Řízené čtení

Řízené čtení nutí čtenáře, aby se tématem celého textu i jeho jednotlivými náměty zabývali do hloubky a četli jej kriticky.

Metoda Řízené čtení pomáhá:

  • vyjadřovat své názory;
  • porovnávat své odpovědi s novými poznatky z textu;
  • odpovídat na otázky k jednání postav, záměru textu, věrohodnosti, souvztažnostem uvnitř textu apod.;
  • rozvíjet vlastní představivost;
  • rozvíjet kritické myšlení vyššího řádu;
  • diskutovat a mít aktivní přístup k problematice textu.

Popis metody:

Obvykle probíhá řízené čtení tak, že text rozdělíme na několik částí a čteme jej po úsecích všichni najednou. Pokaždé, když v četbě ustaneme, klademe studentům otázky, případně úkoly, které je vedou ke kritické analýze a kritickému uvažování. Otázky mohou směřovat k tomu, co lze nalézt přímo v textu (např.: Jakými prostředky autor dosahuje…; Kolik postav se na příběhu podílí?) nebo směřují za text (např.: Co měla postava z textu podle tebe správně udělat? Jak se asi postava teď cítí? Máš podobnou zkušenost jako postava z textu? Co by se stalo, kdyby…? Jaké další stresující faktory kromě pohrůžky šéfa jsou při práci v médiích stále ve hře?). Je podstatné, aby otázky směřovaly k cílům lekce a aby si studenti vytvářeli na základě otázek vlastní závěry. 

Zařazení metody v modelu E-U-R:

Je důležité vědět, že než začneme text se studenty číst, je třeba zařadit nejprve evokační otázku (aktivitu) k celému textu. Řízené čtení přichází na řadu ve fázi uvědomění. Je důležité si všimnout, že do hodiny, která má strukturu E-U-R, je při použití řízeného čtení zahrnuta série kratších fází E-U-R, které se cyklicky (od pauzy k pauze) opakují. Reflexe je přítomna v diskusích nad přečtenou částí. Lekci je dobré ukončit závěrečnou reflexí, obvykle otázkou (otázkami) k celému textu. Např.: Kdo si myslí, že komiks vznikl na základě pravdivé události? Proč si to myslíte?

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová  

  • Poslat
  • Tisk