Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/doma-je-vas-treba', '', '3.238.204.31', 1634808787) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Doma je vás třeba! | Respekt nebolí

Doma je vás třeba!

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45-60 min.

Pomůcky: motivační text Doma je vás třeba! od Ilony Labuťové (viz příloha), potřebný počet sad (dle počtu studentů a zvoleného způsobu práce) nastříhaných pracovních listů s činnostmi Co všechno je potřebné? připravených v obálkách (viz příloha) – konkrétní znění si může učitel upravit a pak teprve se sadou pracovat (kopírovat, popřípadě nachystat do obálek)

Cíle:

 • Studenti se aktivně podílejí na výběru činnosti/tématu, kterému se budou společně věnovat.
 • Studenti zdůvodňují své návrhy na činnosti, které považují za potřebné/méně potřebné a vycházejí přitom z vlastních priorit, zkušeností, představ o zvládnutelnosti úkolů.

 

Postup:

EVOKACE

Zeptejte se studentů, jaký příběh by mohl mít pointu, která končí větou Matky Terezy: „Jeďte hledat svoji vlastní Kalkatu k sobě domů! Doma je vás třeba!“

Na vymýšlení hypotéz studentům ponechejte chvíli čas. Svůj předpoklad ať sdílí nejdříve ve dvojici, pak se zeptejte na názory celé skupiny.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Přečtěte třídě nahlas nebo dejte studentům individuálně přečíst text Doma je vás třeba! od Ilony Labuťové (viz příloha), a to až do místa, ve kterém cituje Matku Terezu. Citace již zazněla: „Jeďte hledat svoji vlastní Kalkatu k sobě domů! Doma je vás třeba!“

Poté dejte studentům do dvojic rozstříhané sady činností z přílohy (případně si je mohou nastříhat sami). Se seznamem činností (cílů) by bylo dobré postupovat metodou nazvanou Bod zlomu

Poznámka: Sami si seznam činností včas projděte a případně vyřaďte z pracovního listu ty, které z nějakého pádného důvodu nepovažujete za vhodné v seznamu ponechat, případně do seznamu přidejte vlastní návrhy činností.

REFLEXE

Reflexe probíhá, když žáci o navržených činnostech debatují, zdůvodňují své návrhy a docházejí ke shodě. Možná bude dobré je upozornit, že nejde o to, která dvojice „se prosadí“, ale o rozumný a dobře zdůvodněný výběr, na němž se shodne celá čtveřice (poté osmice a na závěr celá třída).

Pokud bude vhodná chvíle, můžete si na závěr hodiny rozdělit, co kdo z žáků do příště v rámci seznamu uvedených činností/cílů nastuduje, zpracuje, zjistí, přinese… Žáky ubezpečte, že to, k čemu ve třídě dospěli, berete vážně a že v nejbližším možném termínu na dnešní hodinu navážete.

Na závěr hodiny připomeňte studentům příběh Ilony Labuťové, kterým začala dnešní lekce, a dočtěte jej studentům do konce.

Diskutujte se studenty o tom, jaká mohou být rizika pomáhajících profesí nebo charitativní činnosti a co z toho vyplývá pro ně coby studenty.

Návrh hodnocení studentů:

Z navržených otázek vyberte pro studenty jen ty, na které chcete znát odpověď:

Mé dnešní „AHA“ (co mi vrtá hlavou):

 

Celkové hodnocení dnešní hodiny:                       1     2     3     4     5     6
                                                                               nejhorší                       nejlepší


Důvody mého hodnocení:

 • Dnešní hodinu považuji za důležitou, protože………
   
 • Dnešní hodinu nepovažuji za důležitou, protože………
   
 • Cítil/a jsem se v dnešní hodině dobře, protože………
   
 • Necítil/a jsem se v dnešní hodině dobře, protože………

Poznámka: Činnosti/cíle v pracovním listu se shodují s cíli jednotlivých lekcí ve výukovém materiálu Respekt nebolí. Pokud uznáte za vhodné, je možné k cíli, který si žáci vybrali, použít vhodnou lekci (její část nebo podpůrný materiál) nebo ponechat přípravu projektu na studentech.


Autor lekce: Nina Rutová.

Soubory k tisku

Metoda

Bod zlomu
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.