Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/problem', '', '3.237.2.4', 1632428370) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
"Problém" | Respekt nebolí

"Problém"

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min.

Pomůcky: kopie tabulky se seznamem pocitů (viz evokace či příloha) pro každého studenta, kopie textu "Problém" od Ivany Königsmarkové, kopie tabulky s možnými přístupy během porodu (viz reflexe a příloha) rozstříhaná na jednotlivé kartičky (počet kopií uvedených materiálů můžete zvolit buď podle počtu studentů, nebo je možné využít jednu kopii do dvojice i v menší skupince.), tabule/flipchart, křídy/fixy, výhodou připojení k internetu

Cíle: 

  • Studenti uvedou práva, která by měla být respektována při porodech.
  • Studenti vnímají porod jako důležitou součást svých soukromých životů a objasní, jak lze jeho prožívání ovlivnit nastavením podmínek a prostředím, v němž se porod odehrává.

Postup:

EVOKACE

Rozdejte studentům papír s tabulkou se seznamem pocitů (viz také příloha) a požádejte je, ať si papír přeloží na polovinu a přečtou si nejprve seznam pocitů A.

Pocity APocity B
klidný/ávystrašený/á
důvěřivý/ápodvedený/á
sebevědomý/ávyrušovaný/á
silný/áponížený/á
schopný/ábezmocný/á
respektovaný/áneakceptovaný/á
zdravý/ánesvéprávný/á
přirozený/ámanipulovaný/á
oceněný/áokradený/á
sám/sama sebouobelhaný/á

Zeptejte se studentů, v jakých situacích člověk může cítit pocity A. Nápady studentů zapisujte na tabuli.

Vyzvěte studenty, aby obrátili papír a přečetli si seznam pocitů B. Zeptejte se jich, v jakých situacích může člověk tyto pocity zažít? Opět nápady studentů zapisujte na tabuli či flipchart.

Vraťte se k seznamu situací na tabuli a sdělte studentům, že emoce v obou seznamech se mohou vztahovat ke stejnému typu situace, která ale nastala pokaždé za jiných podmínek. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad podmínkami či okolnostmi pro pocity A a nad okolnostmi pro pocity B. Zapisujte je na tabuli jinou barvou.

Po chvíli sdělte studentům, že se jedná o pocity jedné ženy, které prožívala u svých dvou porodů.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Dejte studentům přečíst text "Problém" (viz příloha) od Ivany Königsmarkové, v němž popisuje situaci, která nastala při porodu jedné ženy.

Po přečtení textu se jich zeptejte, jaké možné pocity rodička prožívala a proč. Při shrnování nápadů studentů se můžete vracet k seznamu pocitů, který je  uveden v úvodu lekce. 

Vraťte se ke slovu „problém“, které autorka popisuje v textu. V čem tento problém spočívá? Rozdělte studenty do dvojic, ať se pokusí tento problém definovat jednou větou a ať zároveň zkusí vymyslet alespoň jedno jeho řešení.

Požádejte dobrovolníky, aby přečetli definici problému (zatím bez řešení). Po dvou až třech přečteních se zeptejte ostatních, zda se něčí definice odlišuje, případně v čem. Možnými rozdíly v definicích se zatím hlouběji nezabývejte s tím, že se v tuto chvíli budete soustředit na možná řešení.

Nakreslete na tabuli tabulku se třemi sloupci:

NemocniceRodičeAsistentka

 

 

 

  

Ptejte se studentů, která dvojice má doporučení pro jakoukoliv z těchto tří stran k tomu, aby se předešlo podobnému problému, který byl popsán v textu. Při definování doporučení lze využít podmínky pro pocity A, které studenti jmenovali v úvodu hodiny. Doporučení by měla být konkrétní, nehodnotící. Po sepsání všech nápadů krátce shrňte jednotlivé sloupce.

