Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/jak-se-nestat-otrokem', '', '3.237.2.4', 1632434178) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Jak se nestát otrokem | Respekt nebolí

Jak se nestát otrokem

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (lze navázat projektem nebo 45min. lekcí Mobbing)

Pomůcky: animovaný film Otroci, promítací zařízení, interaktivní tabule nebo počítače, kopie výňatků ze Zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009 a Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2012-2015 pro každého studenta (viz přílohy), flipchart nebo tabule

Cíle:

 • Studenti diskutují o důvodech, které mohou přivést člověka k přijetí pracovních podmínek, které jsou ponižující, nedůstojné, nelegální, protiprávní, nelidské.
 • Studenti uvedou, jak je porušován článek 31 Základní listiny práv EU – Slušné a spravedlivé pracovní podmínky.
 • Studenti vyvodí, na co by si měli dát při sjednávání práce pozor.

Cíle v případě návazného projektu:

 • Studenti upozorní veřejnost na nedůstojné jednání se zaměstnanci v nějaké místní firmě.
 • Studenti vymyslí konkrétní cíle svého projektu proti obchodování s lidmi a navrhnou účinnou strategii jak cílů dosáhnout.

Postup:

EVOKACE

Máte-li studenty nad 18 let, nejprve je požádejte, aby sdíleli ve dvojicích své dobré i špatné zkušenosti z případných prázdninových brigád. Vyzvěte dobrovolníky, aby se o zkušenosti podělili se všemi. Mladší studenti by mohli dostat otázku, jestli vědí něco o pracovních podmínkách svých rodičů. Jestli si jejich rodiče na něco stěžují, nebo jestli mají v práci nějaké benefity…

Pusťte studentům krátký animovaný film Otroci. Po zhlédnutí jim položte následující otázky:

 • Připadá vám paralela mezi otroky ve starověku a severokorejskými ženami vhodná? (Dozvíte se, jakou představu o pracovních podmínkách v ČR studenti mají, pokud jim film připomene nějaký jiný případ, ať od nás nebo z ciziny, ať jej v této fázi sdílejí s ostatními ve třídě.)
 • Máte představu, které národnostní nebo sociální skupiny mohou být ohrožené podobným způsobem jako severokorejské ženy v ČR?

Poté požádejte studenty, aby ve trojicích prodiskutovali „jak se nestát otrokem“. Pomocné otázky:

 • Jaké důvody mohou lidé mít k tomu, že se nevzepřou tyranizující osobě, většinou nadřízenému?
 • Co jim pravděpodobně brání podat výpověď?
 • Mají na koho se obrátit?
 • Může pro ně něco udělat jejich okolí, které o „obchodu s lidmi“ ví nebo tuší, že je něco v nepořádku?

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Vyvěste, vystavte nebo někam napište výňatek Základní listiny práv EU (článek 31):

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

1.   Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.

2.   Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

Dejte všem studentům výňatek textu ze Zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009 (viz příloha) popisující pracovní podmínky vietnamské a mongolské komunity v ČR. 

Požádejte je, aby si v něm podtrhli vše, co jim připadá nepřípustné nebo co je podle nich jasným porušením lidských práv.

Po přečtení textu se studenty krátce sdílejte výsledky jejich pozorné četby.

REFLEXE

1) individuální: Na základě předchozího  textu a výňatku z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012-2015 (viz příloha), který dejte opět každému studentovi k dispozici, ať si každý student sám vyvodí a zapíše, co všechno by si měl před přijetím práce (pracovního místa) zjistit.

2) skupinová: Zeptejte se studentů: Na co si dáte pozor, až budete hledat nebo přijímat práci? Při skupinovém sdílení odpovědí na tuto otázku může dojít k diskusi, neboť někdo potřebuje mít větší, někdo menší pocit „zajištěnosti“, obzvláště dnes vznikají na trhu různé nabídky pro externí spolupráci, krátkodobé brigády doma i v zahraničí, svobodná povolání atd.

Návrh hodnocení:

Nezapomeňte ústně vyhodnotit aktivitu studentů v hodině. Můžete se jich po této hodině také zeptat, co by mohli o svém pracovním nasazení v této hodině říci. Jsou se svou aktivitou, tedy s pracovním výkonem, spokojeni? O tom se mohou opět pobavit ve trojicích, v nichž pracovali v úvodu hodiny.

Zde může lekce končit nebo na ni můžete navázat dvěma způsoby.

1) Pokračování formou projektu:

Ve filmu se na sebe Bohouš s Dášou na závěr podívají, jakoby si beze slov řekli, že je třeba něco proti zotročování lidí dělat. POKUD TÉMA STUDENTY ZAUJME, položte jim otázku, jestli náhodou není i v jejich městě nebo v některém z okolních měst firma nebo podnikatel, který využívá „levnou pracovní sílu“. Napadá studenty, co by mohli o podmínkách ve firmě zjistit a jakým způsobem?

Pokud je situace ve firmě taková, že by bylo třeba zasáhnout, sestavte se studenty vhodnou strategii jak:

 • a) seznámit spoluobčany se situací,
 • b) jakým způsobem spoluobčany oslovit a přimět k aktivitě (Formou petice? Uspořádat slušně a profesionálně moderovaný diskusní večer na téma Mobbing v našem městě? Atd.).

2) Pokračování lekcí Mobbing (45 min.)

 

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Otroci - Úvodní video na téma "zaměstnání"

Soubory k tisku

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.