Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/hokejista-nebo-knez', '', '3.237.2.4', 1632428937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Hokejista nebo kněz | Respekt nebolí

Hokejista nebo kněz

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 90 min. (či 2x45 min.), nutná také domácí příprava

Pomůcky: seznam doporučené literatury (viz příloha), text Jágr může hrát do padesáti díky víře: Nebýt hokeje, byl bych kněz (ke stažení na http://hokej.idnes.cz/hokejista-jagr-priznava-ze-by-mohl-byt-knezem-faz-/nhl.aspx?c=A120508_181101_nhl_bem), přehled informací, na které by se měli studenti zaměřit při čtení textu (viz Uvědomění si významu informací či příloha), seznam otázek v rámci reflexe (viz příloha), psací potřeby, případně další podpůrné materiály (http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Vira.html)

Cíle:
 

 • Studenti vyhledají  v křesťanské literatuře informace o křesťanské víře.
 • Studenti odliší projevy křesťanské víry od pověrčivosti.
 • Studenti vyjádří svůj názor nad prezentací víry a věřících v médiích.
 • Studenti vyjádří myšlenky o své vlastní víře.

Úvodem:

Máme-li mít před určitým náboženstvím respekt, měli bychom je alespoň trochu poznat a uvědomit si, co z náboženských idejí si případně náš respekt zaslouží. Jinak se z náboženské tolerance lehce stane spíše lhostejnost vyjádřená pohodlným výrokem „ať si každý věří, na co chce“.

Jestli Česku v souvislosti s křesťanstvím něco chybí, je to obecné povědomí opřené o kvalitní zdrojové texty, a ne o zparodovanou karikaturu věřících křesťanů, která se nám ze setrvačnosti, pohodlnosti či z neznalosti znovu a znovu zvláště v mainstreamových médiích předkládá.

Křesťanský kněz a teolog Tomáš Halík výstižně říká, že: „Krize náboženství je převážně krizí náboženských představ a jazyka, jímž jsou vyjadřovány.“ Pokud nepatříme my učitelé nebo naši studenti mezi křesťanské konvertity, málo z nás si pravděpodobně půjčuje nebo kupuje současné tituly, které jsou psané z křesťanských pozic. Křesťanství však nabízí zajímavé a velmi různorodé pohledy na sebe sama. Pro laika může být velkým překvapením, kolik vzdělaných pisatelů píše o víře ve vztahu k současnosti a hledá způsob, jak formulovat své úvahy pro dnešního čtenáře.

Možná, že minimálním cílem této lekce by mohlo být, že studenti vezmou na vědomí, že to, co znají z karikatur a skandálů církve, není úplný obraz křesťanství. Pro dosažení tohoto minimálního cíle se bez doporučené literatury neobejdeme (viz příloha).

Postup:

Před touto lekcí je zapotřebí domácí příprava. Do hodiny by měli všichni studenti přijít s vybranou přečtenou křesťanskou knihou a s vlastními výpisky formou dvojitého zápisníku. O knize by měli studenti minimálně říci:

 • Kdo je autorem.
 • Co je na knize zaujalo.
 • Čím byli překvapeni.
 • Co autor říká o víře a křesťanství.
 • Citace a vlastní komentáře k citacím.

V některých případech postačí, když studenti přečtou alespoň některé kapitoly v rozsahu minimálně 100 stran. Doporučené tituly naleznete v příloze.


1. školní část lekce (45 min.)

Požádejte studenty, aby ve skupinách (v případě, že máte v hodině menší počet studentů, tak v celé skupině) stručně představili přečtenou knihu a vybrali ze svých citací a poznámek ty, které chtějí sdílet s ostatními.

Na základě dosavadní četby a svém povědomí o křesťanství a víře ať se nyní každý pokusí o definici křesťanské víry.

Nejprve hledá formulaci každý sám, pak zadejte práci do dvojic a posléze do trojic. Své definice ať studenti poté přečtou nahlas spolužákům.

2. část lekce (45 min.)

Požádejte studenty, aby si přečetli článek Jágr může hrát do padesáti díky víře: Nebýt hokeje, byl bych kněz a oddělili v něm informace, které jsou podle nich projevem křesťanské víry a informace, které by označili spíše za pověrčivost nebo víru, která s křesťanstvím nesouvisí.

Informace, na které by se měli studenti v textu zaměřit (viz také příloha): 

 • „Myslím, že díky víře budu moct hrát i v padesáti.“
 • „Všechno v životě je energie.“
 • „Když jdu do kostela, mám hlavu v jednom ohni. Hoří. Mám pocit, jako kdyby byla zapojená do elektřiny. Cítím to v hlavě, hned jakmile vejdu dovnitř. Musíte naslouchat svému tělu. Tu energii můžete využít ve svém životě. Myslím, že nestárnu tak rychle. Člověk dostane pro svůj život veškerou energii, pokud o ni stojí.“
 • „Naučil jsem se neskrývat to a nestydět se za to.“
 • … jeden z nejlepších hokejistů všech dob málokdy z domova vyjde bez náboženských relikvií, na svých hokejkách má namalované kříže a do kostela chodí prakticky každý den.
 • … před důležitými zápasy četl z bible.
 • … nepije alkohol a málokdy se chodí bavit ven.

Požádejte studenty, aby své odpovědi sdíleli ve trojicích, pak v celé skupině.

REFLEXE:

Vystavte ve třídě následující otázky. Nejspíš nestihnete prodiskutovat všechny, proto ať se každá trojice studentů vyjádří k té otázce, kterou si sama vybere. Nechte studenty otázku prodiskutovat nejdříve ve trojici, následně by měli s průběhem diskuse seznámit celou třídu.

 • Zdá se vám, že se v případě Jaroslava Jágra na základě informací z článku jedná o víru nebo o pověrčivost? Proč? Jak vnímáte rozdíl mezi těmi dvěma slovy (pojmy)?
 • Jaké církve je hokejista Jágr na základě článku členem? Můžeme se to vůbec z článku dozvědět?
 • Má Jágr pravdu, když říká, že základ povolání kněze je práce a pomoc ostatním? Proč?
 • Jak souvisí nepití alkoholu a chození ven s přáteli s vírou? Souvisí to spolu vůbec?
 • Jak souvisí s vírou stav ženatý/svobodný? Proč je informace o Puhajkové v článku?
 • Souhlasíte s Jágrem, když tvrdí, že u nás není mnoho věřících kvůli pronásledování v období komunismu?
 • Do jaké míry je víra záležitostí osobní a do jaké veřejná?
 • Jak se liší víra a církev?
 • Jakým způsobem by se měla média tématu víry dotýkat, dávat věřícím prostor? (kupř. mše v přímém přenosu) apod.

V případě, že vám zbývá ještě trochu času, můžete studentům na závěr zadat volné psaní nebo úvahu na jedno z následujících témat:

1. V co věřím já?

2. „Bůh od nás zřejmě očekává něco zcela jiného než to, zda věříme v jeho existenci.“ (Tomáš Halík, Chci, abys byl, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012)

3. „Krize náboženství je převážně krizí náboženských představ a jazyka, jímž jsou vyjadřovány.“ (Tomáš Halík)

 

Autor lekce: Nina Rutová
 

Soubory k tisku

Metoda

Dvojitý zápisník (podvojný deník)
Volné psaní
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.