Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/lucy-ma-cas-na-vsechno', '', '3.237.2.4', 1632432697) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Lucy má čas na všechno | Respekt nebolí

Lucy má čas na všechno

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: flipchart s předem napsaným textem (tabulkou, viz evokace či příloha), tabule, kopie textu Lucy má čas na všechno pro každého studenta (viz příloha), při přípravě se vám také mohou hodit informace o dobrovolnictví z některých internetových zdrojů (viz reflexe)

Cíle:

 • Studenti nalézají vztah mezi tím, co dělají rádi ve volném čase a dobrovolnickými činnostmi.
 • Studenti napíší esej na téma osobní angažovanost (dobrovolnictví).
 • Studenti najdou ve svém okolí něco, čeho by se mohli v rámci dobrovolnictví krátkodobě nebo dlouhodobě ujmout.

Postup:

EVOKACE

Ukažte studentům na tabuli/flipchartu níže napsaný seznam (tabulku) s různými dobrovolnickými činnostmi a zeptejte se, kdo z nich by mohl dělat tu kterou činnost. Návrhy studentů pište do tabulky. Zapisujte i návrhy nesmyslné, komické, osobní. Pozor, téma lekce (dobrovolnictví) by v tuto chvíli mělo zatím zůstat skryto.

Poznámka: Pro středoškoláky je to úkol „podúroveň“ a je tedy třeba špetka drzosti nebo schopnosti udělat z evokace studentům trochu show. V případě, že nejste v takovém rozpoložení, je bezpečnější studentům nejdříve rozdat pracovní listy (třeba do dvojic) a společný soupis na flipchart  udělat později.

Soupis nechejte vystavený na flipu, tabuli:

Píše dopisy do vězení Např. student, duchovní...
Staví zábrany z pytlů plných písku Např. hasič...
Buduje dětské hřiště Např. architekt...
Jezdí s dětmi na výlety Např. rodič, učitel, oddílový vedoucí...
Čte nahlas z různých knih Např. učitel...
Pořádá benefiční koncerty Např. podnikatel, produkční...
Sází stromky Např. lesník...
Jezdí na dovolenou s kamarádem na vozíku ...
Zedničí na Ukrajině ...
Chodí si hrát do dětského centra ...
Relaxuje prací ...
Vede zájmový kroužek ...
Doprovází nemocné k lékaři ...
Dělá údržbářské práce ...
Připravuje propagaci ...
Vede doučování ...
Hraje pink-pong a fotbal ...

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ 

Dejte studentům přečíst text Lucy má čas na všechno (viz příloha). Po přečtení textu se jich zeptejte, jak může asi text o Lucy v Zambii souviset se seznamem činností, které doplňovali na začátku hodiny. Pokud studenti sami nepřijdou na to, že všechny tyto činnosti lze dělat také dobrovolnicky, odkryjte jim téma hodiny v tuto chvíli sami.

Dobrovolnictví je činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.

Požádejte nyní studenty, aby si někam poznamenali, které činnosti by je mohly těšit nebo bavit, aniž by za „práci“ dostávali odměnu. Tabulku ať studenti nyní doplní o vlastní (zdůrazněte „hypotetickou“) nabídku činností. Pokud se nějaká činnost bude opakovat, můžete k ní připisovat další jména. Můžete použít i činnosti z evokačního seznamu.

činnost jméno/a
   
   
   
   
   
   
   
   
   

REFLEXE

V rámci reflexe položte studentům následující otázku: Myslíte, že něco z toho, co rádi děláte, byste mohli využít jako reálnou nabídku v rámci dobrovolnictví? Jak na to? Abyste studenty mohli „navést“ správným směrem, budou se vám hodit informace z následujících internetových odkazů:

Nakonec zadejte studentům volné psaní na některé z následujících témat:

 • Proč jsem/nejsem, budu/nebudu dobrovolníkem?
 • Co by se muselo stát, abych se stal/a dobrovolníkem/dobrovolnicí?
 • Co by se muselo stát, abych začal/a někomu pomáhat?
 • Co jsou podle mne zač  tihle dobrovolníci?

Hodinu můžete zakončit jedním z následujících způsobů:

1. Esej na téma: Čím to je, že někomu se vejde do života pomoc bližním (angažovanost) a někomu se do života nevejde vůbec nebo výhradně jen v rámci rodinných nebo přátelských vazeb?

2. Dobrovolnický projekt: V případě, že studenty téma dobrovolnictví zaujalo, můžete studentům položit otázku: Vidíte někde v okolí, ve městě (jinde) něco, čeho byste se mohli v rámci dobrovolnictví ujmout – ať již krátkodobě nebo dlouhodobě? Podpořte je, jejich nápady jim pomozte realizovat.

3. Anketa na téma: Co jsou zač tihle dobrovolníci? (Zkuste se třídou, která je „nemožná“.)

 • Docela normální lidi.
 • Lidi, co mají dost času, takže někomu pomáhají.
 • Lidi, co musí být organizovaní, aby něco mohli dělat pro druhé.
 • Asi mají v sobě nějaký pocit dluhu, či závazku.
 • Budou trochu „ujetý“, když to dělají zadarmo.

Návrh hodnocení žáků:

Studenti v průběhu hodiny spolupracují, v závěru hodiny mají napsanou odpověď na některé z témat volného psaní (esej). Studenti (nebo část z nich) se ujmou organizování reálné pomoci, svůj nápad dotáhnou do konce, nebo (v případě, že jde o dlouhodobý cíl) v činnosti setrvají.

Autor lekce: Nina Rutová
 

Soubory k tisku

Metoda

Volné psaní
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.