Poslední slovo patří mně

Tato metoda je vhodná zejména pro „rozmluvení“ studentů se zábranami a ostychem a k nácviku některých diskusních pravidel. Metoda Poslední slovo patří mně nám zároveň nabízí další způsob, jak lze vést se studenty reflexi nad dvojitým zápisníkem.

Metoda Poslední slovo patří mně pomáhá studentům:

 • zveřejňovat jejich myšlenky před spolužáky;
 • formulovat věcně a stručně jejich nápady k citaci z textu;
 • navazovat na to, co bylo řečeno, neopakovat zbytečně již vyslovené;
 • pozorně vyslechnout komentáře jiných, ale nekomentovat je;
 • vžít se do způsobu myšlení a pocitů jejich spolužáků;
 • respektovat pravidla diskuse.

Popis metody:

1. Jeden student předem oznámí třídě, ze které strany (odstavce, z kterého řádku) citát pochází a pak citát přečte (opravdu jen citát!).

2. Ostatní odhadují, proč si jejich spolužák vybral právě tento citát, a snaží se nalézt co nejpravděpodobnější důvod. Nehovoří přitom k celé třídě, ale jen k tomu, kdo dal svůj výpisek všanc. Jako učitelé dbáme na to, aby se spolužáci navzájem nezesměšňovali, neodbíhali od tématu atp. a s důvěrou čekáme, že se o slovo postupně přihlásí více studentů – jen co se jim podaří zformulovat své mínění.

3. V závěru diskuse nad citátem přečte student, jenž si ho vybral, ostatním své poznámky – komentář. Toto je definitivní konec diskuse. Poslední slovo opravdu patří tomu, kdo v úvodu četl svůj výpisek z textu, a nikdo už nic dalšího nekomentuje.

Užitečná pravidla pro chování studentů:

Ten, kdo přečte svůj citát, sám vyvolává spolužáky, kteří se hlásí o slovo. Jejich odhady ale nedoprovází ani slovně ani mimicky, ale počká si na všechny komentáře. Teprve, když se nikdo nehlásí, přečte doslova svůj záznam, který už nijak dál nerozvádí, nekomentuje. K dalším pravidlům patří:

 • Když komentuji, proč si spolužák vybral určitý citát, hovořím přímo k němu, dívám se mu při tom do očí: „Pavle, já si myslím, že sis tento citát vybral proto, že...“ A ne: „Já si myslím, že Pavel si to vybral proto, že…“
 • Nezesměšňuji svým komentářem ničí výběr.
 • Neříkám, co si o citátu myslím já, ale hledám důvody, pro které si mohl citát vybrat můj spolužák.
 • Při postupném probírání těchto pravidel se studentů ptejte, proč je dobré právě toto pravidlo dodržovat.

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová 

 • Poslat
 • Tisk