Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/akademicka-debata' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Akademická debata | Respekt nebolí

Akademická debata

Akademická debata je vzdělávací aktivita, která učí studenty kriticky myslet, dobře formulovat a dodržovat pravidla diskuse. Účastníci debaty jsou rozděleni na dva týmy s úkolem hájit určité stanovisko. Po dohodnutém čase si týmy vymění role a zastávají opačný názor. V akademické debatě jde tedy o výběr a studium zdrojů k určitému tématu, nácvik argumentace, dodržování pravidel diskuse a vhled do problému z obou protichůdných stran. 

Doporučení: Před akademickou debatou dvou týmů je vhodné zařadit do výuky nejprve T-graf, do něhož si shromažďuje argumenty k protichůdným stanoviskům každý sám, případně ve dvojici.

Pravidla akademické debaty jsou poměrně jednoduchá. Dva týmy mají jedno téma, ale dva názory. Po důkladné přípravě zpracované kupříkladu do T-grafu lze losovat, který tým bude v prvém kole zastávat to či ono stanovisko. V dalším kole se mohou stanoviska týmů vyměnit.
Uvažování o různých pohledech na problematiku nutí utvářet si k nim vlastní postoj založený na informacích, jejichž správnost si studenti ověřují.

Je důležité, aby týmy vzaly na vědomí pravidla diskuse s nimiž přichází učitel (moderátor) nebo pravidla nejprve sami spoluutvářeli. Např. pravidlo. Řečníci jednotlivých týmů se postupně střídají. Než zazní protiargument, je třeba dát protilehlé straně na vědomí, že jsem porozuměl/a naposledy vyřčenému stanovisku, což znamená neurážlivým způsobem parafrázovat, co jsem slyšel/a naposledy z úst „protivníka“ … .

O to, zda debatéři dodržují pravidla diskuse, dbá moderátor. Tuto roli může zastávat učitel, případně poučený student.

Akademická debata pomáhá:

1) při práci se zdroji:

  • efektivně vyhledávat informace;
  • rozeznat užitečné materiály od neužitečných a spolehlivé zdroje od nespolehlivých.

2) při debatě:

  • se podívat na problém oboustranně;
  • přehledně strukturovat argumenty a opírat je o důkazy;
  • pozorně naslouchat myšlenkám soupeře a pohotově a věcně na ně reagovat;
  • přijít s co nejsilnějšími argumenty;
  • argumenty nejen vymyslet, ale i jasně a přesvědčivě je prezentovat;
  • respektovat opačný názor.

Metodu zpracovala: Nina Rutová
 

  • Poslat
  • Tisk

Warning: Table './respektnebol/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/sites/4/site31264/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/pedagogove/archiv-metod/akademicka-debata', '', '3.226.248.180', 1601132937) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134