Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/respekt-k-nemocnym', '', '3.237.2.4', 1632434038) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Respekt k nemocným | Respekt nebolí

Respekt k nemocným

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (Pokud budou mít všichni studenti přístup k internetu již během vyučovací hodiny; pokud ne, bude nutné rozdělit hodinu na tři části: 1) školní úvod – četba textu a odpovědi na část otázek, 2) domácí přípravu – prohlídka webu www.cestadomu.cz a  3) reflexi v následující hodině v podobě třífázového rozhovoru.)

Pomůcky: text, tužky a papíry, kopie textu Respekt k nemocným pro každého studenta (viz příloha), popřípadě připojení k internetu

Cíle:

  • Studenti diskutují na základě četby textu o etických otázkách spjatých s chováním vůči nemocným a jejich blízkým.
  • Studenti vyhledají na webu www.cestadomu.cz článek, který je zaujme, a diskutují v malých skupinkách o paliativní péči.

Postup:

EVOKACE

Přečtěte studentům na úvod následující úryvek:

„Druhý den ráno vyrazil na kliniku. Asi za tři hodiny mi zavolal, že mu řekli, že to opravdu je rakovina a že musí hned ještě dnes na operaci. Ať mu přinesu kartáček, pyžamo, přezůvky, knihu, pastu a tak….“

Poté jim sdělte, že se v této situaci ocitli manželé, kteří měli doma děti od 4 do 18 let a  položte jim následující otázku: Jak by se podle vás v takové situaci měl vůči nemocnému chovat personál v nemocnici?

Např. utěšit nemocného; říci mu, že to bude dobré; zlehčovat nemoc a vtipkovat; říci nemocnému pravdu o závažnosti choroby a vyjádřit názor, že kdyby přišel včas, mohlo to dopadnout dobře; věcně nemocného informovat o tom, co se děje a s velkou pravděpodobností bude dít dál; nemluvit vůbec s nemocným, informovat příbuzné a nechat to na nich… Napadají vás jiné možnosti? 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Zadejte studentům následující instrukce:

1. Přečtěte si text Respekt k nemocným a podtrhněte v něm vše, co se děje bez respektu k nemocnému, k jeho ženě, rodině.

2. Zapište si pod text možné důvody, proč se asi personál v nemocnici chová vůči pacientovi, jak je popsáno v příběhu.

3. Máte zkušenosti s podobnou situací, o které se můžete podělit s ostatními?

Vyzvěte studenty, aby své odpovědi sdíleli ve dvojicích, maximálně ve trojicích. Poté pokračujte v instrukcích:

4. Příběh končí pozitivně: „My jsme mezitím založili domácí hospic a snažíme se nikdy nejednat s lidmi ani s náznakem takto, jak jsme to zažili. A jde to dobře a lidé i těžkými časy procházejí důstojně a vděčně.“

5. Napište si pár slov k tomu, co si představujete pod pojmem domácí hospic.

6. Prohlédněte si webové stránky www.cestadomu.cz, projděte si uvedené odkazy, stránky, příspěvky, vyberte stránku/článek, který vás zaujal a o kterém budete připraveni diskutovat s ostatními – říci jim, čím vás zaujal, případně si můžete připravit otázky, které vás nad stránkami či nad konkrétním textem napadaly.

REFLEXE

Reflexi můžete provést strukturovaně, formou třífázového rozhovoru:

Třífázový rozhovor

A hovoří o tom, co ho zaujalo, B se doptává na podrobnosti, C zapisuje klíčové odpovědi A na papír.

B hovoří o tom, co ho zaujalo, C se doptává na podrobnosti, A zapisuje klíčové odpovědi B na papír.

C hovoří o tom, co ho zaujalo, A se doptává na podrobnosti, B zapisuje klíčové odpovědi C na papír.
 

Asi po 10-15 minutách trojice shrnou, o čem (i pro ostatní snad zajímavém) v trojicích diskutovali.

Návrh hodnocení žáků:

Všímejte si, zda studenti při třífázovém rozhovoru odpovídají, když na ně přijde řada, navazují na odpovědi partnerů ze skupiny, případně uvádějí jiné argumenty pro jiný názor, mluví k tématu, pozorně naslouchají, když nejsou na řadě s mluvením, daří se jim zapisovat odpovědi z mluvené řeči a ujistí se, že správně zapsali myšlenku spolužáka/spolužačky.

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

Metoda

Třífázový rozhovor
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.