Rady pro psaní

vstupní formáty:
 • Filtered HTML:
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <p> <dd> <br>

   Tento web povoluje HTML obsah. Učení se HTML zní děsivě, ale naučit se používat několik málo nejzákladnějších HTML „značek“ je velice snadné. Tato tabulka poskytuje příklady pro každou značku povolenou na tomto webu.

   Více informací lze nalézt ve specifikaci HTML u W3C nebo ve vyhledávači.

   Popis značkyNapíšeteZískáte
   Odkazy na jiné stránky<a href="http://www.respektneboli.cz">Respekt nebolí</a>Respekt nebolí
   Zvýrazněné<em>Zvýrazněné</em>Zvýrazněné
   Silné<strong>Silné</strong>Silné
   Citace<cite>Citace</cite>Citace
   Zobrazení zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
   Nečíslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ul> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
   • První položka
   • Druhá položka
   Číslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ol> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
   1. První položka
   2. Druhá položka
   Seznam definice je podobný ostatním HTML seznamům. <dl> začíná seznam definic, <dt> začíná termín a <dd> začíná popis definice.<dl> <dt>První termín</dt> <dd>První definice</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definice</dd> </dl>
   První termín
   První definice
   Druhý termín
   Druhá definice
   Implicitně se odstavce přidávají automaticky, takže touto značkou přidáte další.<p>Odstavec jedna.</p> <p>Odstavec dvě.</p>

   Odstavec jedna.

   Odstavec dvě.

   Implicitně se zalomení řádku vkládá automaticky, takže touto značkou přidáte další. Tato značka se liší, protože nemá otevírací a ukončovací značku jako ostatní. Pro kompatibilitu s XHTML 1.0 vložte do značky navíc „ /“.Text s <br />zalomením řádkuText s
   zalomením řádku

   Většinu neobvyklých znaků můžete zadávat bez problémů.

   Pokud narazíte na problémy, zkuste použít HTML entity. Např. zapište &amp; pro znak ampersandu &. Kompletní seznam HTML entit naleznete na stránce entit. Mezi nejpoužívanější patří:

   Popis znakuNapíšeteZískáte
   Ampersand&amp;&
   Větší než&gt;>
   Menší než&lt;<
   Uvozovky&quot;"
  • To add a lightbox to your images, add rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox">image #1</a>

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[][my caption]">image #1</a>

   To show a caption either use the title attribute or put in the second set of square brackets of the rel attribute.

   If you have a set of related images that you would like to group, then you will need to include a group name between square brackets in the rel attribute. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">image #1</a>
   <a href="image-2.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 2]">image #2</a>
   <a href="image-3.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 3]">image #3</a>

   There are no limits to the number of image sets per page or how many images are allowed in each set.

   If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

   <a href="image-1.jpg" rel='lightbox[][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]' >image #1</a>

  • To add a lightbox slideshow to your images, add rel="lightshow[slideshowname][slide caption]" attribute to any link tag to activate the slideshow. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightshow[show1]">image #1</a>
   <a href="image-2.jpg" rel="lightshow[show1]">image #2</a>
   <a href="image-3.jpg" rel="lightshow[show1]">image #3</a>

   The title attribute in the link tag is optional. The addition of this attribute enables the display of a caption with the image displayed in the lightbox.

   There are no limits to the number of slideshow image sets per page or how many images are allowed in each slideshow.

   If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

   <a href="image-1.jpg" rel='lightshow[show1][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]'>image #1</a>

  • It's possible to show video content in the lightbox. In this case the "rel" attribute should be set to lightvideo. It's possible to group videos and to control the size of the lightbox by setting the "width" and "height" properties. The properties can be configured like lightvideo[group|width:300px; height: 200px;][caption]. The properties should all be of the format "property: value;" - note the closing semi-colon. If no properties are set, then the default width and height of 400px will be used. See below for more detailed examples.

   Basic example:
   <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=1811233136844420765" rel="lightvideo">Google video example - default size</a>

   Controlling lightbox size example:
   <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=1811233136844420765" rel="lightvideo[group|width:400px; height:300px;][caption]">Google video example - custom size</a>

   Supported video formats include asx, wmv, mov and swf. A number of online video providers are also supported, including YouTube and Google Video. For a full list of the current supported video providers please see the documentation on drupal.org.

 • Messaging plain text:
  • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.