Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/planovani-vyuky?page=5' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Plánování výuky | Respekt nebolí

Plánování výuky

Nalijme si čisté vody

Předpokládaný čas: 45 min. (případně lze lekci rozšířit na třídní nebo školní projekt)

Pomůcky: počítačová učebna nebo notebooky, případně dataprojektor či interaktivní tabule, na kterou lze promítat z internetu animovaný film Voda, sklenička/kelímek na vodu pro každého studenta, zdroj vody nebo džbány s vodou, připojení k internetu

Respekt k nemocným

Předpokládaný čas: 45 min. (Pokud budou mít všichni studenti přístup k internetu již během vyučovací hodiny; pokud ne, bude nutné rozdělit hodinu na tři části: 1) školní úvod – četba textu a odpovědi na část otázek, 2) domácí přípravu – prohlídka webu www.cestadomu.cz a  3) reflexi v následující hodině v podobě třífázového rozhovoru.)

Pomůcky: text, tužky a papíry, kopie textu Respekt k nemocným pro každého studenta (viz příloha), popřípadě připojení k internetu

Jak se nestát otrokem

Předpokládaný čas: 45 min. (lze navázat projektem nebo 45min. lekcí Mobbing)

Pomůcky: animovaný film Otroci, promítací zařízení, interaktivní tabule nebo počítače, kopie výňatků ze Zprávy o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2009 a Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2012-2015 pro každého studenta (viz přílohy), flipchart nebo tabule