případ se dostal až před ESLP.

Dále v lekci pokračujte metodou akademické debaty:

Rozdělte třídu na polovinu. Jedna půlka sepíše argumenty, proč by měla Leyla Sahín soud vyhrát, druhá polovina sepíše argumenty, proč by měla Leyla Sahín soud prohrát.

Nejprve se sejdou ve dvojicích studenti se stejným zadáním a podělí se o své argumenty, případně ještě vymyslí a napíší další. Pak se sejdou ve čtveřicích studenti odlišných zadání (2+2) a pět minut diskutují dle pravidel, která si určí.

Po diskusi ať si studenti přečtou výňatek z textu Náboženství a lidská práva (viz soubor k tisku Vnitřní a vnější projevy vyznání pod touto aktivitou). (Případně si studenti mohou na internetu najít ještě jiné texty, z nichž by se mohli dozvědět o tématu hodiny více.)

V následujícím kole debaty si studenti vymění role (budou cvičně hájit jiné stanovisko, nežli doposud hájili) a vytvoří nové čtveřice. Z článku jistě načerpali další argumenty.

Následuje další kolo debaty dle dohodnutých diskusních pravidel.

REFLEXE 

Na závěr nechte třídu hlasovat o následujících otázkách. (Poprvé v hodině nejde o akademické (cvičné) zastávání toho či onoho názoru, ale o vlastní názor).

 • Měla by Leila soud vyhrát?

Počet hlasů:
3 hlavní argumenty (studenti se na nich shodnou):

 • Měla by Leila soud prohrát?

Počet hlasů:
3 hlavní argumenty (studenti se na nich shodnou):


A jak to dopadlo ve skutečnosti? Evropský soud pro lidská práva neshledal, že by byla nějakým způsobem porušena základní lidská práva Leyly Sahín, a vyhodnotil případ tak, že se jednalo o povolenou regulaci vnějších projevů náboženského vyznání.

Zeptejte se studentů: Co si o tom myslíte? Pokud budou reakce studentů bouřlivé, nesouhlasné, zklamané… mohou se angažovat dále, zorientovat se v tématu a připravit happening, napsat do médií, připravit osvětový seminář aj.

Návrh hodnocení žáků:

Buďte moderátory třídní diskuse, zasahujte do ní co nejméně a na závěr vyhodnoťte aktivitu studentů v hodině tak, jak jste zvyklí.

Poznámka: na http://www.respektneboli.eu/zaci-a-studenti/materialy/nabozenstvi-a-lidska-prava  jsou popsané další případy, o nichž rozhodoval ESLP (Dogru proti Francii, Lautsi proti Itálii či Dahlab proti Švýcarsku). Pokud si myslíte, že některý z popsaných případů by mohl být studentům bližší nebo více zapadá do vašeho učebního plánu, můžete s jiným příběhem pracovat podobným způsobem.

Autor lekce: Nina Rutová 

Soubory k tisku

Metoda

Akademická debata
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.