Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nalijme-si-ciste-vody', '', '3.237.2.4', 1632431127) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Nalijme si čisté vody | Respekt nebolí

Nalijme si čisté vody

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (případně lze lekci rozšířit na třídní nebo školní projekt)

Pomůcky: počítačová učebna nebo notebooky, případně dataprojektor či interaktivní tabule, na kterou lze promítat z internetu animovaný film Voda, sklenička/kelímek na vodu pro každého studenta, zdroj vody nebo džbány s vodou, připojení k internetu

Cíle:

 • Studenti vyhledají informace o projektech, které se snaží upozornit a reagovat na katastrofální situaci s vodou v Africe a vybízí k angažovanosti organizace, podniky i jednotlivce.
 • Studenti kriticky vyhodnotí chování své i chování některých podniků (např. restauračních zařízení) v oblasti spotřeby vody. 

Popřípadě:

 • Studenti napíšou esej k tématu voda inspirovanou předloženým citátem.
 • Studenti vyhodnotí statistická data sebraná ve třídě (ve škole).
 • Studenti připraví školní (místní) kampaň.

Postup:

Mají-li vaši studenti smysl pro překvapení, pro humor, jsou-li od vás zvyklí na zážitkové lekce, můžete je předem požádat, aby v den, kdy se lekci chystáte zařadit do výuky, od rána nic nepili. Zvažte to.

EVOKACE

Promítněte studentům krátký animovaný film Voda. Po skončení se jich zeptejte, na co se nás snaží film upozornit. Každé své mínění ať studenti zdůvodní.

Poté vyberte některé z následujících údajů a seznamte s nimi studenty:

Přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením

 • Téměř 900 milionů lidí – více než jeden člověk z osmi – nemá přístup k bezpečným vodním zdrojům.
 • Průjmová onemocnění jsou nejčastějším onemocněním a nejčastější příčinou úmrtí vůbec, umírá na ně až 43 % lidí.
 • 98 % úmrtí v důsledku průjmů mají na svědomí nevyhovující hygienické podmínky včetně nedostupnosti nezávadné vody na hygienu, pití a vaření.
 • 84 % všech úmrtí se týká dětí do 14 let. Nemoci spojené s nedostatkem kvalitní čisté vody zabijí 5x více dětí než HIV/AIDS a 2x více než malárie.
 • Až 2,5 miliardy lidí má omezený přístup k záchodům, z toho více než miliarda nemá k dispozici ani ta nejzákladnější hygienická zařízení (díra v zemi pro vykonávání potřeby). Tito lidé tak konají svoji potřebu volně v terénu, tedy někdy i blízko zdroje vody na pití, která tím může být kontaminována.
 • Každých 20 vteřin zemře jedno dítě na nemoci spojené s nedostatkem nezávadné pitné vody a omezeným přístupem k hygienickým zařízením. To je 1,5 milionu dětských životů, jež šlo zachránit.

Zdroj: http://www.rozvojovka.cz/informace-o-projektu-cena-vody

Poté studenty požádejte, aby si promysleli odpověď na následující otázku: Myslíte si, že můžeme svým vlastním spotřebitelským chováním nějak ovlivnit problémy s vodou v Africe?

Studenti by na otázku neměli ihned hlasitě reagovat. Měli by si jen uvědomit, jak zní jejich impulsivní odpověď.

Varianta:

Studenti mohou po své první impulsivní reakci sepsat důvody „pro i proti“ za pomoci
T-grafu  (proč ano, proč ne).

Myslíte si, že můžeme nějak svým vlastním spotřebitelským chováním ovlivnit problémy s vodou v Africe?

proč ano                                                                           proč ne
………                                                                                ………
………                                                                                ………               
………                                                                                ………

Následně vymezte v místnosti dva krajní body názorové osy a požádejte studenty, aby na ní zaujali místo, které bude vyjadřovat jejich postoj k tématu. Krajní stanoviska (místa názorové osy) jsou:

 • Myslím si, že nemůžeme svým spotřebitelským chováním ovlivnit problémy s vodou v Africe.
 • Myslím si, že můžeme svým spotřebitelským chováním ovlivnit problémy s vodou v Africe.

Až se všichni postaví na místo vyjadřující jejich postoj k tématu, nechte studenty vytvořit skupinky dle vzájemné blízkosti na ose, v rámci nichž si řeknou, proč stojí právě na tomto místě. Shrnutí rozhovorů ve skupinkách poté studenti prezentují ostatním.

Poznámka: Pokud využíváte ve výuce názorovou osu často, mohou studenti svůj postoj tentokrát vyjádřit množstvím vody, které si nalijí do sklenice – do skupinek se pak sejdou studenti, kteří mají ve sklenici nalito přibližně stejně.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Požádejte studenty, aby na internetu vyhledali stránky, na kterých se mohou dozvědět jak informace o problémech s vodou v Africe, tak o souvisejících rozvojových projektech. Ponechejte jim dostatek času na studium.

Např:

REFLEXE 

Požádejte studenty, aby znovu zaujali na názorové ose místo (nebo si nalili takové množství vody do sklenice), které nejlépe vyjadřuje jejich odpověď na otázku, kterou dostali na začátku lekce. Buďte zvědaví, jestli se nějak změnil jejich postoj k tomu, zda můžeme ovlivnit svým spotřebitelským chováním problémy s vodou v Africe. Každý student by měl říct, kterým směrem a proč se případně jeho názor posunul.

Návrh (sebe)hodnocení žáků:

Požádejte studenty, aby si (jen pomyslně nebo doopravdy) nalili do sklenice takové množství vody, které: 
1) Vyjadřuje jejich zaujetí dnešním tématem.
2) Vyjadřuje pochybnosti o smyslu změny spotřebitelského chování u jednotlivců.
3) Vyjadřuje jejich chuť zapojit se do místní osvětové kampaně na dnešní téma.

Zde může lekce skončit.

Varianta pro pokročilé (pro ty, kteří mají rádi humor nebo pro ty, kteří si to mohou dovolit):

1) Ti, kteří vypili nejvíce vody v první situaci, budou nejspíš především „teoretici“, proto mohou napsat esej inspirovanou citátem od G. Ch. Lichtenberga:

Mezi mnoha podobnostmi,
které má čistá voda s ctností,
není zajisté nejméně významná ta,
že se obě mnoho chválí
a málo se o ně dbá.


2) Ti, kteří vypili nejvíce vody ve druhém případě, ať připraví k tématu smysluplný dotazník nebo statistický průzkum pro svou třídu (pro paralelní třídy, pro školu), v němž nashromáždí co nejvíce potřebných dat, kterými by mohli podpořit odpovědný přístup ke spotřebě vody.

3) Ti, kteří vypili nejvíce vody ve třetím případě, budou nejspíš „aktivisté“.  Mohou se pustit do přípravy místní kampaně za vodu z vodního kohoutku, projekt pro celou školu atp. (Eseje prvé skupiny a data druhé skupiny se jim mohou v kampani docela hodit.)

Autor lekce: Nina Rutová

 

 

Materiál k výuce

Voda - Úvodní video na téma "životní prostředí"

Metoda

T- graf (vnitřní dialog a příprava k diskusi)
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.