Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/odpovedny-spotrebitel', '', '3.237.2.4', 1632433686) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Odpovědný spotřebitel | Respekt nebolí

Odpovědný spotřebitel

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45-90 min. (Záleží na počtu studentů a důkladnosti, s jakou chcete skloubit znalosti z geografie a politologie s vlastním chováním studentů coby spotřebitelů.) Varianta: Hodina může přerůst do projektu pro celou školu.

Pomůcky: meotar nebo interaktivní tabule popřípadě flipchart, text Komerční kolonizace Afriky od Markéty Kutilové pro každého studenta (viz příloha), internet, učebnice zeměpisu, mapy, případně další pomůcky dle potřeb doprovodného projektu

Cíle:

 • Studenti si ověřují a získávají znalosti z hospodářské geografie.
 • Studenti odhadují, ve kterých částech světa má globalizace trhu a „divoké podmínky trhu“ neblahý dopad na kvalitu života.
 • Studenti diskutují o smyslu individuální odpovědnosti spotřebitelů.

Cíle projektu:

 • Studenti získají přehled o tom, jakých oblastí života se týká odpovědná spotřeba.
 • Studenti použijí znalosti, které se k odpovědné spotřebě váží.
 • Studenti nahlédnou dosavadní spotřebitelské chování.
 • Studenti připraví projekt o odpovědné spotřebě pro celou školu.

Postup:

EVOKACE

Hodinu začněte citátem, který napíšete na flipchart, nebo na tabuli, případně jej promítnete na interaktivní tabuli.

„Netrpěli jsme, vždycky jsme měli dost jídla, protože jsme měli vlastní pole. Ale my chceme peníze a chceme si kupovat mobily, špagety a… oblečení. Proto jsme odešli sem, do města, a proto jsem dělníkem. Ale sen se nesplnil, peníze stačí sotva na jídlo a stane se, že nemáme ani to. Cesta zpět však už není.“

Zeptejte se studentů: Kdo, v jakém století a v jaké části světa (v jaké zemi) patrně těmito slovy popsal svou životní situaci?

Návrhy studentů pište na tabuli (meotar). Požadujte po nich přitom vždy zdůvodnění – proč si myslí, že to je asi člověk z Číny, Afriky, jmenovité rozvojové země, z Čech, ze Slovenska… K územním celkům, státům pište vždy jména studentů, kteří je navrhli, případně se k návrhu přidali nějakým zdůvodněním. Vyjádřit by se měl alespoň jednou každý student a jeho jméno by tak mělo být zapsané u některého z navržených států (územních celků).

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Přečtěte nahlas a zároveň promítněte dataprojektorem, nebo na interaktivní tabuli 1. část textu Komerční kolonizace Afriky (viz příloha).

Zeptejte se studentů, zda je některé informace v textu překvapily. Chtěli by něco komentovat nebo se na něco zeptat? Diskutujte s nimi.

Až diskuse skončí, požádejte je, aby se rozdělili do skupin (maximálně čtyřčlenných) podle svých úvodních tipů. Nebraňte těm, kteří by chtěli pracovat samostatně.

Úkolem studentů je dočíst text Komerční kolonizace Afriky do konce a napsat o zemi, kterou sami v úvodu hodiny tipovali, podobný text. (Pokud tipovali jih Afriky, ať si vyberou některou z jiných zemí, nikoli Zambii).

Poznámka: Je na vás, jestli si studenti budou muset doplnit aktuální informace z internetu, učebnic, atlasů, nebo zda lekci využijete k opakování probraného učiva.

Po 20 minutách požádejte studenty (jednotlivce i skupiny), aby prezentovali výsledky své práce před zbytkem třídy.

REFLEXE

Vraťte se k poslední větě úvodního citátu: „Cesta zpět však už není.“ Zeptejte se studentů, jestli si myslí totéž co Jimmy ze Zambie, nebo jestli vidí nějakou cestu nápravy/změny. Třeba u zemí, kterými se právě zabývali. Odpovědi mohou studenti opět nejdříve prodiskutovat ve skupinkách.

Následně se přeneste z úvah globální povahy k přemýšlení o individuální odpovědnosti: Má nebo nemá smysl spotřebitelsky odpovědné chování? O návrzích diskutujte.

Dejte se studenty dohromady vše, čeho se spotřebitelsky odpovědné chování může týkat. Jejich seznam případně doplňte o vlastní znalost problematiky.

Studenti by měli z hodiny odcházet s vlastním zamyšlením formou volného psaní na téma: Mohu (chci) já sám/sama na svém chování spotřebitele něco změnit? Co?

Návrh hodnocení žáků:

Požádejte studenty, aby na terči, který připravíte, vyjádřili svou spokojenost s hodinou
Terč je rozdělen na čtyři části jako koláč.

 • Jak jsem spokojen/á se svou aktivitou v hodině.
 • Jak jsem spokojen/á s náplní hodiny.
 • Jak jsem spokojen/á s prací spolužáků ve skupině.
 • Jak jsem spokojen/á s mírou znalostí, kterou si z hodiny odnáším.

Poznámka: Studenti mohou odpovídat buď každý na svém vlastním listě, nebo dělat křížky na jednom společném terči na tabuli.

Pokud si mají studenti uvědomit také míru svých dovedností při skupinové práci, můžete použít následující hodnotící dotazník:

Jméno (dále vyhodnoť procenty)

 • Přispíval/a jsem nápady ke skupinové práci ?
 • Rozvíjel/a jsem nápady druhých?
 • Pozorně jsem naslouchal/a, co říkají druzí ?
 • Zvažoval/a jsem, co řekli druzí?
 • Parafrázoval/a jsem, co řekli druzí?
 • Snažil/a jsem se vyjasnit si, co řekli druzí ?
 • Většinu času jsem mluvil/a sama?
 • Vyzývala jsem spolužáky k účasti v diskusi a na řešení zadání?
 • Jakákoliv poznámka k hodině:

Varianta

Hodina (seminář) může posloužit jako východisko k třídnímu nebo školnímu projektu. Studenti si mohou sami naplánovat změny svého spotřebitelského chování. V některých případech to bude vyžadovat osvětu a zapojení rodinných příslušníků. Po určitém období se studenty analyzujte výsledky, které se projeví v úrovni jejich zdraví, spokojenosti, stravovacích zvyklostí, cestovních návyků, nakupování ad.

Varianta (pokračování)
Studenti mohou na škole (např. v čase třídních schůzek) zorganizovat kampaň na téma odpovědné spotřebitelství, nejlépe založenou na jejich vlastních zkušenostech.

Autor lekce: Nina Rutová
 

Soubory k tisku

Metoda

Volné psaní
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.