Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/platova-nerovnost', '', '3.215.177.171', 1632058068) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Platová nerovnost | Respekt nebolí

Platová nerovnost

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: interaktivní tabule pro promítnutí článků z internetu a stripu od Vojtěcha Maška, případně nakopírované texty Proč ženy berou méně? (Statistikaamy.cz, 06/2014) a kopie stripu pro každého studenta

Cíl:

 • Studenti na základě informací a názorů navrhují opatření, která by mohla zabránit platové diskriminaci žen.

Postup:

EVOKACE

Na úvod položte studentům otázku:

 • Jaký plat by sis představoval/a například za měsíční brigádu v automobilce za manuální práci v pásové výrobě?

Své návrhy ať studenti neříkají nahlas, ale napíší je na lísteček, který vám následně odevzdají.

Posbírejte zvlášť lístky chlapců a zvlášť lístky děvčat.

Otázka pro studenty:

 • Co myslíte, jak dopadlo hlasování v naší třídě? (Řekli si o více peněz chlapci nebo děvčata?)

Napište součet chlapeckých a dívčích představ o platu na tabuli a vypočítejte, jaký plat by si v průměru představovala děvčata a jaký chlapci.

Vyberte z následujících variant otázku, která odpovídá tomu, jak dopadlo hlasování ve vaší třídě.

 • Proč asi jste si v naší třídě představovali odměnu velmi podobnou?
 • Proč si asi chlapci v naší třídě představují vyšší platy než děvčata?
 • Proč si asi děvčata v naší třídě představují vyšší plat než chlapci?

Studenti ať odpovědi prodiskutují ve dvojicích, jejich odpovědi pak zapište na tabuli.       

Zeptejte se studentů, zda si myslí, že ženy a muži v ČR jsou odměňováni za stejnou práci stejně. Odpověď na tuto otázku mohou vyjádřit postavením na názorové škále (názorové ose).

Promítněte studentům na interaktivní tabuli strip Vojtěcha Maška s názorem pana Knedlíka. Tak může vypadat názor některých mužů.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Promítněte studentům úvod článku Proč ženy berou méně? a první graf z textu.

„Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy oproti mužům nižší o 15,5 %. Důvodem je menší počet odpracovaných a placených hodin a hůře odměňovaná zaměstnání. Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídících pozicích, a pokud ano, pak jsou jejich mzdy nižší než platy top manažerů – mužů.“

Zdroj: http://www.statistikaamy.cz/2014/06/proc-zeny-berou-mene/

Vyzvěte studenty, aby sledovali graf pod prvním odstavcem a pokusili se jej interpretovat.

Upozorněte studenty, že jiná studie říká, že:

„Nižší mzdy žen jsou dané hlavně tím, že ženy musí většinou odpracovat ještě jednu směnu v domácnosti, v péči o děti a nemocné, a tuto společensky užitečnou, ba nezbytnou práci, odvádějí bez nároku na odměnu.“

Zdroj: http://www.statistikaamy.cz/2015/04/co-ovlivnuje-vysi-platu-pohlavi-a-dobry-obor/

Pro přiblížení problematiky můžete studentům promítnout ještě další dva zdroje:

REFLEXE

Požádejte studenty, aby ve dvojicích přemýšleli a navrhovali, co by mohlo vést k platové rovnoprávnosti mužů a žen.

Ať studenti u každého bodu diskutují o možných kladech a záporech každého z opatření.

Varianta:

Případně mohou studenti jen v seznamu návrhů zatrhnout, kterému z opatření by dali svůj hlas a teprve pak mohou vymyslet další antidiskriminační opatření.

Opatření, která umožní mzdovou rovnoprávnost mužů a žen:

 • Uzákoněné kvóty pro počty žen a mužů ve firmách (na vyšších pozicích).
 • Doporučené kvóty pro počty žen a mužů ve firmách (na vyšších pozicích).
 • Povinná péče o dítě také pro muže.
 • Větší množství finančně dostupných jeslí a školek s vysoce odbornou péčí o děti.
 • Možnost úpravy pracovní doby pro rodiny a malými dětmi.

Na závěr shrňte jednotlivá zadání této lekce, připomeňte studentům klíčové okamžiky a požádejte je o zpětnou vazbu k této hodině. Zadání pro zpětnou vazbu:

 • Jak jsem spokojená/ý s průběhem lekce a s úrovní diskusí a proč?
 • Čeho si cením?
 • Co mne překvapilo?
 • O čem pochybuji?
 • Na co jsem změnil/a názor?

 

Autorka lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Víc peněz
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.