Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/na-minove-pole', '', '3.238.204.31', 1634800878) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Na minové pole | Respekt nebolí

Na minové pole

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. + případný školní projekt

Pomůcky: 20 plastových kelímků zčásti naplněných vodou nebo suchými hrášky, případně kuličkami, kopie textu Na minové pole od Markéty Kutilové pro každého studenta (viz příloha), tabule/flipchart, křídy/fixy

Cíle:

Postup:

EVOKACE

Oznamte studentům, že dnešní hodina bude začínat hrou Cesta k vodě a vysvětlete jim její pravidla: v místnosti budou po zemi rozestavěné kelímky zčásti naplněné nějakým sypkým materiálem (kuličky, sušený hrách), který se snadno po převržení kelímku rozkutálí. Některé kelímky budou navíc propojené provázkem. V nejvzdálenějším místě od startu je cíl cesty – "studna s vodou“. Pozor, hráči si nemohou předem prohlédnout terén! Jejich úkolem je se zavázanýma očima dojít samostatně, ve dvojici nebo ve trojici ke „studni“ a přitom cestou převrhnout co nejméně kelímků. Za každý převržený kelímek ztrácejí jeden život. (V případě dvojic/trojic každý ze skupiny ztrácí život při pochybení kohokoliv ze skupinky.)

Rychlejší varianta: Studenti zaváží jednomu spolužákovi oči, každý má v ruce nějaký předmět (papír, šátek, kapesník, penál, šálu, knížku, aktovku…), který poté rychle položí někde po místnosti. Hráč má se zavázanýma očima dojít k cíli, aniž se dotkne některého z předmětů. Za každé šlápnutí (nebo i dotek) ztrácí hráč jeden život. Spolužáci, kteří cestu sledují, mohou nešťastné šlápnutí komentovat (bum, prásk…). Spolužáci se nesnaží soutěžícího navigovat. Opět je možné chodit i ve skupince.

Po vyhlášení výsledků se studentů zeptejte, jaký měli pocit, když šli územím překážek, jestli to bylo snadné, jak se při takové chůzi cítili. Po krátké reflexi buďte zvědaví, jestli někdo ví, proč jste hru asi hráli a jakému tématu by v návaznosti na hru mohla být věnovaná dnešní hodina.

Nápady zapisujte na flipchart, nekomentujte jejich správnost.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Rozdejte studentům text Na minové pole od Markéty Kutilové (viz příloha) a požádejte je, aby si ho podrobně přečetli.

REFLEXE

Po jeho četbě studenty vyzvěte, aby se pokusili dát dohromady nejméně tolik nápadů, kolik životů ztratili „cestou pro vodu“. Nápady by se měly týkat nějaké formy/forem kampaní, výzev, medializace, upozornění studentů, veřejnosti, politiků ad. na problém, na který začala kdysi upozorňovat princezna Diana.

Brainstorming nápadů probíhá nejprve individuálně (dle počtu ztracených životů), poté se studenti spojí do čtveřic, v nichž mají za úkol vybrat ty nápady, o nichž si myslí, že by je mohli (s dostatkem podkladů a finančním příspěvkem) realizovat.

Požádejte studenty, aby vybrané nápady rozpracovali do projektu. Poskytněte jim přitom následující otázky:

  • Co všechno budete muset nejprve zjistit? Jaké znalosti o problematice získat?
  • Co uděláte nejdříve a co až později?
  • Jak si rozdělíte úkoly ve skupině?
  • Kdo bude cílovým adresátem kampaně/výzvy? Studenti školy? Politici? Zastupitelé států, kteří ještě nepodepsali Ottawskou úmluvu?
  • Kolik času budete potřebovat a jaký bude časový harmonogram? Atd.

Návrh hodnocení studentů:
Studenti hodnotí svou práci během hodiny krátkým tříminutovým volným psaním na téma: Co jsem si v této hodině uvědomil/a a jak jsem s hodinou byl/a spokojen/a? Volná psaní si na závěr přečtou navzájem ve dvojicích. Dejte studentům možnost přečíst volné psaní i před celou třídou a nakonec zhodnoťte jejich práci stručně i vy. 

Pokračování:
V případě, že se dohodnete se studenty na projektu, rozdělí si studenti úkoly do příště. Např.: někdo zmapuje webové stránky Ministerstva zahraničních věcí, někdo vyhledá vše, co je na internetu k nášlapným minám v angličtině, někdo prostuduje, jak se „vyrábějí“ účinné kampaně atd. (stejný úkol může mít vždy více studentů).

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

Metoda

Volné psaní
  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.