Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/nakupni-seznam', '', '3.237.2.4', 1632431045) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Nákupní seznam | Respekt nebolí

Nákupní seznam

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min. (s možností doplnit o tematický projekt)

Pomůcky: tabule/flipchart, křídy/fixy, min. 4 papíry A4 pro evokaci, promítací zařízení (počítač či dataprojektor), animovaný film Nákupní seznam, text Lokalizací proti supermarketům? od Nadi Johanisové pro každého studenta (viz příloha)

Cíle:

  • Studenti diskutují o praktikách supermarketů, dopadech supermarketů na životní prostředí a život místních komunit.
  • Studenti navrhují alternativy, jimiž by se dalo čelit monopolizaci velkoobchodů.
  • V případě doprovodného projektu studenti promýšlejí, jak souvisí téma globálního trhu s lidskými právy, navrhnou osvětovou kampaň nebo se zapojí do již existujících akcí, kampaní, alternativního životního stylu apod.

Postup:

EVOKACE

Podívejte se se studenty na film Nákupní seznam. Po zhlédnutí se jich zeptejte: Chováte se při nakupování podobně jako Bohouš a Dáša?

Studenti ať si vyberou, ke kterému z viditelně umístěných a nadepsaných papírů ve třídě se postaví:

pokaždé                     skoro pokaždé                     výjimečně                       nikdy

Studenti u každého z výroků krátce diskutují o tom, proč stojí právě zde. Diskusi pak jeden z nich shrne a prezentuje ostatním skupinkám.

Jsou-li mezi studenty takoví, kteří nenakupují, nevadí. Mají možnost zúčastnit se ještě další evokační fáze zaměřené na supermarkety. Zeptejte se jich: Proč je třeba se o supermarketech bavit v souvislosti s lidskými právy? Návrhy opět pište na viditelné místo (tabuli či flipchart).

V další části hodiny nechte studenty doplňovat věty nebo odpovědi na následující otázky a zapisujte k nim vše, co je napadlo v individuálním brainstormingu, který skupinovému soupisu předchází. Práci lze také rozdělit do skupin a každé skupince zadat jen jednu otázku a odpovědi nechat prezentovat přede všemi. Ostatní studenti mohou prezentaci doplnit:

SUPERMARKETY

a) Lidstvo vnímají jako… (Nespokojte se jen s jedinou odpovědí.)

Předpokládané odpovědi: prostředek k obohacení firmy; jako konzumenty; jako spotřebitele; jako zákazníky, kteří mají rádi pohodlí (někdy na úkor kvality); jako manipulovatelnou masu atd.

b) Jaké prostředky používají ke stále větším ziskům?

Předpokládané odpovědi: reklamy; letáky; sbírání bodů za každý nákup a možnost koupit si pak další výrobky se slevou; věrnostní karty; po určitém čase, když už si nakupující zvykli, kde co najdou, změní se uspořádání zboží v regálech; co nejdelší otevírací doba; vyhlašování slev a akcí apod.

c) Jaké jsou důsledky četných supermarketů pro lokální zemědělce, výrobce a obchodníky?

Předpokládané odpovědi: lokální zemědělci; chovatelé a pěstitelé, kteří nejsou schopni dodržovat hygienická a jiná pravidla EU, ruší své podnikání nebo se do něj ani nemají snahu pustit, někdy nemohou cenami konkurovat dotovaným potravinám v supermarketech; lidé pracující ve městech přijíždějí do místa svého bydliště s nákupem ze supermarketu; ztrácejí se zkušenosti s hospodařením po předcích, jak co pěstovat, chovat, starat se; venkovské a maloměstské komunity přestávají být soběstačné, to vše má vliv také na sousedské vztahy, sounáležitost, snahu pečovat o místo, kde žiji…

d) Jaké jsou ekologické dopady staveb a provozu supermarketů?

Předpokládané odpovědi: zástavba orné půdy; stavba dalších cest pro automobilisty a zásobování; dovoz produktů z celého světa zvyšuje požadavky na stavbu dalších dálnic; zvýšená automobilová doprava ad.

KONZUMENTI

Jaké osobní důvody mohou vést spotřebitele ke konzumnímu chování – tedy k tomu, jaké jsme viděli ve filmu Nákupní seznam?

Předpokládané odpovědi: chovají se tak všichni; chuť vyzkoušet nové výrobky nebo výrobky z reklamy; pohodlnost; snaha zásobit se, mít vše po ruce; uspokojení ze zásob; uspokojení z pocitu „mohu si to dovolit“; kompenzace jiných druhů uspokojení; snaha ušetřit čas a peníze; neznalost toho, že drahé výrobky můžeme v mnoha případech nahradit levnějším, přírodním, ekologickým výrobkem z receptů nebo zkušeností „našich babiček“; nedostupnost kvalitních původních surovin, ze kterých by bylo možné vyrobit vlastní produkt (např. z kravského mléka ze dvora nebo z automatu lze doma připravit celkem bez větších časových a speciálních dovedností kyselé mléko, tvaroh, jogurt, sýr a všechny další výrobky z něj jsou stejně lahodné nebo ještě mnohem kvalitnější než z mléka v supermarketech)…

Poté se zeptejte studentů: Čemu z toho, co vnímají jako negativní dopady supermarketů, se dá podle nich čelit a jak?

Po individuálním zamyšlení následuje opět sdílení návrhů v celé skupině a jejich zápis na tabuli.


UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte studentům text Nadi Johanisové Lokalizací proti supermarketům? (viz příloha) a požádejte je, aby si označili informace, které v hodině ještě nezazněly, a zatrhávali si v textu nápady, které se jim líbí, případně si dělali poznámky o podobných trendech, které znají také z českého prostředí.

REFLEXE

Na závěr lekce požádejte studenty o pětiminutové volné psaní na téma: Co bych chtěl změnit ve svém vlastním spotřebitelském chování a co by bylo, dle mého názoru, možné zavést nebo vybudovat v naší lokalitě (městečku, vesnici)?

….

Následný projekt:

Lekci můžete rozšířit o následný projekt na téma Proč je třeba se o supermarketech bavit v souvislosti s lidskými právy? V případě, že (některé) studenty téma zaujme, upozorněte je na občanská sdružení a organizace, které se zabývají problematikou supermarketů, požádejte je o prostudování stránek a případně společně vymyslete projekt zaměřený na osvětu, na akci lokálního dopadu, happening atp.

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Nákupní seznam - Úvodní video na téma "trh"

Soubory k tisku

Metoda

Volné psaní
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.