Myšlenková (mentální mapa)

Myšlenková (mentální) mapa je grafický organizátor starý několik staletí, možná tisíciletí. Myšlenkovou mapu lze použít při získávání a zpracovávání jakýchkoli informací. Na rozdíl od psaní seznamů umožňuje myšlenková mapa přehledně doplňovat a rozšiřovat původní myšlenku, hledat nejdůležitější body, ale zároveň je větvit a přitom se stále držet jednoho tématu. Dovolí nám vnímat celek a přitom si pohrávat s jednotlivými detaily a souvislostmi. Každá mentální mapa je originál, který nelze srovnávat s jinými.

Postup:

1. Připravíme si papír a tužku, případně také barevné pastelky (pastely, fixy).

2. Doprostřed papíru napíšeme/nakreslíme do kroužku hlavní téma.

3. Z hlavního kroužku (tématu) necháme vybíhat chapadla myšlenek, která opatříme textem či grafickým znakem, obrázkem, symbolem nebo je zvýrazníme barvou.

  • Vztah mezi jednotlivými podtématy vizualizujeme pomocí čar, šipek nebo textu.
  • Informace uskupujeme a provazujeme tak, jak funguje náš mozek.
  • Než abychom začali znovu, raději papír nastavujme a svou mentální mapu zvětšujme.

Použití v třífázovém modelu (E-U-R):

Myšlenkovou mapu je vhodné použít na začátku probíraného tématu, pro zmapování dosavadních znalostí a představ. Do mentálních map si ale můžeme dopisovat i nově získané informace k těm, co už máme – ať už v rámci uvědomování, nebo až ve fázi reflexe. Učení/řešení úloh a problémových situací je s myšlenkovou mapou snazší. Je užitečná v přípravné fázi – před psaním článků, esejů.

Myšlenková mapa pomáhá:

  • soustředit myšlenky k tématu;
  • vyhledat spojitosti mezi myšlenkami;
  • pojmenovávat kategorie a "strukturovat" naše vědomosti;
  • zapamatovat si více informací a souvislostí;
  • rozvíjet tvůrčí potenciál.

Doporučená literatura:
Buzan, Tony; Foltýn, Jiří. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007.

Ukázky myšlenkových map jsou k dispozici: http://www.google.cz/search?q=my%C5%A1lenkov%C3%A9+mapy&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D_-bUMXCE7PN4QT7o4GYBA&sqi=2&ved=0CB4QsAQ&biw=1366&bih=643

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová 

  • Poslat
  • Tisk