Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pryc-z-mesta', '', '3.237.2.4', 1632429603) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Pryč z města! | Respekt nebolí

Pryč z města!

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (plus následný projekt)

Pomůcky: PC a dataprojektor při úvodní lekci, kopie textu Pryč změsta! pro společné čtení ve třídě, vybrané úryvky Zákona o životním prostředí, fotoaparát či videokamera (v případě domácí přípravy v rámci evokace), další pomůcky dle potřeb plánovaného projektu

Cíle:

 • Studenti formulují, co pro ně znamená zdravé životní prostředí, sami identifikují svá práva a povinnosti ve vztahu ke zdravému životnímu prostředí.
 • Studenti zaujmou aktivní postoj k řešení problémů v místě, kde žijí/navštěvují školu.
 • Studenti se aktivně podílejí na veřejném životě a utváření zdravého životního prostředí v okolí své školy/svého bydliště.

Postup:

EVOKACE

Položte studentům na úvod následující otázku: Co podle vás ve městě, kde studujete, vyhovuje zdravému životnímu stylu (případně základním životním potřebám), a co naopak není v souladu se zdravým životním stylem či trvale udržitelným rozvojem, a to nejen pro vás, ale i pro ostatní obyvatele města?

Požádejte studenty, aby své odpovědi zpracovali (každý za sebe) pomocí následujícího T-grafu:

Životní prostředí v našem městě

Co vyhovuje?                                                                                              Co  nevyhovuje?
..……………                                              1                                                  ……………..
..……………                                              2                                                  ..…………….
..……………                                              3                                                  ..…………….
..……………                                            atd.                                                ..…………….

Varianta:

K téže otázce mohou studenti (ve dvojici, či sami) pořídit fotografie nebo videozáznamy. Spolužáci pak mohou na základě snímků usuzovat, proč autor vyfotil (natočil) právě danou věc/situaci.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Přečtěte si společně se studenty motivační text Pryč z města! (viz příloha).

Po společné četbě se studentů zeptejte, zda by chtěli své T-grafy na základě přečteného textu ještě upravit a požádejte je o jejich doplnění. 

Seznamte studenty se zněním paragrafů 6, 15 a 16 Zákona o životním prostředí (viz příloha) a požádejte je, aby ze svých kritických postřehů a připomínek vybrali jednu, nebo více věcí, které by se podle nich měly ve městě zlepšit. Celá třída může pracovat na jednom tématu, nebo se studenti mohou rozdělit do skupin, z nichž každá bude pracovat na jiném „případu”.

REFLEXE

Opět požádejte studenty o doplnění T-grafu o nové nápady.

Navazující projekt:

Vyzvěte studenty, aby se shodli na společné strategii, která pomůže ve městě zlepšit to, co jim vadí, resp. co jim (nebo jiné skupině lidí) brání „naplňovat základní životní potřeby” nebo práva.

Doporučený postup:

1. Společná diskuse a hlasování o tom, co chtějí studenti ve svém městě změnit/ovlivnit.

2. Zmapování organizací, které se zabývají danou problematikou a které studentům mohou pomoci s „know-how“ (viz doporučené webové stránky u Podpůrných materiálů).

3. Příprava projektu, jehož cílem je upozornit odpovědné činitele nebo veřejnost na potřebu a možnost změny (důležité je zodpovědět si následující otázky: co, kdo, kdy, jak – tedy rozplánovat si konkrétně přípravu projektu).

4.   Realizace plánovaného projektu (třídního, školního).

Po každém kroku nechte studenty mezi sebou sdílet nově nabyté poznatky a výsledky jejich práce.

Na závěr proveďte se studenty společnou reflexi/vyhodnocení realizovaného projektu. Pomoci vám mohou následující otázky:

 • Nakolik se podařilo projektem skutečně něco změnit?
 • Jaké kroky ke změně nejvíce pomohly?
 • Co bylo pro úspěšnou realizaci projektu důležité a proč?
 • Co se dalo udělat jinak?
 • Jaké nové poznatky jste díky projektu získali?

Návrh hodnocení studentů:

Pokud jste se rozhodli, že chcete na základě projektu hodnotit práci studentů, stanovte si ještě před jeho začátkem společně se studenty jasná kritéria, podle nichž jejich hodnocení proběhne (např. míra zapojení v projektu, vlastní iniciativa, hledání nových řešení, komunikace v týmu, spolupráce apod.). Dbejte na to, aby studenti nejdříve sami vyhodnotili svou práci a práci spolužáků, teprve pak jim poskytněte zpětnou vazbu vy.

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

Metoda

T- graf (vnitřní dialog a příprava k diskusi)
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.