Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/ohrozene-deti', '', '3.237.2.4', 1632431244) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Ohrožené děti | Respekt nebolí

Ohrožené děti

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45-60 min.

Pomůcky: pracovní list s přehledem možností péče o ohrožené dítě (viz evokace a také příloha) pro každého studenta, tabule/flipchart, křídy/fixy, film Host v rodině (viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267495742-host-v-rodine/21056226682/), dataprojektor nebo jiné zařízení vhodné k promítnutí filmu, výňatky z dopisu Václava Klause, kterým vetoval zákon o sociálně-právní ochraně dětí (viz příloha) – celý text k dispozici na http://www.klaus.cz/clanky/3181, zkrácený text 10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů (viz uvědomění si významu informací či také příloha; celý text i s protiargumenty k dispozici na http://vzd.cz/10-mytu-o-ruseni-kojeneckych-ustavu), text Otevřený dopis prezidentovi České republiky Václavu Klausovi v reakci na jeho zamítavé stanovisko k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí (viz http://www.amalthea.pardubice.cz/aktuality/2012/veto-ochrana-deti-otevreny-dopis-prezidentovi.pdf)  

Cíle:

 • Studenti zvažují výhody a nevýhody různých forem péče o ohrožené děti.
 • Studenti hledají argumenty pro a proti ústavní a pěstounské péči.
 • Studenti si doplňují dosavadní domněnky a mínění o názory odborníků.
 • Studenti se učí argumentovat na základě nových informací.

 

Postup:

EVOKACE 

Na úvod věcně a neutrálně popište tuto situaci: Každý den se někde narodí dítě, které si jeho rodiče z nejrůznějších důvodů nemohou vzít domů. Jsou v tíživé situaci, sami vyrostli v dětském domově a nemají vybudované funkční citové vztahy, neuvědomují si jejich důležitost, jsou momentálně neschopní se o dítě postarat kvůli různým závislostem, nemoci, hmotné nouzi. Dítě je tady a stát se rozhoduje, KAM S NÍM.

Rozdejte žákům rozstříhanou sadu následujících možností s jedním volným lístkem navíc:

Přehled možností péče o ohrožené dítě:

 • Sdílení domova s příbuznými, kteří se chtějí o dítě starat.
 • Umístění do pěstounské péče rodičů – profesionálních pěstounů.
 • Domov s adoptivními rodiči.
 • Domov s rodiči, kteří jsou v rizikovém spektru (závislosti, nemoc, psychická nebo materiální nouze, vážná nemoc zabraňující stoprocentní péči o dítě) s potřebnou podporou zvenčí (dobrovolník, sociální pracovnice, odborná asistentka atp.).
 • Ústavní péče (kojenecký ústav/dětský domov).
 • ...............................................................................

Položte studentům následující otázku: Jaká možnost vám připadá nejvhodnější pro dítě, o které se rodiče nedokážou dočasně (případně trvale) starat? Seřaďte možnosti od té, která vám připadá nejvhodnější, až po tu nejméně vhodnou.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Pokud si větší množství žáků nebude umět některou výše uvedenou formu péče o ohrožené dítě představit, můžete studentům na základě vlastního studia podpůrných materiálů či vlastní zkušenosti vyžádanou formu pomoci sami představit, případně jim můžete promítnout film nebo část filmu Host v rodině, který pojednává o podpoře dobrovolnic rodinám, které to potřebují.

Poté se studentů zeptejte: Jaké důvody mohly vést prezidenta Václava Klause k tomu, že vetoval novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí? Schvalování novely bylo provázeno vášnivými diskusemi a Poslanecká sněmovna v listopadu 2011 veto prezidenta nakonec přehlasovala. Novela vstoupila v platnost 1. ledna 2013. 

Sepište návrhy studentů na tabuli (v reflexi se k nim vrátíte). Například: finance, nedokonalá novela, která nedomýšlí řadu podstatných věcí, vlastní názor, vlastní dojmy a pocity, podlehnutí lobující zájmové skupině…

Rozdejte nyní studentům výňatky z textu Václava Klause (viz příloha) a požádejte je, aby prezidentovo veto četli s tužkou v ruce a označili si v něm všechny argumenty, které jim připadají rozumné. Označené argumenty ať studenti sdílejí ve dvojicích.

Požádejte studenty, aby se pokusili (sami nebo ve dvojici) vyvrátit alespoň 2 mýty (viz níže), které kolují o rušení kojeneckých ústavů.

