Životabáseň

Životabáseň se stejně jako řízená představivost zaměřuje především na naše emoce, pracuje s pojmy, jako je strach nebo láska, ptá se na naše smyslové vjemy, prožitky a sny. Jejich zvědomění může být jedním z důležitých článků, které nás vedou k aktivitě vycházející z krajiny srdeční.

Životabáseň pomáhá:

  • formulovat city, pocity a vjemy;
  • vyjadřovat postoje;
  • zvolit z mnoha možností jen některou;
  • vcítit se do jiné osoby;
  • myslet empaticky;
  • reflektovat téma.

Životabáseň je možné zadávat dvojím způsobem:

a) Čteme a zároveň píšeme na tabuli studentům postupně instrukce nebo začátky veršů a pokaždé počkáme, až si „verš“ všichni doplní vlastním textem.

b) Rozdáme studentům předtištěný pracovní list, do něhož dopíší své verše. (Tato verze někdy studenty svádí k mechanickému vyplňování typu doplňovačka).

Studenty upozorněme, že nejde o rýmy a v prvé řadě nejde ani o poezii. Ta vzniká jaksi mimoděk, jako výsledek dobře konstruovaného zadání, které nedovolí, abychom nakonec „báseň“ vnímali jako nepovedenou.

Při sdílení životabásní si studenti uvědomují svou originalitu, podobnost nebo jinakost, neexistenci kategorií „správně“ – „špatně“.

Životabáseň (až na výjimky) používáme většinou v reflexi.

VARIANTY

Životabáseň (varianta I)

Jsem: (Rozhodni o jméně toho, o kom píšeš. Bude to XY, nebo mu dáš smyšlené jméno a příjmení?)
Doplň přídavné jméno:
Doplň ještě jedno přídavné jméno:
Zařazení
(pracovní, společenské, bytostné...):
Pokračujte tak, že přepíšete začátek verše a doplníte jej.
Která/který si přeje být:
Která/který sní o:
Která/který chce:
Která/který se bojí:
Jejíž/jehož oblíbená barva je:
Která/který nesnáší:
Která/který miluje:
Jeden řádek můžeš škrtnout.
Ten, co se ti líbí, opakuj.

Otázka pro studenty: Napíšeš na začátek i na konec básně pomyslné jméno a příjmení, nebo jen jméno/jen příjmení? Nebo pokaždé jinak? Bude tvá pomyslná postava XY? Na začátku i na konci? Vyber si z velkého počtu variací, které máš k dispozici, nebo vymysli nějakou svou.)

Životabáseň (varianta II)

První sloka:

Jsem (dvě vaše speciální vlastnosti)
Chci se dozvědět (něco, co vás právě v tyto dny moc zajímá)
Slyším (co vám tolik zní v uších)
Vidím (před svým vnitřním zrakem)
Toužím po (nějaké opravdu vysněné věci)
Jsem (dvě vaše speciální vlastnosti – opakuje se první řádek)

Druhá sloka:

Tvářím se, že jsem (co skutečně předstíráte)
Prožívám (cit či pocit ve vaší fantazii)
Dotýkám se (něčeho pomyslného)
Dělám si starosti o (něco skutečně naléhavého)
Pláču nad (něčím, co vás činí vážně smutnými)
Jsem (dvě vaše speciální vlastnosti – opakuje se první řádek)

Třetí sloka:

Dobře rozumím, že (něco, co vážně dobře znáte)
Tvrdím, že (něco, v co skutečně věříte)
Sním o tom, že (něco, o čem se vám jenom sní)
Snažím se, aby (něco, o co vám vážně jde)
Doufám, že (něco, na čem vám skutečně záleží)
Jsem (dvě vaše speciální vlastnosti – opakuje se první řádek)

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová 

 
  • Poslat
  • Tisk