Můžete zmínit, že se o podobách porodnictví v ČR vede v poslední době emotivní debata, která se mnohdy zužuje pouze na otázku domácích porodů. Mnohem menší pozornost se však obvykle věnuje tomu, s čím se setká naprostá většina maminek (v současné době i tatínků), tj. s porodní a poporodní péčí v nemocnicích. Česká porodnická praxe se v posledních dvou dekádách významně proměnila směrem od čistě instrumentálního pojetí porodu, ignorujícího práva a přání rodičů, k porodům více přátelským. Míra přívětivosti a snahy o individuální přístup se však mezi porodnicemi i jednotlivými zaměstnanci může výrazně lišit. K tomuto shrnutí můžete čerpat z následujících informací na internetu: 

REFLEXE

Připomeňte studentům úvodní seznamy pocitů A a B. Jedná se o vzpomínky matky z porodů ve dvou odlišných nemocnicích. To, co je dělá diametrálně odlišnými, jsou v podstatě „drobnosti“.

Nabídněte žákům zamyšlení nad tím, jak někdy i malá (ve smyslu nenáročná na finance či na organizační uvedení do praxe) opatření mohou mít velké dopady. Rozdejte studentům do dvojic nebo menších skupinek jednotlivé kartičky z následující tabulky (viz příloha). Tabulku je třeba rozstříhat před začátkem lekce. 

Zaklepání na dveře před vstupem do místnosti, pozdravení, představení se…Vstupování do místnosti bez ohlášení, chování vyjadřující nezájem…
„Nebojte se, vedete si dobře, má to svůj čas.“„Máte ještě hodinu, pak půjdete na císaře.“
„Zkuste vanu, uleví vám od bolesti.“„Do vany můžete na 20 minut a stojí 500 Kč.“
„Co byste si přála? Napsala jste si porodní plán?“„Proč nechcete epidurál? Zbytečně si komplikujete život!“
Porodní polohu si volí rodička.Rodičce je vnucena poloha vleže.
Monitoring plodu přenosným přístrojem, při němž se matka může pohybovat nebo být v poloze jí příjemné.Bolestivá nehybná poloha vleže s monitorujícím pásem upnutým kolem břicha.
Přátelská atmosféra, tlumené osvětlení, barevné závěsy.
Stresující atmosféra, prudké osvětlení…
Ponechání novorozence s rodiči.Odebrání novorozence na řadu hodin, aby si matka mohla „odpočinout.“
Měření novorozenců bezprostředně po porodu.Měření novorozenců při odchodu z porodnice.

Požádejte studenty o co nejvhodnější spárování kartiček tak, aby v jednom sloupci byly kartičky vyjadřující jeden typ přístupu, k nimž pak do druhého sloupce doplní odpovídající protiklady.

Diskutujte se studenty o tom, nakolik opatření v jednotlivých sloupcích odpovídají sloupcům s pocity z úvodu lekce. Na úplný závěr nechte studenty popřemýšlet nad možným zobecněním výše uvedených opatření. Obecnější kategorie by mohly znít např. způsob komunikace, podpůrné prostředí, technické postupy, respekt k přáním rodičky, zacházení s dítětem po porodu apod.

Návrh hodnocení studentů:

Sledujte průběžně aktivitu studentů ve dvojicích i větších skupinách. K průběhu a k tématu hodiny se na závěr vyjádří také studenti.

Autor lekce: Tomáš Habart

Soubory k tisku

  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Komentář k lekci Problém - Gymnázium Mnichovo Hradiště

- Dobře zpracovaná lekce, připravené podpůrné materiály, zdroje a odkazy, zajímavý text. - Vzhledem ke kapacitě vyučovacích hodin jsme neprošli veškeré podpůrné materiály, ale měla jsem díky nim po ruce zdroje další informací pro ty, které téma zaujalo. Moment překvapení na začátku – žáci netušili, co je čeká, byli zaujati již samotným začátkem. - Téma lekce je docela citlivé, některým žákům nebylo zcela příjemné. Dívkám téma nevadilo, jen o něm zatím příliš nepřemýšlejí.

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.