Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/co-s-klarkou', '', '3.237.2.4', 1632427518) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Co s Klárkou? | Respekt nebolí

Co s Klárkou?

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: flipchart/tabule, fixy nebo křídy, kopie textu Co s Klárkou? od Venduly Karasové pro přečtení celé třídě

Cíle:

 • Studenti se vžijí do pocitů účastníků příběhu.
 • Studenti diskutují a hledají sami východisko z „neřešitelné situace“.

Postup:

EVOKACE

Vyučovací hodinu zahajte třeba takto: Dnes se budeme zabývat jedním příběhem ze života. Klárce je 6 let a nechtějí ji přijmout do žádné základní školy. Napadá vás, jak je to možné?

Dejte studentům dvě minuty na přemýšlení, pak jejich nápady zapište na flipchart (tabuli). Nijak je nekomentujte, jen žádejte o vysvětlení a upřesnění, proč by zrovna např. němá Klárka, nebo Klárka s mentálním postižením, nebo Klárka na vozíku, nebo Klárka s … nemohla začít chodit do školy v místě, kde bydlí.

Až bude soupis hotov, ptejte se, co by bylo třeba udělat, aby důvody, které studenty napadly, byly řešitelné a Klárka mohla zasednout do lavice spolu s ostatními vrstevníky. Nápady můžete opět zapisovat na flipchart či tabuli.

Studenty můžete nechat i hlasovat o pravděpodobné příčině, která Klárce zabránila chodit do školy. Hlasování proběhne rychleji, když každý student udělá čárku u důvodu, který mu připadá nejpravděpodobnější.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Nyní studentům nahlas přečtěte úvodní část Klárčina příběhu:

U mého kancelářského stolu sedí malá holčička. Trochu se stydí, usmívá se a na list papíru píše velkými kostrbatými písmenky K L Á R K A. Už se moc těší do školy. Chodí tam všichni její kamarádi. Je konec léta 2008.
Klárka přišla s maminkou, potřebují pomoct s vyřízením nástupu do školy. Nejprve to vypadá, že hlavní problém bude v tom, že škola začíná už za pár dní a Klárka do žádné zapsaná není.  Po chvíli se ukazuje, že to bude složitější. Klárka se narodila na Slovensku. V zápětí se s maminkou odstěhovaly do Čech, nelegálně.  Ani jedna nemá žádný průkaz totožnosti,  pojištění,  příjem…  Žijí u známých v sociálně vyloučené lokalitě.

Zeptejte se studentů, jak blízko byli svými návrhy realitě Klárčina příběhu a jak asi bude příběh pokračovat. Nápady opět ponechejte bez komentáře a po vyčerpání všech možností, se kterými studenti přijdou, čtěte dál:

S maminkou řešíme, že si napřed musí vyřídit doklady. Znamená to cestu na východní Slovensko, rodina je ale prakticky bez peněz. Navíc není nikdo, kdo by se mezitím postaral o Klárku. Když pojedou spolu, náklady na cestu se ještě zvýší. Mezitím zkoušíme také hledat školu, kam by Klárku přijali. Na všech úřadech počínaje městským školským odborem a konče ministerstvem školství panuje shoda – ano, dítě samozřejmě má právo na vzdělání zajištěné Listinou základních práv a svobod. Jak tohle právo uplatnit v praxi, ale nikdo neví. Vzít do školy dítě bez dokladů? Vyloučeno. Klárka potřebuje rodný list a kartičku pojištěnce, maminka občanský průkaz. Nakonec situaci řešíme i s pracovnicemi OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), nikdo ovšem neví, co dělat. Vzhledem k tomu, že holčička vlastně „neexistuje“, problém nikoho moc nezajímá. Po čtyřměsíčním vyřizování, kdy jsme téměř nikam nepokročili, se nám klientka i s dcerou ztrácí z dohledu. 
 

Položte studentům otázku, kam asi maminka s dcerou zmizely, co se s nimi dělo dále. Návrhy vyslechněte a pak přečtěte jen krátké pokračování:


V srpnu roku 2009 se historie opakuje. Do puntíku. Maminka ví, že Klárka musí chodit do školy a Klárka tam moc chce. Stále nemají doklady, finance ani nárok na jakoukoli podporu od státu.

V tuto chvíli požádejte studenty, aby se zamysleli, jestli je napadá, kam by se mohla Klárčina matka nebo vypravěčka příběhu obrátit o pomoc. Co budou asi studenti odpovídat? Mohla by se obrátit na média, na ministerstvo spravedlnosti, na nějakou právní poradnu, na ombudsmana? Pokaždé je upozorněte (pokud to neudělají sami), že matka je v ČR nelegálně, neví si se situací rady a navíc se bojí, že jí Klárku odeberou, když zjistí, že nechodí do školy.

Listina základních práv Evropské unie přitom v Kapitole ke vzdělání v článku 14 jasně říká:

1.   Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.

2.   Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

Pravděpodobně se ocitnete s příběhem v patové situaci, stejně jako „hrdinky“ našeho příběhu.

REFLEXE

Na závěr se zeptejte studentů: Kdo by se podle vás v této situaci mohl angažovat a jak, aby Klárka konečně nastoupila do školy?

Odpověď na otázku by měli studenti hledat v pětičlenných skupinkách následujícím způsobem.
V každé skupině si studenti rozdělí role:

 • Klárka
 • Maminka
 • Ředitel/ka školy
 • Pracovnice OSPOD
 • XY (tato role je neobsazená. Je třeba obsadit ji člověkem, který by mohl pomoci: Kdo to je? Kdo by se případu mohl ujmout, aby konečně mohla Klárka do školy? Jak to zařídí, aby to nebylo pro nikoho ohrožující ani ponižující?)

Poznámka: V případě, že studenti na takovou fiktivní (a přitom reálnou) osobu nepřijdou, můžete jim nabídnout roli, kterou zastává facilitátor/mediátor. Ten má za úkol vést diskusi ostatních tak, aby se komplikovaná situace vyřešila.

Všichni se vžijí do své role a pokusí se ostatním vysvětlit, jak se cítí a proč jednají tak, jak jednají. Úkolem skupiny (studenti jsou stále v rolích) je nalézt způsob, jak by se situace dala řešit. Formou dohody? Pravidel? A jak by se dalo řešit Klárčino dvouleté zpoždění, které již oproti ostatním dětem má? Buďte zvědaví, na co studenti přijdou.

Na řešení příběhu v rolích dejte studentům alespoň 15 minut. Po uplynutí času nechte jednotlivé skupiny prezentovat, k čemu došly, na čem se shodly. Pak ať samy ocení nejlepší nápady, ať již své nebo od ostatních skupin.

Budou-li studenti zvědaví, dovyprávějte reálný příběh Klárky svými slovy.

Na závěr by bylo dobré vrátit se k původnímu soupisu Proč asi Klárka nemůže nastoupit do školy? a zeptat se studentů, jestli je opravdu nutné, aby se některé děti nemohly učit spolu s ostatními, jestli nemůže být i někde v našem okolí nějaké dítě, které bychom mohli (jako třída, jednotlivci ze třídy) podpořit.

Studenti se mohou doma inspirovat např. na webových stránkách Nové školy, o. p. s.

Návrh hodnocení žáků formou dotazníku:

 • Co mě zaujalo, co jsem si uvědomil/a na příběhu Klárky?
 • Co mne zaujalo v dnešní výuce?
 • Jaké pocity jsem v dnešní hodině zažil/a?
   

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.