Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/krizovatka', '', '3.237.2.4', 1632430484) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Křižovatka | Respekt nebolí

Křižovatka

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: animovaný film Křižovatka, tabule/flipchart, křídy/fixy, dataprojektor nebo interaktivní tabule či počítače, barevné papíry v počtu studentů (nejméně 6 barev)

Cíle:
 

 • Studenti analyzují film Křižovatka s náboženskou tématikou.
 • Studenti diskutují o sporných náboženských projevech a náboženské toleranci.
 • Studenti formulují vlastní znění paragrafu ke Svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání a porovnají ho se zněním v Listině základních práv a svobod EU.
 • Studenti reflektují svůj vztah k víře a náboženství a jsou ochotni jej sdílet s ostatními.
 • Studenti si kladou vlastní otázky na téma Bůh, víra, náboženství.

Postup:

EVOKACE 

Pusťte studentům animovaný film Křižovatka, přičemž přibližně po 1:05 min. jej zastavte (je to chvíle, kdy se i v obličeji třetí postavy objeví překvapený výraz). Požádejte studenty, aby si ve dvojici řekli: co asi postavy vidí, že reagují rozšířenými zornicemi, zděšením? Až si své hypotézy sdělí ve dvojicích, sepište všechny nápady na tabuli (flipchart).

Pusťte studentům film ještě jednou, tentokrát od začátku až do konce. Co asi chtějí autoři filmu „publiku“ říci? Nápady studentů vyslechněte v celé třídě.

Pouštějte si nyní film po částech a hovořte se studenty o detailech. Nalezněte se studenty co nejvíc možností, jak je možné si jednotlivé detaily vyložit: 

1) Co všechno může symbolizovat rozcestník?

Sepište nápady studentů, a nastane-li vhodná situace, pokuste se na některém z nich shodnout.  Vypracovávejte se třídou formulaci tak dlouho, až s ní budou spokojenií všichni.

Poznámka: Hledáním nejpřesnější formulace a diskusí o ní se dostáváme dok tématu hlouběji.  V tomto zájmu dělejte tak trochu „hloupého“ („hloupou“) a doptávejte se, jestli máte použít tento výraz nebo jiný výraz, toto slovní spojení nebo jiné, sami (i své vlastní) odpovědi zpochybňujte, bude-li třeba, nabízejte varianty.

Varianta: Studenti mohou své návrhy prodiskutovat ve trojicích a výsledek diskuse pak zveřejnit před třídou.

2) Co znamenají jednotlivé symboly na cedulích? Víme, jak vznikly?

Symboly můžete mít předem připravené na tabuli (flipchartu) – hypotézy studentů k nim zatím zapisujte bez komentáře. Otázky:

 • Proč jsou asi cesty na zemi ohraničené? Co to může znamenat?
 • Do kterých „dveří“ postavy z filmu vcházejí?

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Vraťte se k otázce významu symbolů a uveďte odpovědi studentů na pravou míru: védský ÓM – hinduismus, kříž – křesťanství, Davidova hvězda – judaismus, půlměsíc s hvězdou – islám, jin a jang – taoismus, kolo života – buddhismus.

Této situace lze přirozeně využít a lekci rozšířit o znalostní i postojovou část.

Znalosti:

Tuto část hodiny můžete využít k minilekcím o jednotlivých náboženstvích. Studenti mohou ve skupinách studovat v odborných zdrojích, hledat, co z kterého náboženského směru je pro ně inspirativní a proč, své výpisky a komentáře mohou sdílet ve skupinách, hledat shodné a rozdílné prvky jednotlivých náboženství, mohou se zabývat jen některými směry dle vlastního výběru.

Postoje a lidská práva:

Studenty nejprve vybídněte, aby sami uvedli příklady náboženských projevů, které vnášejí do života občanů – spíše v cizině než u nás – „třenice“ a konflikty. (Burka, karikatury Alláha, kříže na zdi ve veřejných místnostech, nošení křížku na krku, …). Např:

• Burka
K nošení nebo zákazu nošení burky na veřejnosti může proběhnout celo-třídní diskuse. Na ni by se ovšem studenti také měli nejprve připravit studiem odborných i novinových článků. Např. http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie-starsi/c1-40183340-burka-nikab-nebo-cador-podivejte-se-jak-se-lisi-tradicni-odevy-muslimek.

• Jak nahlížíte na karikatury Alláha uveřejňované v médiích?
Měli by nakladatelé a novináři s karikaturami přestat, když vědí, že budí odpor a násilí některých islámských věřících? Studenti mohou opět snášet argumenty pro i proti.

Poté požádejte nejprve jednotlivce nebo dvojice, aby navrhli/y, jak by měl znít paragraf ke Svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Pomocné otázky: Má mít svoboda vyznání nějaké hranice? Jsou hranice právně jasně vymezitelné? Co nastává, když s nimi extremistické skupiny nesouhlasí? Existují náboženské projevy, které mohou být pro „jinověrce“ nepřijatelné? Kde jsou hranice tolerance? Formulujte vše do paragrafu a pak jej porovnejte se zněním paragrafu v Listině základních práv Evropské unie.

Článek 10

1.   Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.

2.   Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.

Je podle vás současné znění paragrafu dostačující k tomu, aby se zamezilo náboženským třenicím?

REFLEXE

V rámci reflexe můžete studentům položit následující otázky:

 • Čím může být tato třídní „veřejná“ diskuse důležitá, když víme, že na její výsledky patrně nikdo ohled brát nebude?
 • Ve filmu se nakonec všichni tři (Bohouš, Dáša a Guma) potkávají v jedné místnosti. Jak to přirovnat k situaci dnešního světa, konfliktům a problematice lidských práv?

Vyzvěte studenty, aby si vybrali jednu z otázek a tři minuty volně zapisovali, co jim běží hlavou.

Varianta:

Vyzvěte studenty, aby si každý vzal barevný papír (nastavil jej na výšku) a do záhlaví napsal k tématu náboženství nebo víra otázku, na kterou by chtěl znát od spolužáků odpověď.

S otázkami pracujte metodou „POŠTA“ – všechny papíry s otázkami studenti odnesou na jedno místo (na „poštu“) a odtamtud si vezmou jiný papír s otázkou. Otázku si nevybírají, vyberou si jen jinou barvu papíru, než na jaký psali sami. Na sepsání odpovědi jim dejte pár minut, poté je vyzvěte opět  k odnesení odpovědi na poštu a k výběru jiné otázky. Pod každou otázkou budou vždy nejméně 3 odpovědi.

Aktivitu zakončete tím, že si každý najde při poslední pochůzce na poštu svou otázku, nebo si přečte náhodně vybraný papír s jednou otázkou a odpověďmi na ni. Dobrovolníci přečtou otázky a odpovědi, které jim připadají zajímavé.


Návrh hodnocení žáků:

Shrňte na závěr, jak se vám ve třídě dnes pracovalo, oceňte míru otevřenosti, adekvátní atmosféru, vážnost i vtip.

 

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Křižovatka - Úvodní video na téma "náboženství"

Metoda

Volné psaní
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.