Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/t-graf-vnitrni-dialog-a-priprava-k-diskusi' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
T- graf (vnitřní dialog a příprava k diskusi) | Respekt nebolí

T- graf (vnitřní dialog a příprava k diskusi)

T-graf je užitečná a jednoduchá grafická pomůcka všude tam, kde existují binární (protichůdné) pohledy, názory, postoje, kdy má určitá věc svá pro i proti, plusy i mínusy. Technicky vzato postačí, když si rozdělíme papír na dvě části a do záhlaví napíšeme základní otázku a dva sloupce vnímáme jako ANO (PRO) / NE (PROTI).

Proč používat T-graf  i v případech, kdy máme jasný názor?

Stává se, že na nějakou věc už máme utvořený názor a nevnímáme potřebu si něco ujasňovat. Právě v tomto případě možná teprve pochopíme hlubší smysl T-grafu.  Hledání protichůdných argumentů je přínosné hned ze dvou důvodů: 1) budeme na argumenty protistrany lépe připraveni; 2) lépe si uvědomíme vážnost některých argumentů protistrany. Při diskusi se pak lépe soustředíme na samotnou argumentaci, nikoli na osobu proti nám. Proč to děláme? Je žádoucí v diskusích eliminovat nebo alespoň podstatně zmírnit nepřátelský osobní tón a debatu vést kultivovaně. Vyzkoušíme-li si být sami předem „v kůži protivníka“, zbavujeme se agrese, trénujeme empatii. Obě strany se pak scházejí k diskusi ne proto, aby se vzájemně napadaly („mlely“ si stále jen to své), ale aby společně zvažovaly něco, přemýšlely o…, byly „nad věcí“ a ponechaly osobní útoky stranou. Někdy se stává i to, že byť jsme byli na počátku sebevíce přesvědčeni o svém „správném“ či „spravedlivém“ postoji, v takto vedené diskusi se díky nestrannému hledání a sepisování argumentů promyslíme k jeho opaku, aniž bychom při tom ztráceli prestiž, respekt nebo úctu před soupeřem nebo sami před sebou.

T-graf pomáhá:

 • rozpoznat a formulovat klady i zápory téže věci;
 • vcítit se do jiného hlediska/opačné pozice/ argumentů protivníka;
 • připravit se na diskusi;
 • shromažďovat názory odborníků, zájmových skupin i extremistů;
 • diskutovat věcně na základě argumentů;
 • respektovat opačný názor;
 • promýšlet věc písemně – tedy hlouběji;
 • shrnout diskusi;
 • připravit si podklady pro argumentační esej.

T-graf je možné zařadit do výuky ve všech částech hodiny a v mnoha variacích

Evokace – nejprve do T-grafu shromažďuje nápady každý sám za sebe, v dalším kroku je možné setkat se nad argumenty ve dvojicích a připisovat si argumenty spolužáků do obou sloupců, pokračovat v téže činnosti ve čtveřicích – čtveřice pak mohou na základě všech argumentů diskutovat 2x pět minut a vyzkoušet si diskusi z obou protichůdných stanovisek.
T-graf můžeme také rovnou zadat jako práci ve dvojici.

Uvědomění si významu – pokud chceme studentům k některému tématu poskytnout co nejvíce informací a obohatit je o názory odborníků nebo je seznámit také s názory zájmových skupin (extremistů atp.), ponoukneme je, aby ke svým vlastním nápadům připisovali další argumenty v průběhu četby (případně po četbě) článků, při sledování videa či jiného výukového materiálu.
Studenti mohou studovat všichni stejné materiály, nebo můžeme úmyslně každé skupině zadat jiný, respektive protichůdný zdroj. Diskuse v reflexi pak bývají  košatější.

Reflexe
T-graf může v závěrečné fázi posloužit velmi dobře jako písemná opora při diskusi nebo jako závěrečný soupis všech argumentů. T-graf ale může být také oporou při psaní argumentační eseje

Studentům lze nabídnout T-graf také jako vhodnou osobní pomůcku v případech, kdy se rozhodují, zda něco udělat, či neudělat (např. změnit školu, bydliště, zaměstnání…vzít na sebe nějaký závazek, připravit projekt, angažovat se v…).

 

Otázka, k níž mají studenti hledat argumenty…
 
Ano (Pro)  Ne (Proti)

 
   
   
   
   
   

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová  


 

 

 • Poslat
 • Tisk

Warning: Table './respektnebol/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/sites/4/site31264/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/t-graf-vnitrni-dialog-a-priprava-k-diskusi', '', '3.226.248.180', 1601129129) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134