Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/o-rodine', '', '3.237.2.4', 1632433901) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
O rodině | Respekt nebolí

O rodině

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 60 min. + následný projekt

Pomůcky: Animovaný film Sen (dostupný na těchto webových stránkách), tabule/flipchart, psací potřeby, dataprojektor nebo interaktivní tabule či počítače, kopie textu Zuzany Durajové Rodina a lidská práva (rozčleněný na 3 části, viz příloha), pro každého studenta (rozčleněný na 3 části, viz příloha), citát antropoložky Margaret Mead (viz Evokace). Pokud můžete být při této lekci ve výtvarném ateliéru, pak studentům řekněte, jaké pomůcky a předměty mohou použít. V případě, že budete v běžné třídě, přineste studentům různý „odpadový materiál“, psací a kreslící potřeby, barvy, lepidla, nůžky…

Cíle:
 

  • Studenti zkoumají funkční a nefunkční rodinné vztahy.
  • Studenti diskutují o svých názorech na rodinu v souvislosti s lidskými právy.
  • Studenti tvůrčím způsobem zpracovávají ve skupinách poznatky z textu a své názory. 

Postup:

EVOKACE 

Požádejte studenty, aby nakreslili schéma ideální rodiny a k nákresu přidali symboly toho, co podle nich ideální rodinu spojuje.

Po pár minutách se studenti sloučí do dvojic, které si sami vyberou, vymění si své nákresy a vzájemně si povídají o tom, jak chápou obrázek spolužáka/spolužačky, co z něj „čtou“.

Poté jim můžete přečíst nebo převyprávět citát antropoložky Margaret Mead:

„Od nepaměti žili lidé v rodinách. Nevíme o žádném období, ve kterém by tomu tak nebylo. A nevíme o žádných lidech, kteří by dokázali nadlouho zrušit, nebo něčím nahradit rodinu… Znovu a znovu, navzdory navrhovaným změnám a v současnosti probíhajícím experimentům, potvrzují lidská společenství svoji závislost na rodině jako základní jednotce lidského života – na rodině sestávající se z otce, matky a dětí.“


Margaret Mead

Zeptejte se studentů, jestli něčí schéma vybočuje z tohoto tradičního pojetí, buďte zvědaví, jak. Zdržte se hodnocení.

Následně udělejte společný soupis všeho, co podle studentů rodinu spojuje. Např.: potomci, majetek, společná domácnost, odpovědnost, láska, tradice, povinnost, osud…

Pusťte studentům krátký animovaný film Sen a požádejte je, aby si na lístek napsali svou hypotézu, co chtěli autoři filmu divákům sdělit. (Je pravděpodobné, že budou chtít kvůli detailům vidět film ještě jednou.)

O hypotézy se pak podělte v celé třídě (možná bude opět dobré začít jen sdílením ve dvojicích). Pokud studenti do svých odpovědí nezahrnou nedokončený nadpis EXOTI… a výzvu „Nehledej v tom exotiku“, zeptejte se, proč touto výzvou asi film končí, co tím chtěli autoři filmu divákovi říct. Otázky pro studenty:

  • Co pro vás je a není rodina a proč?
  • Jak vaše vyhodnocení, co je a není rodina, souvisí s tím, co jste uvedli jako příklady toho, co rodinu spojuje?

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Rozdejte studentům text Rodina a lidská práva rozdělený na tři části (viz příloha) a požádejte je, aby jej nastudovali formou tzv. skládankového učení (měli by zatím upustit od vlastních komentářů a diskuse).

REFLEXE 

1) skupinová
Poté, co se studenti vzájemně seznámí s obsahem svých částí textu, nechejte je ve skupinkách diskutovat o tom, co je zaujalo, s čím souhlasí, co jim připadá problematické.

2) individuální 
Zadejte studentům 4–5 minutové volné psaní na téma Co pro vás znamená fungující rodina?

Možné pokračování (následný projekt):

Připravte na tabuli/flipchart následující zadání (odhalujte jej postupně, po splnění úkolů v jednotlivých krocích).

1. Shodněte se ve dvou až čtyřčlenných skupinách na cílové skupině (děti v mateřské škole, děti na prvním stupni, spolužáci ve škole, senátoři…), pro niž vyrobíte plakát, animaci, hraný nebo mluvený spot nebo postup při vyučovací hodině na téma RODINA, z něhož příjemci pochopí, co jste chtěli svým dílem (projektem) říci. Anotaci, ve které budou uvedeni adresáti vašeho díla (projektu) a cíle díla (projektu), si za celou skupinu někam zapište.

2. Představte své dílo (projekt) jiné skupině (skupinám) spolužáků (v některých případech je možná nejprve nechejte uhodnout adresáty). Ať spolužáci posoudí, jestli se vám podařilo (u příprav na lekce nebo projekt podaří) realizovat cíle vašeho díla (projektu) a jestli koreluje s cílovou skupinou. (Sebehodnocení: Porovnejte své cíle a pochopení spolužáků a rozhodněte, co ještě vylepšíte.)

3. Dolaďte – dotvořte – vylepšete své dílo (projekt).

Budou-li studenti chtít, mohou (ať již s vaší podporou nebo sami) svá díla prezentovat ve školních prostorách, na webových stránkách školy, facebooku nebo před cílovou skupinou, na kterou své dílo (projekt) zaměřili.

Návrh hodnocení žáků:

Hodnoťte kromě zdařilosti projektů (sebehodnocení proběhlo po prezentaci spolužákům) také míru aktivity studentů a jejich zapojení.

 

Autor lekce: Nina Rutová
 

Materiál k výuce

Sen - Úvodní video na téma "rodina"

Soubory k tisku

Metoda

Skládankové učení
Volné psaní
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.