Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/rizena-predstavivost-imaginace' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Řízená představivost (imaginace) | Respekt nebolí

Řízená představivost (imaginace)

Většina metod kritického myšlení patří do nástrojů pro strukturované myšlení a zaměstnává spíše levou mozkovou hemisféru, která pracuje, když informace třídíme, analyzujeme, syntetizujeme, vyhodnocujeme. Pomocí metod kritického myšlení trénujeme spíše racionální nežli emotivní přístup k informacím.

Snad se ale shodneme v tom, že impuls, který vede k rozhodnutí v něčem pomoci svým bližním, většinou nepochází z čistě rozumové kalkulace. Obzvláště v lidsko-právní tematice rozhoduje hojně o našem zapojení/nezapojení cit, respektive soucit. (V mnohých kulturách a náboženských směrech je dokonce soucit s utrpením bližního jedna z nejvíce ceněných ctností. Soucit s ostatními bytostmi je to, co žene některé buddhisty k aktivismu a křesťany ke skutkům milosrdenství, soucit s trpícími a pomoc těmto lidem patří mezi základní články víry v hinduismu.)

Je-li řízená představivost (imaginace) vedoucím skupiny nebo učitelem vhodně (tedy pomalu, klidně a přesně volenými větami) vedená a není nadužívaná, měla by zúčastněným pomoci dostat se v představách do míst, která zatím nenavštívili, být u událostí, u kterých ještě nebyli, a vnímat pocity, které z dané situace vyplývají. Empatická představivost může ovlivnit naše soudy, vést k rozhodování z oblasti srdce. Vhodné načasování, věcnost, absence sentimentality dělá z této metody účinný prostředek, který může vyvolat impuls k jednání, ke změně postoje, k soucitu. 
Řízenou představivost většinou zařazujeme v evokační fázi.

Řízená představivost pomáhá:

  • usměrnit myšlenky;
  • vcítit se do neznámých krajin, situací a osudů;
  • jednat empaticky/citlivě;
  • v rozhodování, zda budeme, či nebudeme k situaci bližních lhostejní.

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová 

 

  • Poslat
  • Tisk

Warning: Table './respektnebol/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/sites/4/site31264/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/rizena-predstavivost-imaginace', '', '3.226.248.180', 1601130813) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134