Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/bezpravi-ocima-ditete', '', '3.237.2.4', 1632433832) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Bezpráví očima dítěte | Respekt nebolí

Bezpráví očima dítěte

  • Poslat
  • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: papíry a psací potřeby, kopie textu Bezpráví od Davida Vackeho do každé dvojice (viz příloha)

Cíle:

  • Studenti na základě klíčových údajů a vlastních zkušeností předvídají, jak se bude odvíjet příběh, který čtou.
  • Studenti se podílejí na tvorbě školních (třídních) pravidel nebo tvorbě či připomínkování školního řádu.
  • Studenti podnítí školní parlament k práci na školních pravidlech (školním řádu).

Postup:

EVOKACE

Požádejte studenty, aby si přečetli úvodní část příběhu Bezpráví a ve dvojicích se pokusili odhadnout, o čem asi příběh bude:

Termín „bezpráví“ je možná pro následující příběhy příliš silným pojmem, ale na druhou stranu rána, kterou postižený utrží, patří často k těm nejhlubším, a přitom nenápadným a přehlíženým. Navíc úder přichází ze strany, odkud to oběť ani trochu nečeká – od uznávané autority, před zraky kamarádů, spolužáků. Navíc vzhledem k postavení obou hlavních aktérů nemá postižený možnost adekvátní obrany.

Požádejte studenty, aby ve dvojicích navrhli stručně děj, který by mohl po tomto úvodu následovat. Poslechněte si pár předpovědí v celé třídě.

Poté položte studentům následující otázku: O čem by mohl být příběh, v němž hrají zásadní roli tyto věty?

… hlásí se způsobně čtvrťák David, když paní učitelka mluví o sršni v mužském rodě.

„To musela být nějaká popletená knížka. Nebo jsi to popletl ty, co?“

... Vlastně tak úplně sám není – je plný ponížení, vzteku, studu a bezmoci. Vše je o to horší, že je o své pravdě absolutně přesvědčen.

Poslechněte si výklad (hypotézy) studentů. Pokud možno se zdržte komentáře.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Nechte studenty, ať si přečtou druhou část příběhu Bezpráví. Poté je nechte předvídat, jak podle nich asi zareaguje paní učitelka. Důležité je, aby svou předpověď zdůvodnili na základě předchozího textu nebo na základě vlastní zkušenosti. Několik hypotéz ať opět zazní před celou třídou.

Studenti pak mohou text dočíst až do konce.

REFLEXE

Zeptejte se studentů, jestli se příběh, který vytvořili na základě klíčových vět, v něčem podobá příběhu, který právě dočetli. Najdou v nich nějaké společné rysy?

Na závěr požádejte studenty, aby navrhli pravidla, která by mohla ve vaší škole „zaručit“, aby se podobné situace ve škole neděly, aby bylo v případě konfliktu možné odvolat se na zásadu, kterou navrhnete.

Existuje-li na škole žákovský parlament, mohou mu dát studenti podnět, čím by se mohl příště zabývat.

Některý ze studentů může na schůzce školního parlamentu vést nejprve se spolužáky tuto lekci, teprve na ni pak může navazovat tvorba (doplnění) školních pravidel (školního řádu).

Poznámka: Pokud nemáte školní parlament, může být tato lekce jednou z motivačních lekcí k založení a práci školního parlamentu. V tom případě doporučujeme navštívit webové stránky Centra pro demokratické učení, viz http://cedu.cz/zakovske-parlamenty.

Návrh hodnocení žáků:

Dávejte v průběhu lekce studentům zpětnou vazbu, posuzujte jejich nápady z hlediska pochopeného/nepochopeného zadání po každém úkolu.

Autor lekce: Nina Rutová

Soubory k tisku

  • Poslat
  • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.