Školní projekty

Níže naleznete stručný popis školních projektů realizovaných dvanácti partnerskými školami. Projekty jsou pestré co do lidsko-právních témat, tak svým pojetím. Podrobnější výstupy k jednotlivým projektům jsou k dispozici v přílohách. Přejeme inspirativní čtení.  

  • Poslat
  • Tisk

ŽIJEME SPOLU, KOMUNIKUJEME SPOLU, POTŘEBUJEME SE A OBOHACUJEME SE NAVZÁJEM

Obsahem projektu SOŠ Olomouc, s. r. o. bylo několik na sebe navazujících nebo paralelně realizovaných aktivit, směřujících k odstranění nezájmu a časté lhostejnosti ke spoluobčanům starších generací. Projekt se zaměřil na znovunavázání na tradice udržování rodinných vazeb, paměť rodiny.

Zaostřit: Ústí nad Labem

Projekt Gymnázia Jateční se zaměřil na reflexi lidských práv ve městě Ústí nad Labem. Stěžejní aktivitou projektu se stal fotografický desetiboj, jehož cílem bylo vzbudit ve studentech zájem o jejich rodné město v souvislosti s lidskými právy. V dlouhodobém měřítku je Ústí nad Labem městem, které má jeden z nejhorších mediálních obrazů v republice.

TANČÍCÍ DĚTI

Cílem projektu Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem  bylo vytvořit příležitost pro začlenění zdravotně postižených do života běžné populace a podpořit uplatňování lidských práv OZP.

PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA, ČLOVĚK – PŘÍTEL PSA

Cílem druhého školního projektu SUPŠ a VOŠ Turnov byla pomoc psům v psím útulku v Turnově. Jednalo se nejen o aktivity přímé pomoci, ale i o charitativní sbírku pro tuto organizaci, resp. její „obyvatele“. Projekt začal zmapováním situace v psím útulku. Následovala tvorba a distribuce propagačních materiálů a letáků.

MAJÁLES 2012

Projekt Majáles 2012 SUPŠ a VOŠ Turnov navazoval na každoroční aktivitu, kterou pravidelně pořádají studenti druhého ročníku pod záštitou školy. V letošním roce byl tradiční Majáles doplněn o několik částí, které podpořily lidsko-právní a charitativní rovinu celé akce.