Dotazníkové šetření

V prvním roce projektu jsme na zapojených školách provedli dotazníkové šetření mezi vybranými třídami a pedagogy. Šetření se zúčastnily čtyři stovky studentů a tři desítky pedagogů z celkem sedmi partnerských škol (Gymnázium Duchcov, Gymnázium Mnichovo Hradiště, SPOŠ Jičín, SPŠ a SZŠ sv. Anežky České – Odry, SŠSSD Liberec, SUPŠ a VOŠ Turnov a VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou). Otázky byly zaměřeny na informovanost studentů o tématu, na hodnoty a postoje a také na zkušenosti z výuky lidských práv na škole a očekávání s nimi spojená.


- Téměř 3/5 středoškoláků spojují pojem „lidská práva“ s představou zákonů nebo řádů, které vymezují hranice chránící práva a povinnosti lidí. Mezi konkrétní lidská práva pak studenti nejčastěji řadili právo žít svobodně a právo vlastnit majetek.
- Nesporně pozitivním rysem je přesvědčení o vlastní odpovědnosti za změny k lepšímu. Více než 3/4 středoškoláků se ztotožňují s výrokem „Má-li se něco v mém okolí změnit k lepšímu, záleží to i na mě.“ S tvrzením „Mohu přispět k ochraně lidských práv v místě, kde žiji.“ souhlasí však již jen 2/5 žáků.
- 3/4 studentů byly rozhodně nebo spíše přesvědčeny o tom, že kultura některých národnostních skupin je na vyšším stupni vývoje než kultura jiných skupin.
- Více než 4/5 žáků souhlasí s tím, že ženy jsou stejně schopné a mají stejné předpoklady pro výkon politických a veřejných funkcí jako muži. Nárok pracovat za stejných platových podmínek ale středoškoláci přisuzují ve zřetelně větší míře Čechům zaměstnaným v jiných zemích než migrantům u nás.
- O tom, že výuka o lidských právech může změnit postoje studentů a jejich spolužáků, je rozhodně nebo spíše přesvědčeno 64,5 % středoškoláků.
- Většina studentů (89,6 %) se nezapojuje nebo neuvedla, že by se zapojovali osobně, do ochrany lidských práv mimo školu.
- Za největší riziko spojené s ochranou lidských práv považují studenti fyzické a psychické újmy (26,3 %). Téměř polovina studentů neví, nebo na tuto otázku neodpověděla.


Podrobné výstupy z dotazníkového šetření naleznete v příloze.

PřílohaVelikost
Výsledky 1. kola dotazníkového šetření570.15 KB
  • Poslat
  • Tisk