Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jaka-je-cena-cinskych-hracek', '', '54.227.97.219', 1638255269) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Jaká je cena čínských hraček? | Respekt nebolí

Jaká je cena čínských hraček?

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min.

Pomůcky: balicí papír (transparent), fixy, tempery, záznam rozhovoru Práce v čínských továrnách z Českého rozhlasu Leonardo (ke stažení na http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/za-zdmi-cinskych-tovaren--1048764), letáky hraček vyráběných v Číně (viz přílohy)

Cíle:

 • Studenti porovnají podmínky práce v čínských továrnách s českými podmínkami práce.
 • Studenti zdůvodní nízké ceny čínského zboží.
 • Studenti vysvětlí stávku jako možnost pro změnu pracovních podmínek.
 • Studenti navrhnou a prezentují osvětovou akci, která by mohla přispět ke zlepšení pracovních podmínek dělníků v čínských továrnách.

Postup:

EVOKACE

Rozdělte třídu do 4 stejně velkých skupin. Do každé skupiny dejte jeden leták s nabídkou hraček (viz přílohy). Požádejte studenty, aby se ve skupině zamysleli nad následujícími otázkami:

 • Kdybyste byli děti, po jaké hračce byste toužili?
 • Měli jste v dětství nějakou hračku z letáku? Oblíbili jste si ji?
 • Připadají vám hračky na letáku drahé?
 • Co myslíte, že je důvodem slev hraček v letáku?
 • Víte, kde se tyto hračky vyrábí?

Vyzvěte skupiny, aby postupně prezentovaly své odpovědi zbytku třídy. U poslední otázky je vybídněte, aby zkusily uvést 5 argumentů, proč se hračky vyrábí zrovna v té zemi, kterou zmínily. Sepisujte argumenty žáků na tabuli. Pokud na to žáci nepřijdou sami, sdělte jim, že se většina levných, ale i značkových hraček (např. Lego, Mattel aj.) vyrábí v současné době v Číně.

Položte studentům otázku: Jaké myslíte, že jsou pracovní podmínky v čínských továrnách na hračky?


UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Pusťte studentům po částech rozhovor Práce v čínských továrnách (10 min.) z Českého rozhlasu Leonardo.  

1. část rozhovoru (0:00-5:10)

Studenti si poslechnou první část rozhovoru a za pomoci T-grafu zkusí porovnat podmínky práce českého a čínského dělníka. Zaměřte se na otázky:

 • Jaká je pracovní doba dělníka?
 • Kolik má zhruba přesčasových hodin?
 • Jaký má plat?
 • Co všechno si za vydělané peníze může pořídit?
 • V jakých podmínkách a s kým bydlí?

(Informace k Číně: nejvyšší platy v provincii Kuang-tung ve městě Šen-Čen dosahují 1500 yanů, tj. 4500 Kč. Zde se vyrábí např. hračky značky Lego nebo Mattel. Minimální mzda činí 900 yanů, tj. 2500 Kč. Dělníci pracují denně 11-12 hodin, přesčasy by měly být 36 hodin, ale často jsou až 120 hodin měsíčně. Bydlí ve velkých skupinách, špatných hygienických podmínkách, na sprchy se stojí fronty.)

Nechte skupiny prezentovat navzájem jejich práci. Diskutujte s nimi o výsledku. Proč jsou dělníci ochotni pracovat v takových podmínkách?

2. část rozhovoru (5:10-9:56)

Žáci vyslechnou druhou polovinu rozhovoru. Diskutujte s nimi:

 • Slyšeli jste v poslední době o nějaké stávce v ČR?
 • Jaké profese v Čechách stávkují a kvůli čemu? Jsou důvody stávky v něčem shodné s Čínou?
 • Co riskují stávkující v Číně, a co v Čechách?
 • Proč začínají dělníci proti podmínkám v továrnách stávkovat? Proč nestávkovali dříve? Co se změnilo?

REFLEXE

Vraťte se na závěr k úvodním otázkám (hračky vs. ceny): Zdají se Vám hračky drahé? Diskutujte se studenty o případném posunu jejich názoru na ceny hraček.

Poté zadejte studentům následující úkol: Vymyslete nějakou osvětovou akci pro české spotřebitele, která by mohla podpořit zlepšení pracovních podmínek v čínských továrnách na hračky. Zároveň byste měli být schopni tuto akci zrealizovat. Tato osvětová akce může mít jakoukoliv podobu (divadelní hra, přednáška, rozhovor do rádia, plakát, billboard…).

Žáci prezentují svou osvětovou akci, shrnou hlavní myšlenku akce, kterou chtějí spotřebitelům předat.

Na závěr se studentů ptejte:

 • Jaké byly společné myšlenky a sdělení vašich akcí?
 • Myslíte, že má význam informovat spotřebitele o podmínkách výroby hraček? Může něco spotřebitel ovlivnit?
 • Zaznamenali jste v médiích (nebo jinde) akci s podobným zaměřením, jako je vámi navržená akce?

Návrh hodnocení studentů:

Sledujte průběžně aktivitu studentů ve dvojicích i větších skupinách. K průběhu a k tématu hodiny se na závěr vyjádří také studenti.

Autor lekce: Blanka Blažková

Soubory k tisku

Metoda

T- graf (vnitřní dialog a příprava k diskusi)
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

komentáře k lekci Jaká je cena čínských hraček

- Osvědčilo se aktivní zapojení žáků i využití celého materiálu; vhodnější je blok 2x 45 min. - Doplnila bych historický kontext k současné Číně. - Žáci měli obtíže s vymýšlením osvětové akce

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.