Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/pacientem-ve-wat-opot', '', '3.237.2.4', 1632433968) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Pacientem ve Wat Opot | Respekt nebolí

Pacientem ve Wat Opot

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45-90 min. (záleží na zvolené variantě)

Pomůcky: kopie textu Pacientem ve Wat Opot od Markéty Kutilové pro každého studenta, papíry, fixy

Cíle:

 • Studenti získávají na základě vlastních úvah a na základě textu představu, jakým způsobem je možné organizovat zdravotní péči.
 • Studenti sami navrhují vhodné způsoby organizace zdravotní péče.

Postup:

EVOKACE

Připravte studenty na to, že v této hodině budou používat svou představivost a zkušenosti nebo znalosti z oblasti zdravotní péče. Hodinu uveďte například takto: Představte si, že někdo z vašich blízkých nebo vy sami onemocníte nevyléčitelnou nemocí a odpovězte si na následující otázky:

 • Co vše budete chtít zjistit?
 • Kam se pravděpodobně obrátíte o pomoc?

Poté studenty požádejte, aby očíslovali následující možnosti (1-6) a svou hypotetickou volbu zdůvodnili.

 • Spolehnu se na to, že péči o nemocné AIDS organizuje a financuje stát.
 • Spolehnu se na pomoc své rodiny.
 • Obrátím se na nevládní organizace (občanská sdružení), které se touto problematikou zabývají a mají s ní zkušenosti.
 • Budu pátrat, jestli se o takto postižené lidi stará nějaká církev.
 • Obrátím se na poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.
 • …... (jiná varianta)

Nechte studenty o jejich hypotetických volbách diskutovat v menších skupinkách (vždy
2-3členných). Následně se jich zeptejte, kdo a proč zvolil na prvém místě stát, rodinu, nevládní organizace atd.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte studentům text Pacientem ve Wat Opot a požádejte je, aby po jeho přečtení každý napsal co nejvíce důvodů, proč je podle něj péče o klienty ve Wat Opot účinná.

REFLEXE

Dejte společně se studenty dohromady všechny kroky, které vedly k soběstačnosti sirotčince ve Wat Opot. Napadá vás nějaká aplikace těchto kroků? V jakém případě by bylo vhodné postupovat podobně i v ČR?

Poznámka: Prostředí ve třídě by mělo být natolik bezpečné, aby se studenti nebáli vyslovovat i velmi idealistické představy. Dobré věci vznikají často právě z toho, že nějaká silná osobnost své ideály začne uskutečňovat v praxi.

Varianta:

Dejte studentům za úkol navrhnout zákony, které mají zlepšit situaci ve zdravotnictví v oblasti prevence ve státní i soukromé zdravotní péči. (Pozn.: Reforma zdravotnictví je stále ještě ve vývoji, oporu pro kvalifikovanější rozhovory můžete vy i studenti získat v některém z aktuálních novinových článků, z televizních zpráv apod.)

Můžete studentům také navrhnout, aby se rozdělili na expertní skupiny (stát/neziskový sektor/odborní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb) a sepsali vše, co jako experti budou muset za svou instituci či organizaci promyslet. Mohou promýšlet i způsob financování ve zdravotnictví, vypracovat schéma pro zdravotní systém, z něhož bude jasné, co se bude a nebude pacientům hradit. Výsledky prezentují kvůli komplexnímu obrazu všechny skupiny.

Návrh hodnocení studentů:

Sledujte průběžně aktivitu studentů ve dvojicích i větších skupinách. K průběhu a k tématu hodiny se na závěr vyjádří také studenti.

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.