Bod zlomu

Bod zlomu je diskusní strategie, při které se v dialogu dospívá od shody ve dvojicích a menších skupinách až po závěrečný konsenzus v celé třídě. Je to na čas i organizaci a pomůcky poměrně náročná metoda, ale dodržení pravidel přináší účastníkům většinou silný zážitek a povědomí o rozhodovacích procesech a pravidlech řízení v demokratických institucích a firmách.

Bod zlomu pomáhá:

  • tříbit názory a argumentovat;
  • vyjadřovat se k věci jasně a výstižně;
  • umět přijmout cizí argument;
  • vnímat dynamiku diskuse a dynamiku celé skupiny;
  • prokázat dobrou vůli k dohodě.

Postup:

1. Připravte pro studenty sadu činností (výroků) na jednotlivých kartičkách.

2. Dvojice studentů obdrží jednu kompletní sadu. Úkolem je dohodnout se na řazení činností od těch, s nimiž oba studenti souhlasí, až k těm, s nimiž ani jeden nesouhlasí (popř. stejně škálují situace či postoje od nejpřijatelnějších až po ty nepřijatelné). Po dohodě se lístky s výroky nalepí na papír. Nakonec se dvojice dohodne, kde udělat dělicí čáru mezi činnostmi (výrokem), které patří k těm, jimiž by se určitě chtěli zabývat, a těmi, které považují za méně důležité. Ty budou pod „bodem zlomu“.

3. Po práci ve dvou se dvojice spojí ve čtveřice a aktivita se opakuje. Čtveřice musí dostat novou sadu činností (výroků/situací/postojů).

4. Totéž můžeme opakovat s celou třídou a novou sadou výroků.

5. Po skončení aktivity reflektujte:
a) co si studenti uvědomili o obsahu lístečků;
b) co si studenti uvědomili o týmové spolupráci; o své schopnosti zaujmout jasné stanovisko a argumentovat pro něj ve dvojici (v malé skupině, velké skupině); co si uvědomili o své (ne)schopnosti přijímat cizí argumenty a ustupovat; co si uvědomili o svém místě ve skupině; co si uvědomili o tom, jak může probíhat vyjednávání a rozhodování ve firmách nebo v politice.

Zařazení metody Bod zlomu v třífázovém modelu učení (E-U-R):

Bod zlomu je vhodnou evokační nebo reflexní aktivitou, která vyžaduje značné množství času, takže ji zařazujeme jen v případě, že jsme si jisti, že studenty opravdu budeme moci nechat projít všemi fázemi včetně reflexe celé aktivity.

 

Metodu zpracovala: Nina Rutová  

  • Poslat
  • Tisk