Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/mobbing', '', '3.237.2.4', 1632432282) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Mobbing | Respekt nebolí

Mobbing

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min.

Pomůcky: tabule/flipchart, křídy/fixy, úryvky z autentického příběhu popisující mobbing (viz příloha Stupňování a postupné rozkrývání problému), kopie textu s popisem mobbingu pro každého studenta (viz příloha)

Cíle:

 • Studenti rozpoznají příznaky mobbingu/bossingu na pracovišti.
 • Studenti objasní složitost situace, ve které se nacházejí oběti mobbingu.
 • Studenti sdílejí své názory, zkušenosti, hovoří o důležitosti psychologické a přátelské pomoci v případě mobbingu na pracovišti.

Postup:

Touto lekcí je vhodné navázat na lekci Jak se nestát otrokem. Připomeňte studentům obsah minulé hodiny, ve které jste se zabývali tím, na co by si měli dát pozor před tím, než přijmou nějakou práci nebo uzavřou pracovní smlouvu. Ne vždy se dá předem odhadnout, jestli firma zajistí opravdu všem zaměstnancům důstojné pracovní podmínky a humánní jednání. Důvody, kvůli kterým je těžké podat výpověď (z důvodu ponižujícího prostředí), jsou ne-li stejné, tak z velké části podobné jako v případě zotročování a obchodování s lidmi: především je to strach existenční, strach z nezaměstnanosti. Může se týkat lidí všech profesí a věku. Řekněte studentům, jaké jsou cíle dnešní hodiny (viz výše). 

EVOKACE

Studenti ať si ve dvojicích chvíli povídají o tom, jestli na základní škole zažili situaci, v níž byl někdo ze spolužáků šikanován, a jak se taková věc řešila/neřešila.

Zeptejte se studentů: Co asi dělá ten, který šikanuje svého podřízeného na pracovišti?

Po individuálním zamyšlení a poznámkách následuje společný soupis všech návrhů na tabuli (flipchart).

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Hodinu provázejte hlasitou četbou úryvků z autentického příběhu autorky, která si přeje zůstat v anonymitě. Dobrovolník může stát u tabule (flipchartu) a během vaší četby může doplňovat společný soupis o další nepřípustné jednání nadřízených.

Po přečtení první části textu (je číslován) položte studentům následující otázky:

 • Jak se cítí oběť mobbingu? (V případě potřeby pojem krátce vysvětlete, viz příloha.)
 • Podle jakých příznaků pozná, že situace začíná být vážná?

Společný soupis na tabuli by mohl vypadat třeba takto:

 • Do práce se vám vůbec nechce, máte obavy, že ji nezvládnete, že opět nebude oceněna, budete nuceni k zvyšování výkonnosti nevybíravým způsobem (slovním, nátlakem, vyhrůžkami), neustále je vám dáván za vzor někdo jiný, jste nuceni pracovat i po pracovní době, norma je nastavena tak, že ji nemůžete v pracovní době splnit, jste přehlíženi, nebo je naopak kontrolováno každé vaše hnutí, nedodržují se domluvy a pravidla, jste zesměšňován/a před ostatními atd.
 • Objeví se psychosomatické potíže (častá nevolnost, bolesti hlavy, stálá únava, bolesti v zádech aj.).

Přečtěte studentům druhou část textu, dobrovolník za spolupráce celé třídy po četbě tohoto úryvku opět doplní společný soupis na tabuli.

Následná otázka pro studenty: Co byste šéfredaktorce časopisu poradili? Co by mohla udělat?

Nechte studenty o různých návrzích chvíli diskutovat.

Rozdejte nyní studentům pracovní list s textem o mobbingu (viz doprovodné materiály), který je rozdělen na čtyři části, a požádejte je, aby s ním pracovali formou skládankového učení.

Bude-li se to hodit a budou-li studenti chtít vědět, jak dopadl příběh, kterým jste je hodinu provázeli, můžete jim přečíst nebo na papíře rozdat jeho poslední (třetí) část a popřípadě (zbude-li čas) je nechat o tématu chvíli diskutovat.

REFLEXE

Na závěr hodiny můžete studentům zadat tříminutové volné psaní na téma: Jaké poselství jsem si z dnešní hodiny vzal/a já?

Návrh hodnocení žáků:

Ohodnoťte (bude-li to nutné) citlivě aktivitu a atmosféru v hodině.

Autor lekce: Varianty, kol. 

Soubory k tisku

Metoda

Skládankové učení
Volné psaní
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.