Warning: Table './respektnebol/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.respektneboli.cz/dotaznikove-setreni' in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Dotazníkové šetření | Respekt nebolí

Dotazníkové šetření

V prvním roce projektu jsme na zapojených školách provedli dotazníkové šetření mezi vybranými třídami a pedagogy. Šetření se zúčastnily čtyři stovky studentů a tři desítky pedagogů z celkem sedmi partnerských škol (Gymnázium Duchcov, Gymnázium Mnichovo Hradiště, SPOŠ Jičín, SPŠ a SZŠ sv. Anežky České – Odry, SŠSSD Liberec, SUPŠ a VOŠ Turnov a VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou). Otázky byly zaměřeny na informovanost studentů o tématu, na hodnoty a postoje a také na zkušenosti z výuky lidských práv na škole a očekávání s nimi spojená.


- Téměř 3/5 středoškoláků spojují pojem „lidská práva“ s představou zákonů nebo řádů, které vymezují hranice chránící práva a povinnosti lidí. Mezi konkrétní lidská práva pak studenti nejčastěji řadili právo žít svobodně a právo vlastnit majetek.
- Nesporně pozitivním rysem je přesvědčení o vlastní odpovědnosti za změny k lepšímu. Více než 3/4 středoškoláků se ztotožňují s výrokem „Má-li se něco v mém okolí změnit k lepšímu, záleží to i na mě.“ S tvrzením „Mohu přispět k ochraně lidských práv v místě, kde žiji.“ souhlasí však již jen 2/5 žáků.
- 3/4 studentů byly rozhodně nebo spíše přesvědčeny o tom, že kultura některých národnostních skupin je na vyšším stupni vývoje než kultura jiných skupin.
- Více než 4/5 žáků souhlasí s tím, že ženy jsou stejně schopné a mají stejné předpoklady pro výkon politických a veřejných funkcí jako muži. Nárok pracovat za stejných platových podmínek ale středoškoláci přisuzují ve zřetelně větší míře Čechům zaměstnaným v jiných zemích než migrantům u nás.
- O tom, že výuka o lidských právech může změnit postoje studentů a jejich spolužáků, je rozhodně nebo spíše přesvědčeno 64,5 % středoškoláků.
- Většina studentů (89,6 %) se nezapojuje nebo neuvedla, že by se zapojovali osobně, do ochrany lidských práv mimo školu.
- Za největší riziko spojené s ochranou lidských práv považují studenti fyzické a psychické újmy (26,3 %). Téměř polovina studentů neví, nebo na tuto otázku neodpověděla.


Podrobné výstupy z dotazníkového šetření naleznete v příloze.

PřílohaVelikost
Výsledky 1. kola dotazníkového šetření570.15 KB
  • Poslat
  • Tisk

Warning: Table './respektnebol/watchdog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:53:\"/www/sites/4/site31264/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:112;}', 3, '', 'http://www.respektneboli.cz/dotaznikove-setreni', '', '3.226.248.180', 1601136228) in /www/sites/4/site31264/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134