Plánování výuky

Není porod jako porod

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: interaktivní tabule pro promítnutí úryvků z novinových článků a stripu Vojtěcha Maška s názvem Byl u porodu, případně nakopírované novinové články a strip (viz popis lekce) pro každého studenta

Platová nerovnost

Předpokládaný čas: 45 min.

Pomůcky: interaktivní tabule pro promítnutí článků z internetu a stripu od Vojtěcha Maška, případně nakopírované texty Proč ženy berou méně? (Statistikaamy.cz, 06/2014) a kopie stripu pro každého studenta

Uprchlíci, aneb jak si tvoříme názor

Předpokládaný čas: 45 min. (+ lze zadat domácí úkol)

Pomůcky: interaktivní tabule či dataprojektor, dvě citace napsané zvětšeným písmem (viz EVOKACE, bod c), vytištený úryvek z Listiny základních práv a svobod (články 15 a 16) pro každého žáka, strip na téma