Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/cteni-s-predvidanim' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Čtení s předvídáním | Respekt nebolí

Čtení s předvídáním

Cílem četby s předvídáním je podnítit vnitřní zájem o text a zvědavost číst aktivně. Čteme-li s předvídáním delší text, je to zvláště pro studenty s různými poruchami učení výhodné, dlouhý text se pro ně stává četbou po částech stravitelnější. V praxi to znamená, že po každém relativně krátkém úryvku očíslovaného textu předvídáme, co se pravděpodobně stane v další části. Důležité je předpověď umět opřít o to, co již víme z přečtené části, případně z vlastní zkušenosti. Důležité je také umět po každé části shrnout, co jsme se skutečně dočetli, případně to porovnat s naší předpovědí. K četbě s předvídáním můžeme použít tabulku předpovědí (viz níže). Pak je jisté, že nevynecháme žádný důležitý krok.

Čtení s předvídáním pomáhá:

 • porozumět textu;
 • orientovat se v textu;
 • uvažovat o vlastnostech postav;
 • uvažovat o textu v širších souvislostech;
 • rozvíjet pozitivní vztah ke čtení;
 • hlouběji prožívat text;
 • prezentovat vlastní názor a sdílet ho s druhými;
 • umět zdůvodnit svůj názor;
 • rozvíjet představivost a fantazii;
 • vyvolávat zájem o učení – vnitřní motivaci;
 • ujasňovat postoje.

Shrnutí postupu při práci ve dvojicích a v celé třídě

Individuální četba prvé části textu. Následuje vlastní předpověď a její zdůvodnění.

Dohoda se spolužákem – zápis, o čem text bude (jak bude pokračovat), do prvého sloupce tabulky předpovědí, zápis zdůvodnění do druhého sloupce tabulky.

Sdílení předpovědí a důvodů pro předpověď v celé třídě.

Četba druhé části textu – individuální shrnutí vlastními slovy do třetí části tabulky (co se opravdu stalo) – četba zápisu ve dvojici, případně pár studentů přečte své shrnutí celé třídě.

Předvídání, o co půjde ve třetí části textu – vlastní předpověď a její zdůvodnění.
Dohoda se spolužákem – zápis do prvé a druhé části tabulky předpovědí.
Sdílení předpovědí a důvodů v celé třídě atd.

Poznámka: Ještě před četbou první části můžeme studenty vyzvat k předpovědím, o čem text bude, na základě obrázků či ilustrací, z klíčových slov, z postav a prostředí, z názvu textu nebo jiné nápovědy.

Jak asi bude příběh

pokračovat?

 Zdůvodnění 

Jak příběh skutečně

pokračuje?
 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 Metodu zpracovala: Nina Rutová 


 
 
 
 

 


 

 • Poslat
 • Tisk

Warning: Table './respektnebol/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/sites/4/site31264/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/cteni-s-predvidanim', '', '3.226.248.180', 1601131507) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134