Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"Non-static method view::load() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:71:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/views.module\";s:5:\"%line\";i:906;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:134:\"Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:92:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc\";s:5:\"%line\";i:607;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:102:\"Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options()\";s:5:\"%file\";s:97:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc\";s:5:\"%line\";i:24;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:130:\"Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table 'respektnebol.watchdog' doesn't exist query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:126:\"Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state)\";s:5:\"%file\";s:87:\"/www/sites/4/site31264/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc\";s:5:\"%line\";i:134;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/zdroje/afghanky-v-praci', '', '3.237.2.4', 1632432736) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Afghánky v práci | Respekt nebolí

Afghánky v práci

 • Poslat
 • Tisk

Metodický list

Předpokládaný čas: 45 min. (Lekce může zároveň přerůst do třídního projektu.)

Pomůcky: kopie komiksu Afghánky v práci pro každého studenta, kopie právních předpisů pro každého studenta (viz přílohy), výhodou přístup na internet

Cíle:

 • Studenti vyhodnocují chování zaměstnavatele při příjmu uchazeče do zaměstnání.
 • Studenti sami vymýšlejí nedovolené otázky při výběru uchazeče do zaměstnání a porovnávají je s právními předpisy, se zákonem.
 • Studenti navrhují opatření, která by mohla ohroženým lidem (skupinám) nástup do zaměstnání nebo výkon práce usnadnit/umožnit.
 • Studenti připraví osvětu k tématu pracovní diskriminace pro své spolužáky ve škole, např. připraví mediální kampaň, seriál stripů, komiksy, happening, videa atp. (v případě realizace třídního projektu).

Postup:

EVOKACE

Na úvod hodiny položte studentům evokační otázku: Co všechno vás bude zajímat, na co se budete ptát, co budete oficiálně i neoficiálně zjišťovat, až si budete vybírat nějaké zaměstnání?

Otázky ať studenti rovnou třídí na ty, které spadají do kategorie náplň práce, potřebná kvalifikace, a na ty, které souvisejí s pracovními podmínkami (práva, pracovní návyky, zvyklosti, pracovní doba a klima na pracovišti, způsob rozhodování a vedení firmy …).

Každý, ať si své otázky zapíše sám za sebe, pak o nich nejprve ve dvojicích a nakonec krátce v celé skupině diskutujte.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU INFORMACÍ

Dejte studentům přečíst příběh Afghánky v práci  zpracovaný komiksovou formou. Po četbě studentům položte tyto otázky:

 • Na co se ptají některé ženy v Afghánistánu, pokud se zajímací o práci?
 • Zachoval se podle vás hrdina příběhu při přijímání muže/ženy na novou pracovní pozici do zaměstnání správně? Proč ano, proč ne?
 • Myslíte, že v ČR existují lidé (skupiny lidí), kteří mohou být při výběru na pracovní pozici znevýhodnění?
 • Na co by se zaměstnavatel při pohovoru se zájemcem o práci neměl podle vás ptát?
 • Jaké otázky byste při přijímacím pohovoru vnímali jako netaktní, diskriminační?

Požádejte studenty, aby navrhli konkrétní nedovolené otázky.

Nedovolené otázky:


Poté studenty požádejte, aby si přečetli krátký úryvek ze Zákona o rovném zacházení (viz příloha). Po jeho přečtení mohou studenti doplnit seznam nedovolených otázek o nové nápady. Zeptejte se jich, zda si myslí, že se v případě porušení zákona může uchazeč o práci někde odvolat a hledat právní ochranu.

Nápady ať si zapíší každý na papír a následně je porovnají s textem Právní prostředky ochrany před diskriminací (viz příloha). 

Poté studenty krátce seznamte s projekty/nevládními organizacemi, které se porušováním antidiskriminačního zákona zabývají:


REFLEXE

Požádejte studenty, aby vytvořili kreativní týmy, jejichž úkolem bude do 15 minut přijít s nápady, jak by bylo vhodné měnit pracovní podmínky, prostředí, pracovní dobu, formy práce a celkovou situaci na pracovišti, aby byla vstřícná i k „hendikepovaným“ uchazečům/uchazečkám o místo?

Nápady sdílejte v celé skupině a označte z nich ty, které vám připadají uskutečnitelné bez vynaložení speciálních finančních prostředků (případně mohou firmě prostředky ušetřit), a na ty, které vyžadují hlubší promyšlení celé strategie, zavedení dalších souvisejících kroků, jejich rozpracování atd.

Na závěr hodiny požádejte studenty, aby se znovu zamysleli nad otázkou z úvodu hodiny: Co všechno vás bude zajímat, na co se budete ptát, co budete oficiálně i neoficiálně zjišťovat, až si budete vybírat nějaké zaměstnání? Dejte jim možnost, aby si připsali další otázky pro zaměstnavatele.

Varianta: třídní projekt

Studenti si zvolí formální prostředky pro osvětu spolužáků ve škole. Mohou připravit např. prezentaci k tématu, plakáty, ve výtvarné výchově vyrobit komiksy, uspořádat happening, natočit videa atp., projekt může překročit hranice školy.

Návrh hodnocení žáků:
Studenti i učitel slovně oceňují výstupy v jednotlivých fázích lekce/projektu.

Autor lekce: Nina Rutová

Materiál k výuce

Afghánky v práci

Soubory k tisku

 • Poslat
 • Tisk

Komentáře

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Tato otázka je pro ověření, zda jste opravdový návštěvník a ne automatizovaný spamový robot.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.