Varianty technického provedení:

1) Rozdejte studentům rozstříhané mýty, které kolují o rušení kojeneckých ústavů. Každá dvojice studentů dostane např. pracovní list se dvěma mýty. V tomto případě je možno nechat pracovní list doplnit ještě nápady některé jiné dvojice.

2) Mýty můžete také sepsat a vystavit na tabuli/flipchartu a studenti pak mohou připsat své iniciály k mýtu, který chtějí vyvrátit. V tomto případě dbejte na to, aby byli studenti rozepsáni k mýtům poměrně rovnoměrně a žádný nebyl vynechán.

10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů: 

1. Kojencům a batolatům v ústavu nic nechybí.

2. Pěstouni nejsou odborníci, nebudou se umět postarat o všechny děti, zejména ty, které mají nějaký zdravotní handicap.

3. Pěstouni si budou brát děti do pěstounské péče na přechodnou dobu pro peníze.

4. Pěstouni na přechodnou dobu se nebudou chtít dětí později vzdát.

5. Pěstounů nebude dost.

6. Budovy kojeneckých ústavů připadnou developerům, lidé, kteří tam teď pracují, přijdou o zaměstnání.

7. Na transformaci ústavů je krátká doba, nestihne se to. Hrozí, že děti budou na ulici.

8. Dítě se bude stěhovat z rodiny do rodiny.

9. Pro dítě je horší navázat vazbu v rodině a pak o ni přijít, než být v ústavu, kde silnou vazbu nenaváže.

10. Celý “systém pěstounů” bude ještě dražší než ústavní péče, která tu už dávno a dobře funguje.


Zdroj: http://vzd.cz/10-mytu-o-ruseni-kojeneckych-ustavu

Rozdejte nyní studenům celý text 10 mýtů o rušení kojeneckých ústavů (viz. http://vzd.cz/10-mytu-o-ruseni-kojeneckych-ustavu). Každý student (dvojice studentů) vyhledá v textu mýty, které se pokusil/a vyvrátit a porovná své argumenty s argumenty odborníků.

Nechte studenty představit souhrn jejich argumentů i argumentů odborníků všem ostatním ve třídě.
Vraťte se se studenty k soupisu na tabuli: Najdete v prezidentově vetu potvrzení svých domněnek, proč asi prezident novelu vetoval? Pro domněnku nalezněte argument/y přímo v Klausově textu.

REFLEXE

Požádejte studenty, aby se znovu vrátili k výňatkům z veta Václava Klause (viz příloha) a požádejte je, aby jej četli opět s tužkou v ruce a označili si v něm šipkou nahoru výroky, s nimiž by nyní uměli polemizovat (argumentačně je vyvrátit, zpochybnit, diskutovat o nich) a šipkou dolů výroky, které jim stále připadají opodstatněné (rozumné, těžko vyvratitelné). Ve dvojicích pak své značky nad textem sdílejí – seznamují se s nimi navzájem, diskutují o nich.

Zeptejte se studentů: Které názory, domněnky, argumenty V. Klause vám připadají stále opodstatněné a proč? Pozorně jim naslouchejte a pokud možno jejich tápání doplňte informacemi, které jste načerpali z podpůrného materiálu Otevřený dopis prezidentovi České republiky Václavu Klausovi v reakci na jeho zamítavé stanovisko k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  

Pokud jste si všimli, že u některých studentů došlo ke změně postoje, vyzvěte třídu, aby revidovala pořadí možností z úvodu lekce (evokace). Seřadí lístečky ve stejném pořadí, nebo jinak? Dojdete diskusí v celé třídě k jednohlasné shodě v pořadí?

Návrh hodnocení žáků:

Režisérka Luba Václavová, režisérka dokumentů o dětech, které vyrůstají v ústavech, se k dopisu V. Klause vyjádřila takto:

„Jediným a opravdu závažným problémem pro uvedení změn, které by novela umožnila, je obecná neznalost této problematiky širší veřejností. Veřejnost si za dlouhá léta zvykla na praxi, že odebrat dítě z rodiny a dát je do ústavu je nejrychlejší a nejjednodušší cesta pomoci dětem z rodin, které se o dítě nedokážou nebo nechtějí dobře postarat.“

Zeptejte se studentů, do jaké míry podle nich dnešní lekce splnila roli osvěty. Každý by měl mít nyní možnost říct, jaké poznatky si z lekce odnáší. Mají studenti zájem/jsou ochotní pokračovat v osvětě za hranicemi třídy?

 

Autor lekce: Nina Rutová

 

Soubory k tisku

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.