Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/planovani-vyuky?page=8' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Plánování výuky | Respekt nebolí

Plánování výuky

Jmenuju se Robert

Předpokládaný čas: 45-60 min.

Pomůcky: počítače, dataprojektor nebo interaktivní tabule (tedy technika, která umožňuje promítání videa), krátký film Robert, flipchart nebo tabule, psací potřeby

Lucy má čas na všechno

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: flipchart s předem napsaným textem (tabulkou, viz evokace či příloha), tabule, kopie textu Lucy má čas na všechno pro každého studenta (viz příloha), při přípravě se vám také mohou hodit informace o dobrovolnictví z některých internetových zdrojů (viz reflexe)

Odpovědný spotřebitel

Předpokládaný čas: 45-90 min. (Záleží na počtu studentů a důkladnosti, s jakou chcete skloubit znalosti z geografie a politologie s vlastním chováním studentů coby spotřebitelů.) Varianta: Hodina může přerůst do projektu pro celou školu.

Pomůcky: meotar nebo interaktivní tabule popřípadě flipchart, text Komerční kolonizace Afriky od Markéty Kutilové pro každého studenta (viz příloha), internet, učebnice zeměpisu, mapy, případně další pomůcky dle potřeb doprovodného projektu