Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bubak-aneb-pozitivni-diskriminace', '', '3.237.2.4', 1632434470) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Bubák aneb Pozitivní diskriminace | Respekt nebolí

Bubák aneb Pozitivní diskriminace

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: kopie článku Bubák? Ne, první saúdská atletka na olympiádě (ke stažení na http://www.superspy.cz/sport/15418-bubak-ne-prvni-saudska-atletka-na-olympiade) pro každého studenta, papíry a psací potřeby, fotografie olympijské sportovkyně Sarah Attar (k dispozici u novinového článku) pro každého studenta či pár výtisků pro kolování ve třídě, další podpůrné texty (ke stažení na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitivn%C3%AD_diskriminace, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/pozitivni-diskriminace, http://lidskaprava.poradna-prava.cz/)
 
Cíle:

 • Studenti debatují o kladných i záporných stránkách pozitivní diskriminace.
 • Studenti kriticky analyzují článek a učí se rozpoznávat mediální manipulaci.

Postup:

EVOKACE
 
Na úvod hodiny se zeptejte studentů, zda vědí, co se skrývá pod pojmem pozitivní diskriminace. Nechte je, ať každý sám zkusí napsat definici tohoto pojmu.

Poté ať porovnají své definice se zde uvedenou:

Pozitivní diskriminace je specifický termín, který byl zaveden jako neadekvátní překlad k anglickému affirmative action. Správným překladem by bylo „podpůrné akce“. Smyslem podpůrných akcí je vyrovnat nerovnosti, k nimž dochází na základě příslušnosti k marginalizované skupině – na základě rasy, pohlaví, regionu atp., nebo zvýšit etnickou či jinou diverzitu.
Rozsah se pohybuje od politiky zaměstnanosti a vzdělávání po veřejné zakázky a zdravotní programy. Cíl pozitivní diskriminace je dvojí: maximalizovat diverzitu ve všech oblastech společnosti spolu s jejími předpokládanými výhodami a kompenzovat vnímané znevýhodnění způsobené zjevnou, institucionální, nebo neúmyslnou diskriminací. Rozsah pozitivní diskriminace by tedy měl vést k vyrovnání podmínek znevýhodněné skupiny obyvatel a zbytku populace. Zvýhodňované skupiny mohou být ve státě nejen menšinou, ale také většinou (např. Malajsie – zvýhodňováni jsou Malajci, kteří tvoří většinu obyvatelstva, na úkor ekonomicky úspěšnějších Číňanů).


Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitivn%C3%AD_diskriminace

Rozdělte třídu na skupiny po třech. Ve trojici se vždy první student pokusí uvést příklad pozitivní diskriminace, druhý uvede výhodu, kterou by taková diskriminace mohla přinést, třetí naopak nevýhodu. Poté si role prohodí.

Příklad:
1. student: Pozitivní diskriminace je, když se zákonem určí, že má v parlamentu zasedat stejný počet žen a mužů.
2. student uvádí výhodu: Ženy budou samy moci schvalovat zákony, které se jich dotýkají.
3. student uvádí nevýhodu: Do parlamentu se kvůli naplnění kvóty dostanou také nekvalitní kandidátky. Muži si tak svých kolegyň nebudou vážit.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Nechte žáky pozorně přečíst následující článek Bubák? Ne, první saúdská atletka na olympiádě. 

REFLEXE 

Diskutujte se studenty o následujících otázkách:

Otázky k pozitivní diskriminaci:

 • Jedná se v případě Sarah o pozitivní diskriminaci? Proč?
 • V čem všem měla Sarah oproti ostatním ženám nevýhodu?
 • Zachoval se podle vás Mezinárodní olympijský výbor správně? Proč?
 • Věří novinář tvrzení Sarah, že bude už na příští olympiádě silný saúdskoarabský tým?
 • Jsi zastáncem (zastánkyní) pozitivní diskriminace i v tomto případě?

Nechte studenty o otázkách vždy krátce diskutovat.

Otázky k novinářskému pojetí události:

 • Jaký je novinářův vztah k účasti saúdskoarabské atletky na olympiádě? Svůj argument podpořte citacemi z textu.
 • Co se s námi snaží text udělat?
 • Jak může být tento text čten různými čtenáři? (Sarah, vládou v Saúdské Arábii, proti-muslimskými extremisty, muslimskými extremisty…)
 • Které věty byste vynechali nebo formulovali jinak, aby zpráva vyzněla pro účast Sarah na olympiádě pozitivně? Zapište si je.
 • Prohlédněte si fotografii Sarah Attar a přidejte k ní popisek, který bude pro atletku a její účast na olympiádě vyznívat pozitivně.
 • Líbí se vám, jakým způsobem o události referuje Superspy.cz, nebo byste dali přednost spíše pozitivní zprávě o její účasti na olympiádě? Své stanovisko zdůvodněte.

Návrh hodnocení žáků:

Na závěr ať každý student nahlas vyhodnotí, jaký poznatek si z lekce odnáší a jakou otázku si (dále) v souvislosti s tématem lekce klade.

 

Autor lekce: Nina Rutová

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

dfd

sdsa

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.