Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/cuba-libre', '', '3.237.2.4', 1632429962) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Cuba Libre | Respekt nebolí

Cuba Libre

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: text Cuba Libre pro každého studenta, kopie textů Noviny jako škola, Druhá zpráva o mém domácím vězení a Politika a svědomí od Václava Havla pro každého studenta (viz přílohy), výhodou možnost připojení na internet

Cíle:

 • Studenti odkrývají paralelu mezi totalitním režimem na Kubě a v bývalém Československu.
 • Studenti zvažují důvody pro a proti vměšování se do interních problémů totalitních režimů a vyjádří své stanovisko v krátké argumentační eseji.

Postup:

EVOKACE

Požádejte studenty, aby dali dohromady seznam zemí, kde momentálně vládnou totalitní režimy. (Zadání mohou dostat i jako domácí úkol, evokace proběhne v takovém případě rychleji. Jako zdroj mohou využít např. webové stránky International Amnesty.) Poté jim položte následující otázky:

 • Víte, že do některých z těchto zemí jezdí disidentům pomáhat také dobrovolníci z Česka?
 • Věděli byste o nějakém konkrétním případu pomoci?
 • Jaký názor máte na takovýto druh pomoci?

Poznámka: Na tomto místě by bylo vhodné propojit studentům obsah následující lekce s tím, co všechno již vědí z hodin historie nebo občanské výchovy, a upozornit je, že dnešní hodina (nikoliv striktně dějepisná) bude tematická – budou pracovat s vyprávěním dobrovolnice, která jezdí na Kubu, a také se záznamy Václava Havla z doby totalitního Československa. Tématem je právo na shromažďování a s ním úzce související svoboda slova.

Teprve potom jim přečtěte následující úryvek z textu Cuba Libre Pavly Holcové:

„Když jsem poprvé jela na Kubu, měla jsem za úkol zorganizovat seminář pro přibližně 25 nezávislých kubánských novinářů o tom, jak má vypadat dobrý článek, co by tak mohlo evropské čtenáře zajímat a jak dnes vypadají noviny u nás – když už je nevlastní stát ale velcí mezinárodní vydavatelé.“

Po přečtení uvedeného úryvku se studentů ptejte: 

 • Proč jela Pavla na Kubu?
 • Z jakého důvodu měla Kubánce učit psát články pro evropské novináře?
 • Dá se předvídat, jak asi bude příběh z Kuby pokračovat?

Nespokojte se s jedinou odpovědí, ale přemýšlejte na základě textu i o dalších, které vás nenapadly hned napoprvé. Očekávané odpovědi: školit novináře, protože tam asi neumějí psát články do novin, protože nezávislí novináři píší jinak než závislí novináři, měla je naučit psát dobré články… 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ  

Propojte studentům současnou situaci na Kubě se situací z naší nedávné historie. Rozdejte a zároveň jim nahlas přečtěte text Václava Havla Noviny jako škola, ve kterém popisuje problémy, před kterými stáli čeští disidenti, když v roce 1987 dostali nápad, že by v totalitním socialistickém Československu mohli začít vydávat nezávislé noviny. 

Poté požádejte studenty, aby na základě přečteného textu našli ještě další důvody, proč může být pro kubánské nezávislé publicisty důležitý seminář novinářky z demokratické země.

Pokračujte ve společné četbě textu Cuba Libre, tentokrát až do konce. Po jeho přečtení položte studentům následující otázky:

 • Připadá vám řešení Anny také dobré?
 • Existuje v takové situaci nějaké skutečně dobré řešení?
 • Máme pro „dobré rozhodnutí“ nějaká kritéria?

V rámci minilekce veďte se studenty paralelu mezi současnými zákony na Kubě a v Československu po nástupu komunistů k moci:

Paragraf 24 o svobodě shromažďování nabyl roku 1948 u nás toto znění:

(1) Právo shromažďovací a spolčovací se zaručuje, pokud se tím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a řád.

Otázka pro studenty: Jak si máme vyložit slova „pokud se tím neohrožuje lidově demokratické zřízení nebo veřejný pokoj a řád“?

Pro ilustraci, jak bylo možné si zákony dříve vykládat, přečtěte studentům další vzpomínku Václava Havla z 80. let Druhá zpráva o mém domácím vězení. „Shodou okolností“ jde i v tomto textu o setkání s novinářem ze Západu.

Možná si po přečtení textu budou moci studenti lépe představit, jaká je situace na Kubě a s čím mohou počítat dobrovolníci, kteří na Kubu nejedou za „krásami Karibiku“. Otázka zní, jestli mají či nemají jejich „mise“ smysl, o co jde při takových setkáních, seminářích, intervencích, o nichž ani nevíme, jestli se opravdu uskuteční, jestli je policie nepřekazí, jestli se vůbec budou konat.

Poslední z Havlových textů Politika a svědomí studentům rozdejte s doporučením, aby si v něm podtrhli myšlenky, které by chtěli komentovat. Doporučte minimálně 2 myšlenkové celky.

REFLEXE

Požádejte studenty, aby své komentáře navzájem sdíleli v menších skupinkách nebo rozpoutejte debatu v celé třídě.

Na závěr položte tuto otázku: Má podle vás smysl vměšovat se do politiky ve vzdálené Kubě?

Požádejte studenty, aby si na ni odpověděli v krátké (max. 10 min.) argumentační eseji, která bude mít tyto části:
1. Tvrzení
2. Argument (důvody pro tvrzení)
3. Důkazy
4. Protiargument a jeho vyvrácení
5. Závěr (lze nabídnout řešení nebo skončit otázkou)

Eseje nechť studenti sdílí ve dvojicích, dobrovolníci mohou své eseje přečíst všem.

Varianta:
Esej můžete samozřejmě zadat i jako domácí úkol.

Návrh hodnocení žáků:
Průběžně vyhodnocujte aktivitu studentů. U eseje je možno dát studentům zpětnou vazbu nejen k jejímu obsahu, ale také ke struktuře. Pokud chcete eseje hodnotit známkou, bodováním, procenty, je dobré mít jasně stanovena kriteria, která můžete vytvořit společně se studenty.

Autor lekce: Nina Rutová
 

Materiál k výuce

Cuba Libre

Soubory k tisku

Metoda

Argumentační esej
 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.